Subsidie

 • Omschrijving

  De gemeente Deurne stelt voor diverse activiteiten subsidie beschikbaar. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen subsidie voor professionele instellingen (zoals bijvoorbeeld de bibliotheek of de LEVgroep) en subsidie voor vrijwilligersorganisaties.

  De algemene regels voor de verstrekking van subsidies zijn door de gemeenteraad vastgelegd in de Algemene Subsidieverordening Gemeente Deurne 2017.

  In aparte subsidieregelingen is vastgelegd welke activiteiten in aanmerking komen voor een subsidie. Er zijn vier subsidieregelingen, welke dat zijn vindt u hier onder in het kopje 'Meer informatie'.

 • Hoe werkt het?

  Subsidie aanvragen

  Voor het aanvragen van subsidie voor vrijwillige inzet en voor huisvestingssubsidie, exploitatiesubisidie of huursubsidie kunt u gebruik maken van een aanvraagformulier (zie Formulieren).

  Ook voor de subsidies cultuur en mondiale bewustwording is er een formulier (zie Formulieren). Uw aanvraag moet aan de voorwaarden voldoen, die in de regelingen staan beschreven.

  Let op: U kunt inloggen met DigiD als vertegenwoordiger van de vrijwilligersorganisatie of als organisatie via eHerkenning.

  Voor de behandeling van een subsidieaanvraag worden geen kosten in rekening gebracht.

 • Hoe lang duurt het?

  De periode die nodig is om een besluit te nemen over een subsidieaanvraag voor de jaren 2018 en verder verschilt per subsidie.

  Subsidieregeling vrijwillige inzet

  Een aanvraag voor een subsidie die per jaar wordt verstrekt (jaarsubsidie) wordt uiterlijk 1 september voor het begin van het betrokken jaar ingediend. Het college neemt daarop voor 31 december dan een besluit.

  Een aanvraag voor een jaarsubsidie geldt voor het hele tijdvak 2017-2020 (of een resterend deel van dat tijdvak).

  Een aanvraag voor nieuwe activiteiten (in het lopende subsidiejaar) of voor eenmalige activiteiten moet worden ingediend uiterlijk 6 weken voordat de activiteit start of plaats vindt. Uiterlijk 8 weken nadat de aanvraag is binnen gekomen wordt een beslissing genomen. In bijzondere gevallen kan deze termijn worden verlengd, bijvoorbeeld als er veel overleg nodig is of de benodigde informatie nog niet compleet is. De gemeente adviseert u dan ook om het verzoek zo vroeg mogelijk in te dienen.

  Subsidieregeling huisvesting-, exploitatie en huursubsidie Deurne 2018

  De subsidieregeling kent drie subsidievormen:

  • Huisvestingssubsidie: een tegemoetkoming in de huisvestingskosten voorverenigingen/stichtingen in aangewezen accommodaties.
  • Exploitatiesubsidie: een tegemoetkoming in het exploiteren van een wijk- of dorpshuis.
  • Huursubsidie: Een (gedeeltelijke) compensatie van de huur in geval er een pand van de gemeente voor een marktconforme prijs wordt gehuurd.

  Alle aanvragen voor 2018 en verder moeten ingediend zijn voor 1 oktober 2017. Een aanvraag geldt ook voor 2019 en 2020. Vraagt u de subsidie aan voor 2019 of 2020, dan moet de aanvraag binnen zijn voor 1 september van het jaar daarvoor.

  Subsidiebesluit Cultuur 2017

  U kunt het hele jaar door een aanvraag indienen. Op twee momenten per jaar worden de aanvragen beoordeeld: in december en in juni. Alle aanvragen voor het opvolgende jaar die voor 1 december zijn ingediend worden in december beoordeeld. Alle aanvragen voor een lopend jaar die voor 1 juni zijn ingediend, worden in juni beoordeeld. Als het subsidieplafond na de ronde in juni nog niet bereikt worden alle aanvragen  op volgorde van binnenkomst behandeld.

  Subsidieregeling Mondiale Bewustwording

  U kunt het hele jaar door een aanvraag indienen. Op twee momenten per jaar worden de aanvragen beoordeeld: in december en in juni. Alle aanvragen voor het opvolgende jaar die voor 1 december zijn ingediend worden in december beoordeeld. Alle aanvragen voor een lopend jaar die voor 1 juni zijn ingediend, worden in juni beoordeeld. Als het subsidieplafond na de ronde in juni nog niet bereikt worden alle aanvragen op volgorde van binnenkomst behandeld.

 • Meer informatie

  Subsidieregeling vrijwillige inzet gemeente Deurne 2017

  In deze regeling is vastgelegd welke vrijwilligersorganisaties/activiteiten in aanmerking kunnen komen voor een subsidie. Er wordt daarbij onderscheid gemaakt in vier categorien:

  • Vrijwilligersorganisaties die structureel vrije tijdsactiviteiten organiseren voor de doelgroepen van het beleid
  • Vrijwilligersorganisaties die incidentele of structurele activiteiten organiseren gericht op het helpen en ondersteunen van anderen
  • Vrijwilligersorganisaties die incidentele of structurele activiteiten organiseren die een bijdrage leveren aan de kwaliteit en leefbaarheid van de leefomgeving
  • Vrijwilligersorganisaties die een evenement organiseren

  Zie voor meer informatie het document Nadere uitleg subsidieregeling Vrijwillige inzet gemeente Deurne 2017 of de Subsidieregeling vrijwillige inzet gemeente Deurne 2017. De documenten vindt u hieronder bij 'pdf-documenten'. 

  Subsidieregeling huisvestingssubsidie, exploitatiesubsidie en huursubsidie Deurne 2018

  In deze regeling is vastgelegd wat voor soort vrijwilligersorganisaties in 2018 en verder recht hebben op huisvestingssubsidie, exploitatiesubsidie of huursubsidie. Er worden drie vormen onderscheiden:

  • Huisvestingssubsidie: een tegemoetkoming in de huisvestingskosten voorverenigingen/stichtingen in aangewezen accommodaties.
  • Exploitatiesubsidie: een tegemoetkoming in het exploiteren van een wijk- of dorpshuis.
  • Huursubsidie: Een (gedeeltelijke) compensatie van de huur in geval er een pand van de gemeente voor een marktconforme prijs wordt gehuurd.

  Om erachter te komen voor welke subsidie u in aanmerking komt, kunt u gebruik maken van het Stroomschema en/of door de Subsidieregeling huisvestingssubsidie, exploitatiesubsidie en huursubsidie Deurne 2018 te lezen.

  Cultuursubsidie - Het verhaal van Deurne

  De gemeente Deurne heeft jaarlijks een budget van €50.000 beschikbaar voor vernieuwende projecten en activiteiten die Het Verhaal van Deurne uitdragen en cultuur educatieve elementen bevatten. Hierbij is de exacte invulling van deze begrippen in het midden gelaten; het is de verantwoordelijkheid van de organiserende partijen om dit te onderbouwen. De gemeente faciliteert, culturele instellingen en partners voeren uit. De subsidie is nooit hoger dan 50% van de totale kosten van de activiteit en is maximaal €10.000.

  Lees hier meer over deze cultuursubsidie

  Subsidiebesluit mondiale bewustwording

  De gemeente Deurne heeft jaarlijks een budget €10.000 beschikbaar voor  projecten en activiteiten die de bewustwording onder de Deurnese bevolking stimuleren dat er in de wereld grote verschillen bestaan in leefomstandigheden bevatten. Hierbij is de exacte invulling van deze begrippen in het midden gelaten; het is de verantwoordelijkheid van de organiserende partijen om dit te onderbouwen. De gemeente faciliteert, u als organisatie bent verantwoordelijk voor de uitvoer van het project. Dit doet u met tenminste één samenwerkende partij (die kan ook in het buitenland gevestigd zijn). De subsidie is nooit hoger dan 50% van de totale kosten van de activiteit en is maximaal €10.000.

  Lees meer over subsidie mondiale bewustwording

 • Formulieren

  U kunt inloggen met DigiD als vertegenwoordiger van de vrijwilligersorganisatie of als organisatie via eHerkenning

 • Pdf-documenten

Terug

Pagina opties

Kom alleen naar het gemeentehuis als dat echt nodig is

We vragen dit omdat we het risico op besmetting met het coronavirus zo veel mogelijk willen beperken. U kunt alleen nog telefonisch een afspraak maken. Samen met u overleggen we hoe dringend uw verzoek is.

Voor het maken van een afspraak neemt u contact op met 0493-387711.

Heeft u last van verkoudheid, hoesten of koorts? Dan vragen wij u om thuis te blijven en een nieuwe afspraak te maken op het moment dat u klachtenvrij bent. Kan de afspraak niet wachten? Neem dan telefonisch contact met ons op.

De openingstijden zijn aangepast: 

Maandag: 9.00 – 12.30 uur en 17.00 – 19.00 uur

Dinsdag t/m vrijdag: 9.00 – 12.30 uur

De gemeente blijft telefonisch bereikbaar van maandag t/m donderdag van 9.00 tot 17.00 uur en vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur. Zorg in Deurne is ook op vrijdagmiddag bereikbaar, tot 17.00 uur.

Deze maatregel geldt vooralsnog tot en met dinsdag 28 april 2020.

De milieustraat is tot en met maandag 6 april gesloten.

Wij verzoeken u om het afval tijdelijk thuis te bewaren tot de milieustraat weer open is. Let op, u kunt uw afval niet brengen naar een milieustraat in een andere gemeente. Daar wordt bij de ingang gecontroleerd of u uit die gemeente komt. Onze excuses voor het ongemak.

Gelezen