Schoolkosten, bijdrage

 • Omschrijving

  Scholieren tussen de 18 en 30 jaar kunnen een bijdrage krijgen, waarmee u bijvoorbeeld schoolspullen kunt kopen. Dit heet een tegemoetkoming in de schoolkosten. U vraagt deze tegemoetkoming aan bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

 • Hoe werkt het?

  U vraagt de tegemoetkoming aan bij de DUO.

  Als u op een particuliere school zit, kunt u bij de school informeren wat de mogelijkheden zijn.

 • Wat heeft u nodig?

  Voor het aanvragen van de tegemoetkoming hebt u nodig:

  • Uw DigiD
  • Gegevens van uw school en opleiding
 • Hoe lang duurt het?

  De tegemoetkoming gaat in op de eerste dag van het kwartaal, nadat u 18 jaar bent geworden. Dit kan dus zijn op: 1 januari, 1 april, 1 juli of 1 oktober.

 • Goed om te weten

  De tegemoetkoming is een gift, u hoeft dit niet terug te betalen. Hoeveel u krijgt, hangt af van het inkomen van uw ouders. U hebt recht op de tegemoetkoming als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • U volgt in Nederland een voltijdopleiding in het voortgezet onderwijs, voortgezet speciaal onderwijs (vso) of het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo).
  • U bent tussen de 18 en 30 jaar oud. Of als u op het vso zit tussen de 18 en 20 jaar.
  • U hebt de Nederlandse nationaliteit. Als u niet de Nederlandse nationaliteit hebt, kunt u soms toch een tegemoetkoming krijgen. Kijk in het nationaliteitenschema van de DUO of dit voor u geldt.
 • Meer informatie

  Veel scholen vragen een financiële bijdrage aan de ouders. Het uitgangspunt hierbij is dat de hoogte van de schoolkosten voor ouders en leerlingen geen belemmering mag vormen het verplichte onderwijsprogramma te volgen. De school spant zich in om de schoolkosten zo laag mogelijk te houden met behoud van kwaliteit. Denk eraan dat deze bijdrage niet verplicht is en dat u niet hoeft te betalen als u daarmee in financiële moeilijkheden komt.

  Ouders met minderjarige kinderen in het vo en mbo kunnen op grond van de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS) een tegemoetkoming in de schoolkosten aanvragen. De hoogte van de tegemoetkoming is afhankelijk van een aantal factoren zoals: het inkomen van de ouders, het aantal kinderen in het gezin en het soort onderwijs. De aanvraag voor deze tegemoetkoming dient u niet in bij de gemeente, maar bij de DUO-IB groep .

Terug

Pagina opties

Kom alleen naar het gemeentehuis als het echt nodig is. Zo helpen we elkaar om het risico op besmetting met het coronavirus terug te dringen. Duurt het nog even voor uw paspoort of rijbewijs verloopt? Dan kunt u op een later moment een afspraak maken.

In het gemeentehuis geldt het advies om een mondkapje te dragen.

Heeft u klachten die passen bij het coronavirus (hoesten, verkoudheid of verhoging)? Dan vragen we u om niet naar het gemeentehuis te komen en een nieuwe afspraak te maken op het moment dat u klachtenvrij bent. Blijf thuis en laat u zich zo snel mogelijk testen op het coronavirus.

Heeft u zorg of ondersteuning nodig?

Neemt u dan contact op met Zorg in Deurne op telefoonnummer 0493-387 387 of kijk op de nieuwe website zorgindeurne.nl.

Voelt u zich eenzaam en heeft u behoefte aan een praatje?

De medewerkers van LEVgroep Deurne staan voor u klaar. Neemt u gerust contact op met telefoonnummer 0493-352500.

Gelezen