Regelingen voor mensen met een laag inkomen

 • Omschrijving

  Als u een laag inkomen hebt, kan het moeilijk zijn om rond te komen. De gemeente kan u dan helpen met een bijdrage of vergoeding voor bijvoorbeeld:

  • een koelkast of wasmachine
  • vervoerskosten
  • sport of andere activiteiten voor uw kind(eren)

  Hiervoor neemt u contact op met Zorg in Deurne.

 • Wat heeft u nodig?

  Voeg bij uw verzoek kopieën van:

  • een recent loonstrookje;
  • het laatste afschrift van uw bank- en spaarrekeningen;
  • bewijzen van bezit, bijvoorbeeld het polisblad van uw lijfrente, eigendomsbewijs van uw woning en kentekenbewijs van uw auto.
 • Hoe lang duurt het?

  U ontvangt binnen 8 weken bericht van de gemeente of u een vergoeding krijgt en hoe hoog deze is.

  Bezwaar maken

  Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

 • Contact met Zorg in Deurne

  U kunt op verschillende manieren contact opnemen met Zorg in Deurne:

  • Telefoon:  (0493) 387 387  (maandag tot en met vrijdag van 09:00 tot 17:00 uur)
  • Digitaal: U kunt een mail sturen naar info@zorgindeurne.nl 
  • Post: Stuur uw brief naar: Zorg in Deurne, Postbus 3, 5750 AA Deurne
  • Bezoekadres: Oude Martinetstraat 2 (zij-ingang gemeentehuis)
  • Website: www.zorgindeurne.nl
 • Lees ook

Terug

Pagina opties