Subsidie Economisch Actieplan Deurne

 • Omschrijving

  Economische Actieplan Deurne

  Met het Economisch Actieplan Deurne 2018 – 2020 (EAPD) stimuleert de gemeente Deurne samen met het bedrijfsleven, organisaties en instellingen vier speerpuntsectoren in Deurne, te weten Agro & Food, Maakindustrie, Zorg en Vrijetijdseconomie. Door initiatieven binnen en tussen de speerpuntsectoren op gang te brengen, wordt de economie van Deurne versterkt, blijft het aantrekkelijk woon-, werk- en leefklimaat behouden en worden de kansen voor die speerpuntsectoren (beter) benut. Andere belangrijke aandachtspunten in het EAPD zijn duurzaamheid, ondernemerschap en innovatie.

  Heeft u een kansrijk project of initiatief afkomstig uit een van de speerpuntsectoren Agro & Food, Maakindustrie, Zorg en Vrijetijdseconomie? Vindt uw project plaats binnen de gemeente Deurne en is minimaal één initiatiefnemer afkomstig uit een van deze vier speerpuntsectoren? Dan komt u in een aanmerking voor een financiële impuls via de subsidieregeling van het Economisch Actieplan Deurne.

  Aanmelden van initiatieven voor 2019 - 2020

  U kunt gedurende het hele jaar subsidieaanvragen indienen. De behandeling van aanvragen geschiedt in volgorde van indiening totdat het subsidieplafond bereikt is. Beoordeling door het college van burgemeester en wethouders volgt daarna binnen enkele weken. Bij kleine projecten tot € 3.000 wordt het verleende subsidiebedrag volledig uitbetaald. Bij grote projecten tussen € 3.000 en € 15.000 wordt eerst een voorschot van 70% uitbetaald. De resterende 30% volgt na positieve beoordeling van de eindrapportage door het college. Het maximale subsidiebedrag is € 15.000 en er moet sprake zijn van minimaal 50% cofinanciering.

  Om in aanmerking te komen voor een bijdrage uit de Subsidieregeling Economisch Actieplan Deurne 2018 – 2020 moet u voldoen aan een aantal voorwaarden.

  Wilt u in aanmerking komen voor subsidie?

  Neem dan in uw aanvraag de volgende elementen op:

  • De naam van het project
  • De start- en einddatum van het project
  • Uw contactgegevens en bankrekeningnummer
  • Een korte beschrijving van het project en waarom u vindt dat het past binnen de criteria van de ‘Subsidieregeling Economisch Actieplan Deurne 2018 - 2020’ en de doelstellingen van het Economisch Actieplan Deurne 2018 – 2020. Waaruit blijkt de economische meerwaarde voor Deurne?
  • Met welke samenwerkingspartners u de subsidie aanvraagt
  • Een beschrijving van de bijdrage die iedere partner levert, zowel inhoudelijk als financieel
  • Welke educatieve elementen het project bevat
  • Een complete begroting met de totale kosten van het project én hoe u deze bekostigt (er moet sprake zijn van minimaal 50% cofinanciering van de out-off pocket kosten, niet zijnde compensatie van ingebrachte uren)
  • Het bedrag dat u als subsidie vraagt, met een maximum van € 15.000

  Subsidie Economisch Actieplan Deurne aanvragen?

  U kunt de aanvraag op verschillende manieren indienen:

  • Per e-mail naar info@deurne.nl onder vermelding van 'Subsidieaanvraag Economisch Actieplan Deurne 2018 - 2020'.
  • Per post naar gemeente Deurne, ter attentie van het college van burgemeester en wethouders, postbus 3, 5750 AA Deurne

  Meer informatie of vragen?

  Onder het kopje 'pdf-documenten' vindt u de complete subsidieregeling Economisch Actieplan Deurne 2018 - 2020. Heeft u nog vragen of behoefte aan uitleg? Of wilt u weten of de aanvraag die u wilt indienen compleet is? Neem dan contact op met Karin van Vliet, Economische Zaken, telefoonnummer 0493-38 77 11.

 • Pdf-documenten

Terug

Pagina opties