Sloopmelding gebouw of deel gebouw

 • Samenvatting

  U hebt meestal geen vergunning nodig om te slopen. Vaak moet u de sloop wel melden bij de gemeente.

  U doet een sloopmelding in de volgende gevallen:

  • bij de sloop komt 10 m3 of meer afval vrij
  • bij de sloop verwijdert u asbest

  Sloopmelding én omgevingsvergunning

  In de volgende gevallen hebt u ook een omgevingsvergunning nodig:

  • sloopwerkzaamheden aan een erkend monument
  • sloopwerkzaamheden aan een gebouw in een beschermd stads- of dorpsgezicht
  • slopen in strijd met het bestemmingsplan
 • Hoe werkt het?

  Sloopmelding doen

  U doet de sloopmelding via het Omgevingsloket online. Gebruik hiervoor uw DigiD of  eHerkenning.

  Als u ook een omgevingsvergunning nodig hebt, dan kunt u dat tegelijk met de sloopmelding doen.

  Doe de melding minimaal 4 weken voordat u wilt beginnen. In de volgende gevallen mag u de melding uiterlijk 5 werkdagen van tevoren doen:

  • U verwijdert als particulier hechtgebonden asbest tot een maximum van 35 m2 per perceel.
  • Uw bedrijf voert reparatie- of mutatieonderhoudswerkzaamheden uit aan een deel van het gebouw met asbest. Dit geldt alleen als de termijn van 4 weken tot onnodige leegstand van het gebouw leidt of het gebruiksgenot belemmert.

  Wat heeft u nodig?

  Op het omgevingsloket is aangegeven welke bijlage(n) u mee moet zenden met de melding.

  Na de sloopmelding

  De gemeente stuurt u een ontvangstbevestiging van de sloopmelding.

  • Is uw melding niet compleet? Dan krijgt u hiervan bericht. U kunt de melding dan nog aanvullen.
  • Is uw melding wel compleet? Dan ontvangt u de bevestiging.

  De gemeente kan extra voorwaarden stellen aan de sloopwerkzaamheden. Aan deze voorwaarden moet u zich houden.

  Start en einde werkzaamheden melden

  Voordat u met de sloopwerkzaamheden begint, meldt u dit bij de gemeente via het e-mailadres olo@deurne.nl. Doe dit minimaal 2 werkdagen van tevoren.

  Bent u klaar met de werkzaamheden? Dan meldt u dit ook bij de gemeente via hetzelfde e-mailadres. Doe dit uiterlijk op de eerste werkdag nadat u klaar bent met de werkzaamheden.

  Kosten

  Aan een sloopmelding zijn geen kosten verbonden.

 • Afspraak maken

  Heeft u nog vragen of komt u er niet uit?

  Maak dan een afspraak met één van onze bouwregisseurs via onderstaande button. Zij helpen u graag verder.

  Afspraak maken

 • Hoe lang duurt het?

  Als u uw sloopmelding hebt gedaan, kunt u na 4 weken beginnen met de sloop. Dit mag alleen als u geen bericht hebt ontvangen dat uw melding niet in orde is.

  Als u een sloopmelding hebt gedaan voor werkzaamheden die u uiterlijk 5 werkdagen van tevoren moest melden, kunt u na 5 werkdagen beginnen met de sloop. Behalve als u bericht hebt gekregen dat uw melding niet compleet is. Dan moet u een nieuwe melding doen. De termijn begint dan opnieuw.

  Als u ook een omgevingsvergunning hebt aangevraagd, geldt het volgende:

  • U ontvangt binnen 8 weken bericht of u de vergunning krijgt. Deze termijn kan met 6 weken worden verlengd.
  • Als de gemeente niet binnen deze termijn beslist, krijgt u de vergunning automatisch. (van rechtswege).
  • Bij ingewikkelde aanvragen ontvangt u binnen 26 weken bericht. Deze termijn kan eenmalig met 6 weken verlengd worden. Hierbij krijgt u de vergunning niet automatisch.
 • Meer informatie

  Als u niet zeker weet of een bepaald materiaal asbest bevat, kunt u op de Asbestwegwijzer kijken om een indruk te krijgen in welke materialen asbest kan zitten. Alleen een gecertificeerd bedrijf mag onderzoeken of er asbest aanwezig is. Een overzicht van gecertificeerde bedrijven vindt u bij Ascert.

 • Wetgeving

Terug

Pagina opties

Verbouwing gemeentehuis

Het gemeentehuis wordt verbouwd. De afdeling Publiekszaken verhuist tijdelijk naar Harmoniestraat 5. Daar kunt u vanaf 30 augustus terecht voor het aanvragen en afhalen van paspoort, rijbewijs, etc. Hier kunnen inwoners ook terecht voor het ophalen van de PMD-zakken.

Zorg in Deurne blijft tijdens de eerste fase van de verbouwing nog in het gemeentehuis, evenals college, directie en griffie. De toegang tot het gemeentehuis is tijdelijk via de zijingang aan de Oude Martinetstraat.

Openingstijden

Gelezen