Subsidieregeling aanleg groene daken

 • Samenvatting

  Ons klimaat verandert. Periodes met hoge temperaturen en langdurige droogte worden afgewisseld met extreme buien die overlast en schade veroorzaken. De gemeente Deurne wil zich wapenen tegen deze ontwikkeling en neemt maatregelen om de effecten tegen te gaan.

  Ongeveer 70% van alle verharding (daken en bestrating) ligt op particulier terrein. Daarom kunt ook u een belangrijke bijdrage leveren. Om dit te stimuleren kunt u gebruik maken van een subsidie voor de aanleg van groene daken.

  Hoeveel subsidie kunt u ontvangen?

  De toe te kennen subsidie voor de aanleg van een groen dak bedraagt € 25 per m2 dak met een maximum van € 3.500 per aanvraag. Deze subsidie kunt u aanvullen met een bijdrage van het waterschap. 

  Digitaal aanvragen

  Om een subsidieaanvraag te doen, heeft u het volgende nodig:

  • DigiD (of eHerkenning voor bedrijven)
  • Een situatietekening waarop is aangegeven: plattegrond / schets van de betreffende gebouwen, foto/schets van de huidige situatie en een ontwerptekening met de opbouw van het groen dak (deze voegt u toe aan de aanvraag)
  • Wanneer u geen eigenaar bent van het pand: een ondertekend machtigingsformulier waarin duidelijk is aangegeven dat u gemachtigd bent door de eigenaar/vereniging van eigenaren om deze subsidie aan te vragen

  Tip: lees de overige informatie en de voorwaarden onder de knoppen ‘Goed om te weten’ voordat u de aanvraag doet.

  Subsidie groene daken aanvragen

  Bij ‘Meer informatie’ leest u meer over de subsidieregeling van het waterschap.

  Heeft u nog vragen?

  Bijvoorbeeld over het invullen van de subsidieaanvraag of over het ontwerp van uw voorziening, neemt u dan contact op met de gemeente via info@deurne.nl of telefoonnummer 0493-38 77 11.

 • Hoe werkt het?

  • U vraagt de subsidie vóór het starten van de werkzaamheden aan. 
  • Gebruik voor het aanvragen van de subsidie het formulier 'Subsidie groene daken aanvragen', kijk hiervoor bij 'Formulieren'. Hiervoor heeft u DigiD of eHerkenning (voor bedrijven) nodig. 
  • Wij reageren binnen 4 tot 6 weken op uw aanvraag. Subsidieaanvragen worden behandeld in volgorde van binnenkomst, hierbij hanteren wij de datum waarop een volledig ingevulde aanvraag is ingediend. 
  • Bedraagt het toegekende subsidiebedrag minder dan € 2.000? Dan keren wij de subsidie zo snel mogelijk uit. U moet de uitgevoerde werkzaamheden achteraf op verzoek van de gemeente wel kunnen aantonen.
  • Bedraagt het toegekende subsidiebedrag meer dan € 2.000? Dan vindt uitkering van het subsidiebedrag plaats na afronding van de werkzaamheden. U dient de facturen van gebruikte materialen en een fotoverslag van de werkzaamheden in met het formulier 'Subsidievaststelling, verzoek'.
 • Goed om te weten

  Wat is een groen dak?

  Het regenwater van woningen en bedrijven wordt via de regenpijpen afgevoerd naar de riolering. In veel gevallen komt dit regenwater samen met het afvalwater in één riool bij elkaar en wordt het afgevoerd naar de rioolwaterzuivering. Bij een groen dak wordt het regenwater vastgehouden op het dak. Dit vermindert de druk op de riolering. Een groen dak bestaat uit een begroeiing (meestal met sedum) met daaronder een substraatlaag waarin regenwater wordt vastgehouden. Een groen dak werkt niet alleen bij stevige buiten, het zorgt ook voor verkoeling op hete dagen.

  Waar moet u op letten?

  Niet elk dak is geschikt voor de aanleg van een groen dak. De bestaande dakconstructie moet in staat zijn om het extra gewicht van een groen dak inclusief de waterberging te dragen. Het is daarom van belang om dit eerst constructief te laten beoordelen.

  Wanneer komt u in aanmerking voor subsidie?

  Uw pand moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • Uw woning of bedrijfspand is vóór 1 juni 2015 gebouwd;
  • Het regenwater wordt geloosd op de gemeentelijke riolering, niet zijnde drukriolering, en afgevoerd naar de rioolwaterzuivering.

  Waar moet uw voorziening aan voldoen?

  Verder gelden de onderstaande voorwaarden:

  1. de werkzaamheden zijn nog niet gestart of uitgevoerd;
  2. het te realiseren groen dak ligt binnen de gemeente Deurne;
  3. er wordt tenminste 15 m2 groen dak aangelegd;
  4. de capaciteit van het groene dak is minimaal 25 liter water per m2 dakvlak;

  De waterberging mag een overloopvoorziening hebben voor de afvoer van water bij hevige buien als de voorziening vol is.

  Hoeveel subsidie kunt u krijgen?

  De toe te kennen subsidie voor de aanleg van een groen dak bedraagt € 25 per m2 dak met een maximum van € 3.500 per aanvraag. Deze subsidie kunt u aanvullen met subsidie via het Waterschap.

  Subsidieregeling aanleg groene daken

  Lees hier de officiële publicatie van de Subsidieregeling aanleg groene daken Deurne 2020. Daar leest u de volledige voorwaarden.

 • Meer informatie

  U kunt de subsidie voor de aanleg van groene daken aanvullen met een bijdrage van waterschap Aa en Maas. Het waterschap vergoedt maximaal 30% van de kosten tot een maximum van € 5.000.

  Voorwaarde is dat anderen ook profijt van de te nemen maatregelen moeten hebben. U kunt de uitvoering van een project bijvoorbeeld samen met uw buren oppakken. Er zijn ook projecten waarbij een partij als de gemeente of een stichting, vereniging of bedrijf mee financiert. Denk bijvoorbeeld aan groene daken of afkoppelprojecten van de gemeente. Zo werkt u samen aan hetzelfde doel. Bij de subsidieregeling voor de groene daken, voldoet u in bijna alle gevallen ook aan de subsidievoorwaarden van het waterschap.

  Zie voor de betreffende regeling https://www.aaenmaas.nl/onswerk/klimaat/financiele-steun/

 • Formulieren

 • Misschien ook interessant voor u

Terug

Pagina opties

Verbouwing gemeentehuis

Het gemeentehuis wordt verbouwd. De afdeling Publiekszaken is tijdelijk verhuisd naar Harmoniestraat 5. Daar kunt u terecht voor het aanvragen en afhalen van paspoort, rijbewijs, enzovoorts. Maak hiervoor wel eerst een afspraak. U kunt hier ook terecht voor het ophalen van PMD-zakken.

Zorg in Deurne blijft tijdens de eerste fase van de verbouwing nog in het gemeentehuis, evenals het college, de directie en de griffie. De toegang tot het gemeentehuis is tijdelijk via de zijingang aan de Oude Martinetstraat 2.

Openingstijden

Mondkapje verplicht

Bezoekt u het gemeentehuis of Zorg in Deurne? Dan is het dragen van een mondkapje weer verplicht.

Gelezen