Subsidieregeling huisvesting, exploitatie en huursubsidie

 • Actueel

  Heeft u een subsidie voor huisvesting, exploitatie of huursubsidie voor een gemeentelijk pand over 2021 ontvangen? Dan moet u voor de nieuwe periode (2022-2024) een nieuwe aanvraag indienen. 

  Hierover heeft u een brief ontvangen met uitleg over de ontwikkelingen, het nieuwe subsidietijdvak en het doen van een aanvraag. Deze brief vindt u ook hieronder bij de pdf-documenten.

  Heeft u vragen?

  Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 0493-38 77 11 of stel uw vraag via het contactformulier.

 • Samenvatting

  In deze regeling is vastgelegd wat voor soort vrijwilligersorganisaties in 2018 en verder recht hebben op huisvestingssubsidie, exploitatiesubsidie of huursubsidie. Er worden drie vormen onderscheiden:

  • Huisvestingssubsidie: een tegemoetkoming in de huisvestingskosten voorverenigingen/stichtingen in aangewezen accommodaties
  • Exploitatiesubsidie: een tegemoetkoming in het exploiteren van een wijk- of dorpshuis
  • Huursubsidie: Een (gedeeltelijke) compensatie van de huur in geval er een pand van de gemeente voor een marktconforme prijs wordt gehuurd
 • Hoe werkt het?

  Denkt u in aanmerking te komen voor subsidie? Dan vraagt u deze aan met het digitale aanvraagformulier bij “Formulieren”.

  • U kiest voor de “aanvraag” wanneer u voor de eerste keer een aanvraag indient.
  • U kiest voor een “verkorte aanvraag”; als u een subsidie die u organisatie ontvangt wil verlengen. Er is dan weinig tot niets in uw situatie veranderd.

  Goed om te weten

  • Voor de digitale formulieren heeft u DigiD nodig (als vertegenwoordiger van de vrijwilligersorganisatie) of eHerkenning (als organisatie)
  • Zorg ervoor dat uw aanvraag zo compleet mogelijk is en aan de voorwaarden voldoet die in de betreffende regeling beschreven staat. De regelingen vindt u bij de pdf-documenten
  • Voor de behandeling van een subsidieaanvraag worden geen kosten in rekening gebracht
 • Hoe lang duurt het?

  Structurele subsidie

  Een aanvraag voor een structurele subsidie geldt als een aanvraag voor het gehele tijdvak. Het huidige tijdvak loopt in 2020 af. De aanvraag die dit jaar (vóór 1 september 2020) gedaan wordt, is geldig voor één jaar. Het college neemt daarop vóór 31 december een besluit.

  Éénmalige subsidie

  U dient de aanvraag voor nieuwe activiteiten (in het lopende subsidiejaar) of voor éénmalige activiteiten uiterlijk 6 weken voordat de activiteit start of plaatsvindt in. Uiterlijk 8 weken na ontvangst van de aanvraag ontvangt u van ons het besluit. In bijzondere gevallen kan deze termijn worden verlengd, bijvoorbeeld als er meer informatie of overleg nodig is. Wij adviseren u dan ook om een aanvraag op tijd in te dienen.

 • Meer informatie

  Huisvestingssubsidie

  De aangewezen accommodaties zijn:

  Dorps- en wijkhuizen

  • gemeenschapshuis De Gouden Helm, Oude Peelstraat 3, 5759 PA Helenaveen
  • wijkcentrum De Kubus, Meent 3, 5754 DV Deurne
  • gemeenschapshuis De Moost, Moostenstraat 3, 5758 RX Neerkant
  • gemeenschapshuis De Kastanje, Hoofdstraat 62, 5757 AP Liessel
  • Sociaal Cultureel Centrum (SSC) Den Draai, Blasiusstraat 2, 5754 AV Deurne
  • gemeenschapshuis Hofke van Marijke, Rembrand van Rijnstraat 5, 5753 BE Deurne
  • Wijkhuis D'n Houten Hoek, Haydnstraat 30, 5751 ES Deurne 
  • Multi-functionele Accommodatie (MFA) Het Huis Vlierden, Pastoriestraat 20b, 5756 AM Vlierden 
  • Gerardushuis, Parkstraat 2, 5752 AP Deurne

  Andere locaties

  • Jongerensoos Asteffekan, Visser 27, 5751 BL Deurne
  • Cultuur Centrum Deurne (CCD), Martinetplein 1, 5751 KM Deurne
  • Open Jongeren Centrum (OJC) De Roos, Haageind 27, 5751 BA Deurne
  • Brede Maatschappelijke Voorziening (BMV) De Vlieger, Schelde 1, 5751 VJ Deurne
  • Ontmoetingscentrum De Wik, Hellemansstraat 2b, 5751 HT, Deurne
  • Jeugdgebouw De Wiek, Soemeersingel 31, 5759 RB Helenaveen
  • Dr. Hub van Doornezaal, Martinetplein 1, 5751 KM Deurne
  • 't Trefpunt, Heuvelstraat 8, 5751 HN Deurne
  • Jongerensociëteit Walhalla, Haageind 37, 5751 BB Deurne
  • Zwembad de Wiemel, Molenstraat 50a, 5751 LE Deurne
 • Formulieren

  Om een aanvraag in te dienen wordt gevraagd om E-herkenning (organisatie) of DigiD (persoon). U mag als persoon (dus met uw DigiD) voor een organisatie een aanvraag indienen als u in het bestuur zit. U hoeft hier geen E-herkenning voor aan te vragen. 

 • Pdf-documenten

Terug

Pagina opties

Verbouwing gemeentehuis

Het gemeentehuis wordt verbouwd. De afdeling Publiekszaken verhuist tijdelijk naar Harmoniestraat 5. Daar kunt u vanaf 30 augustus terecht voor het aanvragen en afhalen van paspoort, rijbewijs, etc. Hier kunnen inwoners ook terecht voor het ophalen van de PMD-zakken.

Zorg in Deurne blijft tijdens de eerste fase van de verbouwing nog in het gemeentehuis, evenals college, directie en griffie. De toegang tot het gemeentehuis is tijdelijk via de zijingang aan de Oude Martinetstraat.

Openingstijden

Gelezen