Sloopmelding gebouw of deel gebouw

 • Omschrijving

  U hebt meestal geen vergunning nodig om te slopen. Vaak moet u de sloop wel melden bij de gemeente.

  U doet een sloopmelding in de volgende gevallen:

  • bij de sloop komt 10 m3 of meer afval vrij
  • bij de sloop verwijdert u asbest

  Sloopmelding én omgevingsvergunning

  In de volgende gevallen hebt u ook een omgevingsvergunning nodig:

  • sloopwerkzaamheden aan een erkend monument
  • sloopwerkzaamheden aan een gebouw in een beschermd stads- of dorpsgezicht
  • slopen in strijd met het bestemmingsplan
 • Hoe werkt het?

  Sloopmelding doen

  U doet de sloopmelding via het Omgevingsloket online. Gebruik hiervoor uw DigiD of  eHerkenning.

  Als u ook een omgevingsvergunning nodig hebt, dan kunt u dat tegelijk met de sloopmelding doen.

  Doe de melding minimaal 4 weken voordat u wilt beginnen. In de volgende gevallen mag u de melding uiterlijk 5 werkdagen van tevoren doen:

  • U verwijdert als particulier hechtgebonden asbest tot een maximum van 35 m2 per perceel.
  • Uw bedrijf voert reparatie- of mutatieonderhoudswerkzaamheden uit aan een deel van het gebouw met asbest. Dit geldt alleen als de termijn van 4 weken tot onnodige leegstand van het gebouw leidt of het gebruiksgenot belemmert.

  Wat heeft u nodig?

  Op het omgevingsloket is aangegeven welke bijlage(n) u mee moet zenden met de melding.

  Na de sloopmelding

  De gemeente stuurt u een ontvangstbevestiging van de sloopmelding.

  • Is uw melding niet compleet? Dan krijgt u hiervan bericht. U kunt de melding dan nog aanvullen.
  • Is uw melding wel compleet? Dan ontvangt u de bevestiging.

  De gemeente kan extra voorwaarden stellen aan de sloopwerkzaamheden. Aan deze voorwaarden moet u zich houden.

  Start en einde werkzaamheden melden

  Voordat u met de sloopwerkzaamheden begint, meldt u dit bij de gemeente via het e-mailadres olo@deurne.nl. Doe dit minimaal 2 werkdagen van tevoren.

  Bent u klaar met de werkzaamheden? Dan meldt u dit ook bij de gemeente via hetzelfde e-mailadres. Doe dit uiterlijk op de eerste werkdag nadat u klaar bent met de werkzaamheden.

  Kosten

  Aan een sloopmelding zijn geen kosten verbonden.

 • Hoe lang duurt het?

  Als u uw sloopmelding hebt gedaan, kunt u na 4 weken beginnen met de sloop. Dit mag alleen als u geen bericht hebt ontvangen dat uw melding niet in orde is.

  Als u een sloopmelding hebt gedaan voor werkzaamheden die u uiterlijk 5 werkdagen van tevoren moest melden, kunt u na 5 werkdagen beginnen met de sloop. Behalve als u bericht hebt gekregen dat uw melding niet compleet is. Dan moet u een nieuwe melding doen. De termijn begint dan opnieuw.

  Als u ook een omgevingsvergunning hebt aangevraagd, geldt het volgende:

  • U ontvangt binnen 8 weken bericht of u de vergunning krijgt. Deze termijn kan met 6 weken worden verlengd.
  • Als de gemeente niet binnen deze termijn beslist, krijgt u de vergunning automatisch. (van rechtswege).
  • Bij ingewikkelde aanvragen ontvangt u binnen 26 weken bericht. Deze termijn kan eenmalig met 6 weken verlengd worden. Hierbij krijgt u de vergunning niet automatisch.
 • Meer informatie

  Als u niet zeker weet of een bepaald materiaal asbest bevat, kijkt u op de Asbestwegwijzer om een indruk te krijgen in welke materialen asbest kan zitten. Alleen een gecertificeerd bedrijf mag onderzoeken of er asbest aanwezig is. Een overzicht van gecertificeerde bedrijven vindt u bij Ascert.

 • Afspraak maken

  Heeft u nog vragen of komt u er niet uit?

  Maak dan een afspraak met één van onze bouwregisseurs via onderstaande button. Zij helpen u graag verder.

  Afspraak maken

Terug

Pagina opties