Spandoek ophangen

 • Omschrijving

  Wilt u een spandoek ophangen? Dit mag binnen de bebouwde kommen van de gemeente Deurne onder de volgende voorwaarden:

  1. Het ophangen van spandoeken gebeurt altijd in overleg met de gemeente. In overleg met de organisator worden de locaties en het aantal spandoeken bepaald;
  2. Spandoeken over de weg worden op minimaal 4,5 meter hoogte aangebracht;
  3. Spandoeken mogen nooit aan bomen bevestigd worden;
  4. De spandoeken mogen maximaal twee weken blijven hangen;
  5. De spandoeken bevatten slechts aankondigingen voor evenementen of activiteiten voor de Deurnese bevolking en geen handelsreclame;
  6. Binnen drie dagen na afloop van de activiteit moeten de spandoeken in zijn geheel verwijderd zijn;
  7. Spandoeken die niet (tijdig) verwijderd zijn, worden door de gemeentewege en op kosten van de plaatser verwijderd;
  8. Op ieder spandoek moeten in de rechter onderhoek duidelijk leesbaar de datum van plaatsing en naam en telefoonnummer van plaatser staan.

  Het is verboden spandoeken aan te brengen die niet voldoen aan deze voorwaarden of aangebracht worden buiten de in overleg met de gemeente aangewezen plaatsen. Deze spandoeken zullen verwijderd worden. 
  Het aanbrengen van spandoeken in Helenaveen is niet toegestaan vanwege de aanwijzing als beschermd dorpsgezicht. Er kan geen ontheffing worden verleend.

 • Hoe werkt het?

  U vraagt aan de gemeente of u uw spandoek mag ophangen. Geef in uw aanvraag de volgende informatie:

  • waarom u het spandoek wilt ophangen
  • op welke plek u uw spandoek wilt ophangen
  • wanneer en hoelang u het spandoek ophangt
  • hoe groot het spandoek is
  • een tekening of een foto van het spandoek
 • Meer informatie

  De gemeente kan eisen dat uw spandoek wind en/of lucht doorlaat. Let verder op het volgende:

  • Zorg ervoor dat u het spandoek goed vastmaakt.
  • Zorg ervoor dat u geen schade veroorzaakt aan bomen, muren of lantaarnpalen.
  • Zorg ervoor dat het spandoek tegen het weer kan.
 • Lees ook

Terug

Pagina opties