Subsidieregeling transformatie centrumgebied

 • Samenvatting

  Pandeigenaren in het centrum van Deurne die de functie van hun pand willen omzetten naar een andere functie kunnen in aanmerking komen voor een subsidie. Het moet gaan om panden uit het transformatiegebied of beheersgebied.

  Voor subsidie komen de kosten in aanmerking die worden gemaakt voor het opstellen of laten opstellen van een transformatieplan. Het transformatieplan

  • bestaat in ieder geval uit een schetsplan en een haalbaarheidsonderzoek.
  • moet opgesteld zijn door een erkend architect of erkend bouwkundig bureau

  De subsidie bedraagt maximaal 50% van de kosten met een maximum van € 15.000,-.

 • Goed om te weten

  • De aanvrager moet eigenaar van het pand zijn
  • Bij transformatie wordt minimaal de bestaande winkel- of horecaruimte op de begane grond getransformeerd
  • op het moment van aanvraag mag, behoudens met toestemming van het college, nog niet zijn gestart met de activiteit waarvoor op basis van deze regeling subsidie wordt aangevraagd
  • er is niet eerder subsidie verleend op basis van deze regeling of een vergelijkbare regeling

  De uitgebreide voorwaarden en meer informatie vindt u in de subsidieregeling bij de pdf-documenten.

 • Meer informatie

  In december 2019 hebben we de integrale centrumvisie vastgesteld. In deze visie hebben we duidelijke keuzes gemaakt om te komen tot een leefbaar centrum. Dit doen we door het centrum compacter te maken. Het centrumgebied is hiervoor ingedeeld in perspectiefrijk gebied, een transformatie gebied en een beheersgebied. Om een compacter centrum te realiseren willen we het omzetten naar een andere functie door middel van de subsidie stimuleren.

 • Pdf-documenten

Terug

Pagina opties

Verbouwing gemeentehuis

Het gemeentehuis wordt verbouwd. De afdeling Publiekszaken verhuist tijdelijk naar Harmoniestraat 5. Daar kunt u vanaf 30 augustus terecht voor het aanvragen en afhalen van paspoort, rijbewijs, etc. Hier kunnen inwoners ook terecht voor het ophalen van de PMD-zakken.

Zorg in Deurne blijft tijdens de eerste fase van de verbouwing nog in het gemeentehuis, evenals college, directie en griffie. De toegang tot het gemeentehuis is tijdelijk via de zijingang aan de Oude Martinetstraat.

Openingstijden

Gelezen