Standplaats aanvragen

 • Omschrijving

  Als u spullen of etenswaren wil verkopen vanuit een kraam of verkoopwagen, dan vraagt u een standplaatsvergunning aan bij de gemeente. U mag dan met uw kraam of wagen op een openbare plek in de open lucht staan. Bijvoorbeeld op of aan de openbare weg.

  U kunt een standplaats vragen als u:

  • staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
  • handelingsbekwaam bent.

  Heb ik altijd een vergunning nodig?

  Binnen het aangewezen centrumgedeelte heeft u altijd een vergunning nodig. Het overzichtskaartje vindt u bij 'Pdf-documenten'.

  U heeft geen vergunning nodig buiten dit aangewezen centrumgebied. U moet wel voldoen aan bepaalde voorschriften. Deze voorschriften vindt u bij 'Meer informatie'. 

  Soorten standplaatsen

  Vaste standplaats voor het hele jaar op vaste dagen

  • Geldig voor 4 jaar
  • Voor verschillende standplaatshouders

  Tijdelijke standplaats voor een bepaalde aaneengesloten periode in een jaar

  • Geldig voor 4 jaar
  • Maximaal 6 maanden aaneengesloten

  Incidentele standplaats voor een aantal dagen per jaar

  • Voor standplaatshouders die producten verkopen of diensten aanbieden waar niet doorlopend vraag naar is zoals bijvoorbeeld kentekens graveren.
  • Per standplaatshouder kan per jaar één incidentele standplaats worden uitgegeven.
  • De standplaats mag zes keer twee dagen of tien afzonderlijke dagen worden ingenomen.

  Maatschappelijke standplaats

  • Voor goederen of diensten met een maatschappelijk doel. Bijvoorbeeld voor een bevolkingsonderzoek, educatieve doelen en politieke partijen.
  • De standplaatshouder mag geen winst maken op het maatschappelijk doel. Er mogen geen commerciële activiteiten plaatsvinden.
 • Hoe werkt het?

  U vraagt de vergunning aan bij de gemeente. Geef daarbij de volgende informatie:

  • welke goederen of diensten u verkoopt;
  • op welke plek u de standplaats wilt (met situatietekening);
  • op welke dag of dagdeel u de standplaats wilt gebruiken.
 • Wat kost het?

  € 181,60 leges (tarief 2020)

  € 108,02 huur per dag (tarief 2020)

  eventuele kosten voor aansluiting electriciteit netspanning per gebruikte stekker  € 2,20 (tarief 2020)

  eventuele kosten voor aansluiting electriciteit krachtstroom per gebruikte stekker € 3,09 (tarief 2020)

 • Hoe lang duurt het?

  U ontvangt binnen 8 weken bericht of u de vergunning krijgt. Als er een wachtlijst is of heeft de gemeente een maximum ingesteld dan kan het langer duren voordat u de vergunning krijgt.

  Bezwaar maken

  Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

 • Meer informatie

  Staat u met uw wagen of kraam buiten het aangewezen centrumgebied? Dan hoeft u geen standplaatsvergunning aan te vragen. Wel moet u rekening houden met en voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • de standplaats voldoet aan de Winkeltijdenwet en de verordening Winkeltijden van de gemeente Deurne. Dat betekent dat de standplaats niet eerder in gebruik worden genomen dan één uur voor de verkoop en ontruimd moet zijn binnen één uur na de verkoop;
  • er mag geen live- en of versterkte muziek worden afgespeeld;
  • de afstand van de standplaats tot de woonbebouwing is zo groot dat er geen geuroverlast is;
  • standplaatsen waarbij gebakken of gebraden wordt staan minimaal 5 meter van een gebouw of object af;
  • de standplaats vormt geen belemmering voor het verkeer en de veiligheid van klanten is verzekerd. Er moet een vrije doorgang worden gelaten voor voetgangers en op de rijbaan voor fietsers en/of gemotoriseerd verkeer. De doorgang voor hulpdiensten moet te allen tijde gegarandeerd zijn;
  • de standplaats staat niet op een locatie tijdens de periode dat een evenementenvergunning voor die locatie is verleend, tenzij met toestemming van de evenementenvergunninghouder;
  • de standplaats wordt niet ingenomen op de door het college aangewezen openbare plaatsen en op parkeerplaatsen aangewezen voor betaald parkeren;
  • de standplaatshouder is tijdens het innemen van de standplaats aanwezig en fungeert als aanspreekpunt;
  • bij het ontruimen moet de standplaatshouder de standplaats en de onmiddellijke omgeving (binnen een straal van 10 meter) schoon opleveren.

  Ook belangrijk om te weten:

  Als de gemeente niet de eigenaar is van de grond waar u uw standplaats wil, dan hebt u ook toestemming nodig van de grondeigenaar.

  Een standplaatsvergunning is iets anders dan een marktplaatsvergunning of een ventvergunning.

  Een marktplaatsvergunning hebt u nodig als u een plaats wilt op een dagmarkt, weekmarkt of jaarmarkt.
  Een ventvergunning hebt u nodig als u goederen verkoopt op straat of huis-aan-huis. Venten betekent dat u uw goederen steeds op een andere plek verkoopt.

  Nota vergunningverlening bij standplaatsen

  De regels voor een standplaatsvergunning zijn vastgelegd in de 'Nota vergunningenverlening bij standplaatsen, gemeente Deurne'. Hierin staan ook de locaties vermeld waar u een vergunning nodig hebt en waar u geen vergunning nodig hebt. De nota vindt u bij de Pdf-documenten.

 • Formulieren

  Doet u de aanvraag als particulier? Dan logt u in met uw DigiD. Bedrijven loggen in via eHerkenning.

 • Pdf-documenten

 • Lees ook

Terug

Pagina opties