Stationsstraat/Haspelweg

 • Samenvatting

  Aanleiding

  Al enige jaren onderzoekt Voergroep Zuid de toekomstige invulling voor haar locatie aan de Stationsstraat. Voergroep Zuid heeft onderzoek gedaan naar de mogelijkheid van woningbouw. Op basis van de visie op woningbouw op de locatie heeft Voergroep Zuid projectontwikkelaar AM geselecteerd.

  Gebiedsvisie

  De visie op woningbouw aan Stationsstraat en Haspelweg die de gemeente heeft ontvangen kunt u hier binnenkort inzien. Deze visie vormt voor AM de basis voor de verdere planvorming.

  De consequentie van de visie is dat de aanwezige bedrijven moeten worden verplaatst. De perifere detailhandel (Welkoop en Praxis) kunnen mogelijk naar de locatie Binderendreef/Grote Bottel, de andere bedrijven naar bestaand bedrijventerrein of Kranenmortel Zuid.

  Standpunt gemeente Deurne

  De gemeente omarmt de mogelijkheid om de locatie Stationsstraat/Haspelweg om te vormen naar woningbouw. De locatie is niet voor niets als om te vormen opgenomen in de Structuurvisie 2030. Wij ondersteunen de ontwikkeling via ons faciliterend grondbeleid.

  Het door AM uitwerken van de gebiedsvisie naar een concreet plan zullen wij actief volgen. Ook gaan we door verder onderzoek na waar de perifere detailhandel het beste een nieuwe plek kan krijgen. De gemeenteraad heeft dit met het vaststellen van de Retailvisie besloten.

  Om de ontwikkeling van een visie tot een plan mogelijk te maken wordt de gemeenteraad voorgesteld om een voorkeursrecht gemeenten te vestigen. Hierdoor worden de Stationsstraat/Haspelweg en de Binderendreef/Grote Bottel als gebieden zoveel mogelijk bijeen gehouden. De voorstellen en besluiten vindt u bij 'Agenda' bij de desbetreffende links.

  Meer informatie

  Meer informatie over het plan vindt u op de website van AM: De Groene Heerlijkheid

  Agenda

  Via de links hieronder kunt u de agenda en de stukken bekijken. Ook kunt u de bijeenkomsten digitaal bijwonen of op een later tijdstip terugkijken.

  Antwoord op gestelde vragen 6 mei 2021

  Op de informatiebijeenkomst van 6 mei 2021 is aangegeven dat tot 10 mei 2021 vragen ingediend konden worden. De gestelde vragen en de antwoorden hierop vindt u bij de pdf-documenten.

 • Pdf-documenten

Terug

Pagina opties

Verbouwing gemeentehuis

Het gemeentehuis wordt verbouwd. De afdeling Publiekszaken verhuist tijdelijk naar Harmoniestraat 5. Daar kunt u vanaf 30 augustus terecht voor het aanvragen en afhalen van paspoort, rijbewijs, etc. Hier kunnen inwoners ook terecht voor het ophalen van de PMD-zakken.

Zorg in Deurne blijft tijdens de eerste fase van de verbouwing nog in het gemeentehuis, evenals college, directie en griffie. De toegang tot het gemeentehuis is tijdelijk via de zijingang aan de Oude Martinetstraat.

Openingstijden

Gelezen