Subsidie

 • Omschrijving

  De gemeente Deurne stelt voor diverse activiteiten subsidie beschikbaar. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen subsidie voor professionele instellingen (zoals bijvoorbeeld de bibliotheek of de LEVgroep) en subsidie voor vrijwilligersorganisaties.

  Er zijn vier subsidieregelingen:

  • Subsidie vrijwillige inzet 
  • Huisvestings-, exploitatie- en huursubsidie
  • Cultuursubsidie - Het Verhaal van Deurne
  • Subsidie Mondiale Bewustwording

  Op 1 januari 2021 wordt dit uitgebreid met een eenmalige subsidieregeling voor hockey- en voetbalvelden.

  Bij 'Meer informatie' vindt u een toelichting op deze subsidies.

  De Algemene Subsidieverordening gemeente Deurne 2017 en de aparte subsidieregelingen vindt u bij de pdf-documenten.

 • Hoe werkt het?

  Uw organisatie ontvangt op dit moment subsidie

  Subsidie Vrijwillige inzet, Huur-, Exploitatie- of Huisvestingsubsidie

  Uw organisatie ontvangt op dit moment een subsidie Vrijwillige inzet of een Huur-, Exploitatie- of Huisvestingssubsidie. Het subsidietijdvak van vier jaar loopt aan het einde van 2020 af. Er spelen op dit moment enkele ontwikkelingen die relevant zijn voor de subsidie die wij verstrekken. Daarom hebben wij besloten om, in afwachting van deze ontwikkelingen, een subsidie te verstrekken voor één jaar. Om hiervoor in aanmerking te komen gebruikt u het formulier verkorte aanvraag voor de gewenste subsidie. 

  Uw organisatie vraagt voor de eerste keer subsidie aan

  Voor het aanvragen van de verschillende subsidies gebruikt u het juiste digitale aanvraagformulier. Deze vindt u bij 'Formulieren'. 

  Goed om te weten

  • Voor de digitale formulieren heeft u DigiD nodig (als vertegenwoordiger van de vrijwilligersorganisatie) of eHerkenning (als organisatie)
  • Zorg ervoor dat uw aanvraag zo compleet mogelijk is en aan de voorwaarden voldoet die in de betreffende regeling beschreven staat. De regelingen vindt u bij de pdf-documenten
  • Voor de behandeling van een subsidieaanvraag worden geen kosten in rekening gebracht
 • Hoe lang duurt het?

  De periode die nodig is om een besluit te nemen over een subsidieaanvraag verschilt per subsidie.

  Subsidieregeling vrijwillige inzet en Subsidieregeling huisvesting-, exploitatie en huursubsidie Deurne 

  Structurele subsidie

  Een aanvraag voor een structurele subsidie geldt als een aanvraag voor het gehele tijdvak. Het huidige tijdvak loopt in 2020 af. De aanvraag die dit jaar (vóór 1 september 2020) gedaan wordt, is geldig voor één jaar. Het college neemt daarop vóór 31 december een besluit.

  Éénmalige subsidie

  U dient de aanvraag voor nieuwe activiteiten (in het lopende subsidiejaar) of voor éénmalige activiteiten uiterlijk 6 weken voordat de activiteit start of plaatsvindt in. Uiterlijk 8 weken na ontvangst van de aanvraag ontvangt u van ons het besluit. In bijzondere gevallen kan deze termijn worden verlengd, bijvoorbeeld als er meer informatie of overleg nodig is. Wij adviseren u dan ook om een aanvraag op tijd in te dienen.

  Cultuursubsidie - Het verhaal van Deurne

  U kunt het hele jaar door een aanvraag indienen. Op twee momenten per jaar worden de aanvragen beoordeeld; in juni en december. Alle aanvragen voor een lopend jaar die vóór 1 juni zijn ingediend, worden in juni beoordeeld. Is in juni het subsidieplafond nog niet bereikt? Dan worden de aanvragen in de tweede helft van het jaar op volgorde van binnenkomst behandeld en in december beoordeeld.

  Subsidieregeling Mondiale Bewustwording

  U kunt het hele jaar door een aanvraag indienen. Op twee momenten per jaar worden de aanvragen beoordeeld; in juni en december. Alle aanvragen voor een lopend jaar die vóór 1 juni zijn ingediend, worden in juni beoordeeld. Is het subsidieplafond in juni nog niet bereikt? Dan worden de aanvragen in de tweede helft van het jaar op volgorde van binnenkomst behandeld en in december beoordeeld. 

 • Meer informatie

  Subsidie vrijwillige inzet 

  In deze regeling is vastgelegd welke vrijwilligersorganisaties/activiteiten in aanmerking kunnen komen voor een subsidie. Er wordt daarbij onderscheid gemaakt in vier categorien:

  • Vrijwilligersorganisaties die structureel vrije tijdsactiviteiten organiseren voor de doelgroepen van het beleid
  • Vrijwilligersorganisaties die incidentele of structurele activiteiten organiseren gericht op het helpen en ondersteunen van anderen
  • Vrijwilligersorganisaties die incidentele of structurele activiteiten organiseren die een bijdrage leveren aan de kwaliteit en leefbaarheid van de leefomgeving
  • Vrijwilligersorganisaties die een evenement organiseren

  Zie voor meer informatie het document Nadere uitleg subsidieregeling Vrijwillige inzet gemeente Deurne 2017 of de Subsidieregeling vrijwillige inzet gemeente Deurne 2017. De documenten vindt u hieronder bij 'pdf-documenten'. 

  Huisvestings-, exploitatie- en huursubsidie 

  In deze regeling is vastgelegd wat voor soort vrijwilligersorganisaties in 2018 en verder recht hebben op huisvestingssubsidie, exploitatiesubsidie of huursubsidie. Er worden drie vormen onderscheiden:

  • Huisvestingssubsidie: een tegemoetkoming in de huisvestingskosten voorverenigingen/stichtingen in aangewezen accommodaties
  • Exploitatiesubsidie: een tegemoetkoming in het exploiteren van een wijk- of dorpshuis
  • Huursubsidie: Een (gedeeltelijke) compensatie van de huur in geval er een pand van de gemeente voor een marktconforme prijs wordt gehuurd

  Om erachter te komen voor welke subsidie u in aanmerking komt, kunt u gebruik maken van het Stroomschema en/of door de Subsidieregeling huisvestingssubsidie, exploitatiesubsidie en huursubsidie Deurne 2018 te lezen.

  Cultuursubsidie - Het Verhaal van Deurne

  De gemeente Deurne heeft jaarlijks een budget van €50.000 beschikbaar voor vernieuwende projecten en activiteiten die Het Verhaal van Deurne uitdragen en cultuur educatieve elementen bevatten. Hierbij is de exacte invulling van deze begrippen in het midden gelaten; het is de verantwoordelijkheid van de organiserende partijen om dit te onderbouwen. De gemeente faciliteert, culturele instellingen en partners voeren uit. De subsidie is nooit hoger dan 50% van de totale kosten van de activiteit en is maximaal €10.000.

  Lees hier meer over deze cultuursubsidie

  Subsidie Mondiale Bewustwording

  De gemeente Deurne heeft jaarlijks een budget €10.000 beschikbaar voor projecten en activiteiten die de bewustwording onder de Deurnese bevolking stimuleren dat er in de wereld grote verschillen bestaan in leefomstandigheden bevatten. Hierbij is de exacte invulling van deze begrippen in het midden gelaten; het is de verantwoordelijkheid van de organiserende partijen om dit te onderbouwen. De gemeente faciliteert, u als organisatie bent verantwoordelijk voor de uitvoer van het project. Dit doet u met tenminste één samenwerkende partij (die kan ook in het buitenland gevestigd zijn). De subsidie is nooit hoger dan 50% van de totale kosten van de activiteit en is maximaal €10.000.

  Lees meer over subsidie Mondiale Bewustwording

  Subsidieregeling hockey- en voetbalvelden

  De sportverenigingen in de gemeente Deurne zijn in 2009 geprivatiseerd. Dit betekent dat de verenigingen zelf verantwoordelijk zijn voor het onderhoud van de velden. De gemeente komt nu met een regeling om de sportverenigingen eenmalig te stimuleren de kwaliteit van de voetbalvelden of hockeyvelden te verhogen. Met deze regeling betaalt de gemeente maximaal 50% van het groot onderhoud (renovatie) van een veld. De regeling wordt op 1 januari 2021 opengesteld en verenigingen kunnen tot 1 maart 2021 een aanvraag doen. Er is een bedrag beschikbaar van in totaal € 400.000.

  Lees meer over subsidie hockey- en voetbalvelden

 • Formulieren

  U kunt inloggen met DigiD als vertegenwoordiger van de vrijwilligersorganisatie of als organisatie via eHerkenning

 • Pdf-documenten

 • Misschien ook interessant voor u

Terug

Pagina opties

Aangepaste openingstijden

Vanaf maandag 4 januari zijn de openingstijden van het gemeentehuis als volgt:


Kom alleen naar het gemeentehuis als het echt nodig is. U kunt alleen per telefoon een afspraak maken. We overleggen dan met u hoe noodzakelijk de afspraak is. Zo helpen we elkaar om het risico op besmetting met het coronavirus terug te dringen.

In het gemeentehuis is het dragen van een mondkapje verplicht.

Heeft u klachten, zoals hoesten, verkoudheid of verhoging? Blijf dan thuis en maak een nieuwe afspraak als u klachtenvrij bent.

Heeft u zorg of ondersteuning nodig?

Neemt u dan contact op met Zorg in Deurne op telefoonnummer 0493-387 387 of kijk op zorgindeurne.nl.

Voelt u zich eenzaam en heeft u behoefte aan een praatje?

De medewerkers van LEVgroep Deurne staan voor u klaar. Neemt u gerust contact op met telefoonnummer 0493-352500.

Gelezen