Spoortunnel Binderendreef

 • Omschrijving

  In de kern van Deurne liggen de spoorwegovergangen Vlierdenseweg, Liesselseweg en Binderendreef. De overwegen Vlierdenseweg en Liesselseweg zijn verbeterd. Bij de Binderendreef wordt een spoortunnel aangelegd.

  Planning

  De planning was dat de aanleg van de spoortunnel na de zomer van 2020 van start zou gaan. Als gevolg van landelijke ontwikkelingen (stikstof en PFAS) duurt het langer voordat de aanleg kan starten. Meer daarover leest u in de nieuwsbrief van maart 2020.

  De planning van de aanleg van de spoortunnel Binderendreef wordt voor een belangrijk deel bepaald door de planning van de treinvrije periodes. In deze treinvrije periodes rijden er op een bepaald stuk spoor geen treinen en kunnen er werkzaamheden uitgevoerd worden. Bijvoorbeeld het plaatsen van het spoordek en ook om de aannemer veilig te kunnen laten werken. Het inplannen van een treinvrije periode is afhankelijk van een groot aantal factoren. Meer daarover leest u in de nieuwsbrief. 

  In het voorjaar 2020 wordt bekend wanneer de treinvrije periodes zijn. Als dit bekend wordt, is er ook meer duidelijkheid over de uitvoeringsplanning van de spoortunnel. Op dit moment is er dus nog geen exacte datum te noemen voor de aanleg van de spoortunnel. Wel is vast komen te staan dat de aanleg van de tunnel niet in 2020 start. Zodra er meer duidelijkheid is over de planning stellen we u hierover direct op de hoogte.

  Ontwerpbestemmingsplan ter inzage

  Vanaf vrijdag 17 april ligt het ontwerpbestemmingsplan ‘Spoortunnel Binderendreef’ gedurende 6 weken ter inzage. Het (ontwerp)bestemmingsplan vormt het planologisch-juridische kader voor de realisatie van een spoortunnel. De spoortunnel zorgt voor een betere doorstroming van het verkeer en bevordert de verkeersveiligheid rondom het spoor. De huidige verbindingsweg tussen de Textielstraat en Kleine Bottel wordt verlegd in oostelijke richting.

  Tegelijkertijd ligt ook het ontwerpbesluit hogere waarde Wet geluidhinder plan Spoortunnel Binderendreef, inclusief akoestisch onderzoek, ter inzage. Dit ontwerpbesluit is opgesteld, omdat het ontwerpbestemmingsplan spoortunnel Binderendreef zorg draagt voor een toename van de geluidbelasting op twee woningen.

  Op deze pagina vindt u vanaf donderdag 16 april de officiële bekendmakingen van het ontwerpbestemmingsplan en ontwerpbesluit hogere waarde Wet geluidhinder.

  Afsluiting en omleidingsroutes

  Tijdens de bouw van de spoortunnel is de Binderendreef ruim een jaar afgesloten voor al het verkeer. De gemeente doet er alles aan om het doorgaand verkeer zo veel mogelijk regionaal om te leiden, via de N279-N270 of de A67. Het is onvermijdelijk dat het in deze periode drukker is op andere wegen in Deurne.

  Filmpje van de spoortunnel

  Bekijk hier een animatiefilmpje waarin u de tunnel van verschillende kanten kunt bekijken.

  Financiering

  De spoortunnel bij de Binderendreef is één van de projecten die extra subsidie krijgt in het kader van de regionale bereikbaarheidsagenda. Voor dit project is een subsidie van € 3,27 miljoen beschikbaar gesteld. Daarnaast ontvangt Deurne voor de spoortunnel een bijdrage van € 8 miljoen van provincie Noord-Brabant. De totale kosten worden geraamd op € 13,5 miljoen. Het gaat op dit moment nog om een raming. ProRail is, in afstemming met de gemeente, bezig met een doorberekening van de kosten. In elk geval is duidelijk dat ruim € 11 miljoen van het bedrag wordt betaald vanuit cofinanciering. Meer informatie over de regionale bereikbaarheidsagenda is te vinden op www.zoslimbereikbaar.nl.

  Op de hoogte blijven?

  Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Meldt u zich dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar info@deurne.nl (o.v.v. aanmelden nieuwsbrief spoortunnel). De nieuwsbrieven die eerder zijn verstuurd, vindt u onder de kop 'Pdf-documenten'.

 • Pdf-documenten

Terug

Pagina opties

Kom alleen naar het gemeentehuis als dat echt nodig is

Zo houden we het risico op besmetting met het coronavirus zo klein mogelijk. Bel voor het maken van een afspraak met 0493-387711. Samen met u overleggen we dan hoe dringend uw verzoek is.

Heeft u last van verkoudheid, hoesten of koorts? Dan vragen wij u thuis te blijven en een nieuwe afspraak te maken op het moment dat u klachtenvrij bent. Kan de afspraak niet wachten? Neem dan contact met ons op.

De openingstijden zijn aangepast. 

Actuele informatie over de openingstijden.

Milieustraat is weer geopend (ook op zaterdag)

Er gelden richtlijnen in verband met het coronavirus. Neem deze goed door voordat u de milieustraat bezoekt

Heeft u last van de rook van de brand in de Deurnese Peel?

Informatie over de brand en wat u het beste kunt doen bij overlast hiervan.

Blijf ook met mooi weer thuis! Alleen samen krijgen we corona onder controle

Gelezen