Subsidie

 • Omschrijving

  De gemeente Deurne stelt voor diverse activiteiten subsidie beschikbaar. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen subsidie voor professionele instellingen (zoals bijvoorbeeld de bibliotheek of de LEVgroep) en subsidie voor vrijwilligersorganisaties.

  Er zijn meerdere subsidieregelingen:

  Meer informatie over deze en andere subsidieregelingen vindt u ook via de verwijzingen onder het kopje "Misschien ook interessant voor u' op deze pagina.

  De Algemene Subsidieverordening gemeente Deurne 2017 vindt u bij de pdf-documenten.

 • Meer informatie

  Subsidieregeling vrijwillige inzet 

  In deze regeling is vastgelegd welke vrijwilligersorganisaties/activiteiten in aanmerking kunnen komen voor een subsidie.

  Meer lezen over deze subsidie

  Huisvestings-, exploitatie- en huursubsidie 

  In deze regeling is vastgelegd wat voor soort vrijwilligersorganisaties recht hebben op huisvestingssubsidie, exploitatiesubsidie of huursubsidie. Er worden drie vormen onderscheiden:

  • Huisvestingssubsidie: een tegemoetkoming in de huisvestingskosten voorverenigingen/stichtingen in aangewezen accommodaties
  • Exploitatiesubsidie: een tegemoetkoming in het exploiteren van een wijk- of dorpshuis
  • Huursubsidie: Een (gedeeltelijke) compensatie van de huur in geval er een pand van de gemeente voor een marktconforme prijs wordt gehuurd

  Lees meer over deze subsidie.

  Cultuursubsidie - Het Verhaal van Deurne

  De gemeente Deurne heeft jaarlijks een budget van €50.000 beschikbaar voor vernieuwende projecten en activiteiten die Het Verhaal van Deurne uitdragen en cultuur educatieve elementen bevatten. Hierbij is de exacte invulling van deze begrippen in het midden gelaten; het is de verantwoordelijkheid van de organiserende partijen om dit te onderbouwen. De gemeente faciliteert, culturele instellingen en partners voeren uit. De subsidie is nooit hoger dan 50% van de totale kosten van de activiteit en is maximaal €10.000.

  Lees hier meer over deze cultuursubsidie

  Subsidieregeling hockey- en voetbalvelden

  De sportverenigingen in de gemeente Deurne zijn in 2009 geprivatiseerd. Dit betekent dat de verenigingen zelf verantwoordelijk zijn voor het onderhoud van de velden. De gemeente komt nu met een regeling om de sportverenigingen eenmalig te stimuleren de kwaliteit van de voetbalvelden of hockeyvelden te verhogen. Met deze regeling betaalt de gemeente maximaal 50% van het groot onderhoud (renovatie) van een veld. De regeling wordt op 1 januari 2021 opengesteld en verenigingen kunnen tot 1 maart 2021 een aanvraag doen. Er is een bedrag beschikbaar van in totaal € 400.000.

  Lees meer over subsidie hockey- en voetbalvelden

 • Formulieren

  Formulieren om subsidie aan te vragen vindt u bij de desbetreffende subsidie.

  Voor het aanvragen van subsidie heeft u DigiD nodig als vertegenwoordiger van uw vrijwilligersorganisatie. U kunt als organisatie de aanvraag ook doen via eHerkenning

 • Pdf-documenten

 • Misschien ook interessant voor u

Terug

Pagina opties

Openingstijden gemeentehuis

De openingstijden van het gemeentehuis en de balie Publiekszaken zijn als volgt:

Wij werken op afspraak. Kom alleen naar het gemeentehuis als het echt nodig is. U kunt alleen per telefoon een afspraak maken, bel naar 0493-38 77 11. We overleggen dan met u hoe dringend de afspraak is. Wist u dat u veel zaken al gemakkelijk vanuit thuis kunt regelen

In het gemeentehuis is het dragen van een mondkapje verplicht.

Heeft u klachten, zoals hoesten, verkoudheid of verhoging? Blijf dan thuis en maak een (nieuwe) afspraak als u klachtenvrij bent.

Gelezen