Standplaats aanvragen

 • Omschrijving

  Als u spullen of etenswaren wil verkopen vanuit een kraam of verkoopwagen, dan vraagt u een standplaatsvergunning aan bij de gemeente. U mag dan met uw kraam of wagen op een openbare plek in de open lucht staan. Bijvoorbeeld op of aan de openbare weg.

  U kunt een standplaats vragen als u:

  • staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
  • handelingsbekwaam bent.

  U heeft wel een vergunning nodig binnen het aangewezen centrumgedeelte. Een overzichtskaartje vindt u onder het kopje Pdf-documenten.

  U heeft geen vergunning nodig buiten dit aangewezen centrumgebied. U moet wel voldoen aan de volgende voorschriften:

  1. de standplaats voldoet aan de Winkeltijdenwet en de verordening Winkeltijden van de gemeente Deurne. De standplaats mag niet eerder in gebruik worden genomen dan één uur voor de verkoop. De standplaats moet ontruimd te zijn binnen één uur na de verkoop;
  2. er mag geen live- en of versterkte muziek worden afgespeeld;
  3. de afstand van de standplaats tot de woonbebouwing is zo groot dat er geen geuroverlast is;
  4. standplaatsen waarbij gebakken of gebraden wordt staan minimaal 5 meter van een gebouw of object af;
  5. de standplaats vormt geen belemmering voor het verkeer en de hulpdiensten en de veiligheid van klanten verzekerd. Er moet dus een vrije doorgang worden gelaten voor voetgangers en op de rijbaan voor fietsers en/of gemotoriseerd verkeer. De doorgang voor hulpdiensten moet te allen tijde gegarandeerd zijn;
  6. de standplaats staat niet op een locatie tijdens de periode dat een evenementvergunning voor die locatie is verleend, tenzij met toestemming van de evenementenvergunninghouder;
  7. de standplaats wordt niet ingenomen op de door het college aangwezen openbare plaatsen en op parkeerplaatsen aangewezen voor betaald parkeren;
  8. de standplaatshouder is tijdens het innemen van de standplaats aanwezig en fungeert als aanspreekpunt;
  9. bij het ontruimen,moet de standplaatshouder de standplaats en de onmiddellijke omgeving (binnen een straal van 10 meter) schoon opleveren.

  We hebben vier soorten standplaatsen:

  • Vaste standplaats

  Voor het hele jaar. Op vaste dagen. Voor onbepaalde tijd. Voor verschillende standplaatshouders.

  • Tijdelijke standplaats

  voor een bepaalde aaneengesloten periode in een jaar. Maximaal zes maanden aaneengesloten. Voor onbepaalde tijd.

  • Incidentele standplaats

  Voor een aantal dagen per jaar. Voor standplaatshouders die producten verkopen of diensten aanbieden waar niet doorlopend vraag naar is zoal bijvoorbeeld kentekens graveren. Per standplaatshouder kan per jaar één incidentele standplaats worden uitgegeven. De standplaats mag zes keer twee dagen of tien afzonderlijke dagen worden ingenomen.

  • Maatschappelijke standplaats

  Voor goederen of diensten met een maatschappelijk doel. Bijvoorbeeld voor een bevolkingsonderzoek, educatieve doelen en politieke partijen. De standplaatshouder mag geen winst maken op het maatschappelijk doel. Er mogen geen commerciële activiteiten plaatsvinden.

 • Hoe werkt het?

  U vraagt de vergunning aan bij de gemeente. Geef daarbij de volgende informatie:

  • welke goederen of diensten u verkoopt;
  • op welke plek u de standplaats wilt (met situatietekening);
  • op welke dag of dagdeel u de standplaats wilt gebruiken.

  Het aanvraagformulier vindt u onder het kopje Pdf-documenten.

 • Wat kost het?

  € 178,20 leges (tarief 2019)

  € 106,01 huur per dag (tarief 2019)

  eventuele kosten voor aansluiting electriciteit netspanning per gebruikte stekker  € 2,16 (tarief 2019)

  eventuele kosten voor aansluiting electriciteit krachtstroom per gebruikte stekker € 3,03 (tarief 2019)

 • Hoe lang duurt het?

  U ontvangt binnen 8 weken bericht of u de vergunning krijgt. Als er een wachtlijst is of heeft de gemeente een maximum ingesteld dan kan het langer duren voordat u de vergunning krijgt.

  Bezwaar maken

  Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

 • Goed om te weten

  De regels voor een standplaatsvergunning zijn vastgelegd in de "Nota vergunningenverlening bij standplaatsen, gemeente Deurne. Hierin staan ook de locaties vermeld waar u een vergunning nodig hebt en waar u geen vergunning nodig hebt.

  Het kan zijn dat  u ook moet voldoen aan eisen uit andere wetten. 

 • Meer informatie

  Als de gemeente niet de eigenaar is van de grond waar u uw standplaats wil, dan hebt u ook toestemming nodig van de grondeigenaar.

  Een standplaatsvergunning is iets anders dan een marktplaatsvergunning of een ventvergunning.

  Een marktplaatsvergunning hebt u nodig als u een plaats wilt op een dagmarkt, weekmarkt of jaarmarkt.

  Als de gemeente niet de eigenaar is van de grond waar u uw standplaats wil, dan hebt u ook toestemming nodig van de grondeigenaar.

  Een standplaatsvergunning is iets anders dan een marktplaatsvergunning of een ventvergunning.

  Een marktplaatsvergunning hebt u nodig als u een plaats wilt op een dagmarkt, weekmarkt of jaarmarkt.
  Een ventvergunning hebt u nodig als u goederen verkoopt op straat of huis-aan-huis. Venten betekent dat u uw goederen steeds op een andere plek verkoopt.

 • Formulieren

 • Pdf-documenten

 • Lees ook

Terug

Pagina opties