Subsidie mondiale bewustwording

 • Omschrijving

  Zet u zich als organisatie in voor mondiale bewustwording? Voor projecten heeft de gemeente Deurne in 2018 een subsidie beschikbaar. U kunt een aanvraag doen tot 1 juni 2018.

  Bij mondiale bewustwording moet u denken aan het stimuleren van de bewustwording onder de Deurnese bevolking dat er in de wereld grote verschillen bestaan in leefomstandigheden. Of het vergroten van het draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking en internationale samenwerking. U werkt aan het besef dat eigen handelen van invloed op duurzame ontwikkeling, zowel in de eigen leefomgeving als elders in de wereld.

  Voorwaarden

  Voorwaarde is dat het gaat om een afgebakend project. De aanvraag voor een activiteit wordt door minimaal twee samenwerkende organisaties gedaan, waarvan er minimaal een in Deurne is gevestigd. De andere(n) mogen ook in het buitenland gevestigd zijn. Daarnaast moet het project een educatief karakter hebben en is het project gericht op samenwerking.

  Hoogte subsidie

  Er is in totaal €10.000 beschikbaar. Subsidieaanvragen kunnen niet hoger zijn dan dit bedrag én er is sprake van minimaal 50% cofinanciering vanuit uw eigen organisatie of door anderen. Voor het beschikbare budget geldt: op is op.

  Aanmelden van projecten 2e helft 2018

  Voor projecten die in de 2e helft van 2018 plaatsvinden worden de aanvragen tot 1 juni 2108 verzameld en daarna gelijktijdig beoordeeld. Om in aanmerking te komen voor een bijdrage moet u voldoen aan de voorwaarden uit de subsidieregeling.

  Als het totaal aangevraagde bedrag hoger is dan het subsidieplafond, wordt aan de aanvragen die voldoen aan de eisen naar rato verdeeld.

  Wilt u een aanvraag doen?

  Zorg dan dat deze minimaal bestaat uit:

  • Een omschrijving van het project en de duur;
  • Een beschrijving waarom het project past binnen mondiale bewustwording;
  • Welke educatieve elementen het project bevat;
  • Met welke samenwerkingspartners het project tot stand komt en wat ieders bijdrage (zowel inhoudelijk als financieel) is, waarbij er minimaal één partij gevestigd is in Deurne;
  • Hoe hoog de bijdrage is die u vraagt, met een maximum van € 10.000 en maximaal 50% van de totale kosten;
  • Een complete begroting waarin alle inkomsten en uitgaven zichtbaar zijn en waaruit blijkt dat er sprake is van cofinanciering.

  Direct aanvragen

  Let op : U heeft uw DigiD hiervoor nodig als vertegenwoordiger van de vrijwilligersorganisatie. U kunt de aanvraag ook doen als organisatie via eHerkenning.   

  Meer informatie of vragen?

  Meer informatie treft u aan in de subsidieregeling Mondiale Bewustwording 2018.

  Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met ons Klantcontactcentrum via 0493-38 77 11 of stel uw vraag per mail.

 • Formulieren

  U kunt inloggen met DigiD als vertegenwoordiger van de vrijwilligersorganisatie of als organisatie via eHerkenning

 • Pdf-documenten

 • Misschien ook interessant voor u

Terug

Pagina opties

Aangepaste openingstijden

Vanaf maandag 4 januari zijn de openingstijden van het gemeentehuis als volgt:


Kom alleen naar het gemeentehuis als het echt nodig is. U kunt alleen per telefoon een afspraak maken. We overleggen dan met u hoe noodzakelijk de afspraak is. Zo helpen we elkaar om het risico op besmetting met het coronavirus terug te dringen.

In het gemeentehuis is het dragen van een mondkapje verplicht.

Heeft u klachten, zoals hoesten, verkoudheid of verhoging? Blijf dan thuis en maak een nieuwe afspraak als u klachtenvrij bent.

Heeft u zorg of ondersteuning nodig?

Neemt u dan contact op met Zorg in Deurne op telefoonnummer 0493-387 387 of kijk op zorgindeurne.nl.

Voelt u zich eenzaam en heeft u behoefte aan een praatje?

De medewerkers van LEVgroep Deurne staan voor u klaar. Neemt u gerust contact op met telefoonnummer 0493-352500.

Gelezen