Planschade

 • Omschrijving

  Planschade ontstaat als een huis of een stuk grond minder waard wordt door een bestemmingsplan. Bijvoorbeeld als de gemeente vlakbij een woonwijk een snelweg laat aanleggen. U kunt dan een financiële tegemoetkoming aanvragen bij de gemeente.

  Schade kan op 2 manieren ontstaan:

  • Uw onderneming heeft minder inkomsten door het plan (inkomstenderving).
  • Uw huis of ander pand is minder waard geworden door het plan (waardevermindering onroerende zaak).

  Vergoeding voor de schade

  U krijgt een vergoeding als het niet redelijk is dat u de schade zelf moet betalen of de schade niet verzekerd is. In bepaalde gevallen moet u een deel van de schade zelf betalen:

  • Is er sprake van inkomensderving? Het bedrag aan schade dat lager is dan 2% van uw inkomen moet u zelf betalen.
  • Is er sprake van waardevermindering van een onroerende zaak? Het bedrag aan schade dat lager is dan 2% van de waarde van de onroerende zaak moet u zelf betalen.
 • Hoe werkt het?

  U vraagt schadevergoeding aan de gemeente. U bent verplicht om uw verzoek in te dienen door middel van het aanvraagformulier onder het kopje Pdf-documenten. Vul het formulier volledig in.

  Uw moet de vergoeding vragen binnen 5 jaar nadat het ruimtelijk plan definitief (onherroepelijk) is.

 • Wat heeft u nodig?

  Een verzoek om planschadevergoeding moet u indienen bij het college van burgemeester en wethouders, door middel van het aanvraagformulier onder het kopje Pdf-documenten. Een volledig ingevuld aanvraagformulier, voorzien van de gevraagde bijlagen, maakt een goede beoordeling van uw verzoek mogelijk. Wanneer het aanvraagformulier niet voldoende is ingevuld kan uw aanvraag niet-ontvankelijk verklaard worden.

 • Wat kost het?

  Voor het behandelen van een aanvraag is een recht van € 300,= verschuldigd. Bij niet tijdige betaling hiervan wordt de aanvraag niet-ontvankelijk verklaard. Wanneer de aanvraag geheel of gedeeltelijk wordt toegewezen, wordt het bedrag terugbetaald.

 • Hoe lang duurt het?

  Het college van burgemeester en wethouders heeft de "Procedureverordening planschade Deurne 2008"  vastgesteld. In deze verordening is bepaald hoe verzoeken om planschadevergoeding behandeld worden.

  De procedure voor vergoeding van de planschade duurt gemiddeld één tot anderhalf jaar.

 • Goed om te weten

  De gemeente heeft een "Procedureverordening planschade Deurne 2008"  vastgesteld. Daarin is bepaald hoe verzoeken om planschadevergoeding behandeld worden. De behandeling ziet er als volgt uit:

  1. Een verzoek om tegemoetkoming in planschade dient u in bij burgemeester en wethouders door middel van het aanvraagformulier onder het tabje 'Formulieren'.
  2. Een verzoek om tegemoetkoming van planschade kan pas worden ingediend als de planologische wijziging onaantastbaar is. Dit wil zeggen dat bijvoorbeeld het bestemmingsplan tot aan de hoogste instantie is goedgekeurd.
  3. Een verzoek zal ter beoordeling worden voorgelegd aan een onafhankelijk adviseur.
  4. Deze adviseur neemt contact met op met de aanvrager om deze in de gelegenheid te stellen zijn visie te geven over de aanvraag om planschadevergoeding.
  5. De adviseur stelt een ontwerpadvies op.
  6. De aanvrager, de gemeente en eventuele andere belanghebbenden worden in de gelegenheid gesteld om binnen vier weken te reageren op het ontwerpadvies.
  7. Vervolgens brengt de adviseur een definitief advies uit op basis waarvan burgemeester en wethouders een besluit nemen op het verzoek.
  8. Als u het niet eens bent met deze beslissing dan kunt u bij burgemeester en wethouders een bezwaarschrift indienen.
  9. Tegen de beslissing van burgemeester en wethouders over uw bezwaarschrift kunt u beroep bij de rechtbank instellen.
  10. Tegen de uitspraak van de rechtbank kunt u in hoger beroep gaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

 • Pdf-documenten

Terug

Pagina opties

Kom alleen naar het gemeentehuis als dat echt nodig is

We vragen dit omdat we het risico op besmetting met het coronavirus zo veel mogelijk willen beperken. U kunt alleen nog telefonisch een afspraak maken. Samen met u overleggen we hoe dringend uw verzoek is.

Voor het maken van een afspraak neemt u contact op met 0493-387711.

Heeft u last van verkoudheid, hoesten of koorts? Dan vragen wij u om thuis te blijven en een nieuwe afspraak te maken op het moment dat u klachtenvrij bent. Kan de afspraak niet wachten? Neem dan telefonisch contact met ons op.

De openingstijden zijn aangepast: 

Maandag: 9.00 – 12.30 uur en 17.00 – 19.00 uur

Dinsdag t/m vrijdag: 9.00 – 12.30 uur

De gemeente blijft telefonisch bereikbaar van maandag t/m donderdag van 9.00 tot 17.00 uur en vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur. Zorg in Deurne is ook op vrijdagmiddag bereikbaar, tot 17.00 uur.

Deze maatregel geldt vooralsnog tot en met dinsdag 28 april 2020.

De milieustraat is tot en met maandag 6 april gesloten.

Wij verzoeken u om het afval tijdelijk thuis te bewaren tot de milieustraat weer open is. Let op, u kunt uw afval niet brengen naar een milieustraat in een andere gemeente. Daar wordt bij de ingang gecontroleerd of u uit die gemeente komt. Onze excuses voor het ongemak.

Gelezen