Tijdelijke terrasoverkapping

 • Omschrijving

  Hieronder vindt u informatie over de regels voor een tijdelijke terrasoverkapping en de aanvraagprocedure. Neemt u de informatie goed door voordat u een aanvraag indient.

  Maximaal aantal personen

  Een terrasoverkapping (aan de bovenzijde en aan meer dan één zijde dichtgemaakt) wordt gezien als binnenruimte. Op dit moment is nog niet bekend hoeveel personen er in een horecazaak aanwezig mogen zijn als de horeca weer open mag. Houd u er in elk geval rekening mee dat het om een binnenruimte gaat en daarbij zal gelden dat er een maximaal aantal personen binnen mag zijn.

  Gevelterras of overterras

  Gevelterras

  • Bij een terras direct aan de gevel (gevelterras) kan gebruik worden gemaakt van een parasol, zonnescherm of pagodetent.
  • Het gevelterras mag aan maximaal twee zijden worden dichtgemaakt (met schotten) tot maximaal 150 cm hoogte en mag boven de 60 cm transparant zijn.
  • Tussen de parasol/zonnescherm en de afscherming/schotten dient minimaal 50 cm vrije ruimte te zitten voor voldoende ventilatie.
  • In plaats van de schotten mogen verticale schermen (tentdoeken) worden gebruikt die tijdelijk aan de parasol/zonneschermen kunnen worden bevestigd. De schotten en verticale schermen dienen haaks aan de gevelzijde geplaatst te worden.

  Overterras

  • Bij een terras dat niet direct aan de gevel ligt, maar met een looproute er tussen (overterras) kan gebruik worden gemaakt van een parasol, zonnescherm of pagodetent.
  • Een overterras kan aan maximaal drie zijden worden dichtgemaakt (met schotten) tot maximaal 150 cm hoogte en mag boven de 60 cm transparant zijn.
  • Tussen de parasol/zonnescherm en de afscherming/schotten dient minimaal 50 cm vrije ruimte te zitten voor voldoende ventilatie.
  • In plaats van schotten kunnen aan twee zijden verticale schermen (tentdoeken) aan de parasol/zonneschermen worden bevestigd.

  Verdere voorwaarden

  • U mag alleen het terras overkappen waarvoor u een terrasvergunning heeft
  • U mag de terrasoverkapping laten staan tot uiterlijk 1 juli 2021
  • Grenst het terras aan de weg? Zorg dan voor een vrije ruimte van minimaal 50 centimeter tussen de weg en de overkapping
 • Hoe werkt het?

  Aanvraag omgevingsvergunning

  Voor een terrasoverkapping is een omgevingsvergunning nodig. De gemeente toetst de vergunningaanvraag in elk geval op de veiligheid van de constructie, brandveiligheid en geluid. U kunt een aanvraag omgevingsvergunning indienen via het Omgevingsloket op www.omgevingsloket.nl. U kiest voor ‘bijbehorend bouwwerk bouwen’.

  U geeft in de aanvraag aan dat het gaat om een tijdelijke omgevingsvergunning als gevolg van de maatregelen rond het coronavirus.

  Bestemmingsplan

  Daarnaast is het van belang dat u controleert of u volgens het bestemmingplan een bouwwerk mag plaatsen voor de gevel. U kunt dit controleren op www.ruimtelijkeplannen.nl. Mag u geen bouwwerk plaatsen voor de gevel, dan kan met de omgevingsvergunning afgeweken worden van het bestemmingsplan. U vraagt dan één omgevingsvergunning aan voor twee activiteiten: omgevingsvergunning bouw voor de overkapping en strijdig gebruik voor het afwijken van het bestemmingsplan.

  Milieumelding

  Tot slot moet u voor een tijdelijke overkapping ook een Melding Activiteitenbesluit doen. Dit wordt ook wel een milieumelding genoemd. Meer informatie vindt u op deze pagina. U heeft geen milieuvergunning nodig, een melding is voldoende.

  U geeft in de melding aan dat het gaat om een tijdelijke uitbreiding/ wijziging van de inrichting als gevolg van de maatregelen rond het coronavirus. Geeft u in de melding de termijn aan.

 • Wat heeft u nodig?

  Voor de aanvraag omgevingsvergunning

  Bij de aanvraag moet u de volgende stukken indienen:

  • Situatietekening (op schaal, bestaande en nieuwe situatie)
  • Tekening met daarop plattegrond, gevels (aanzichten), doorsnede, toe te passen materialen en kleuren, constructieve hoofdopzet, fundering van de overkapping (op schaal, voorzien van maatvoering)
  • Constructieve gegevens (aantonen dat de overkapping veilig is en ook blijft staan bij wind en regen)
  • Motivering waarom de vergunning wordt aangevraagd (waarom is het wenselijk dat wij medewerking verlenen aan uw aanvraag?)
  • Onderbouwing geluid (onderbouwen dat woningen in de omgeving geen overlast ervaren)
  • Gegevens over brandveiligheid (denkt u hierbij aan blusvoorzieningen, vluchtroutes, enz.)

  Voor de milieumelding

  Bij de melding moet de volgende stukken indienen:

  • Situatietekening (op schaal, bestaande en nieuwe situatie)
  • Tekening met daarop de plattegrond (op schaal, voorzien van maatvoering)
  • Als u geluid produceert (door versterking van het geluid (meer dan achtergrondmuziek) waarbij mogelijk de geluidsnormen worden overschreden) moet u een akoestisch rapport indienen om te onderbouwen dat u voldoet aan de regels uit het activiteitenbesluit

  Drank- en Horecavergunning

  Het aanvragen en in gebruik hebben van een tijdelijke terrasoverkapping heeft geen gevolgen voor uw Drank- en Horecavergunning.

 • Wat kost het?

  Vanwege de coronacrisis en omdat horecaondernemers flink getroffen worden door de maatregelen van de overheid, is besloten dat er géén leges betaald hoeven te worden voor het onderdeel ‘afwijken van het bestemmingsplan’. Voor de omgevingsvergunning voor het onderdeel ‘bouwen’ moeten wel leges betaald worden.

  Voor bouwkosten onder de € 8326,09 is dit een bedrag van € 306,40 (peiljaar 2021) voor de activiteit bouw. De leges worden gebaseerd op de berekende bouwkosten volgens de ROEB-lijst. Deze lijst maakt deel uit van de legesverordening.

 • Hoe lang duurt het?

  Voor een aanvraag omgevingsvergunning geldt een maximale doorlooptijd van 8 weken. Wij proberen de vergunning sneller te verlenen. Dit kan alleen als uw aanvraag volledig is. Als dit niet het geval is vragen wij u de ontbrekende gegevens aan te vullen. 

  De dag nadat de vergunning is verleend treedt het besluit in werking. U mag de overkapping dan plaatsen.

  Let op: Belanghebbenden hebben nog 6 weken de tijd om bezwaar te maken tegen de verleende omgevingsvergunning. Het plaatsen van de overkapping is in die periode voor uw eigen risico. 

 • Misschien ook interessant voor u

Terug

Pagina opties

Hemelvaart gesloten

Het gemeentehuis en Zorg in Deurne is op donderdag 13 mei gesloten.

Openingstijden gemeentehuis

De openingstijden van het gemeentehuis en de balie Publiekszaken zijn als volgt:

Wij werken op afspraak. Kom alleen naar het gemeentehuis als het echt nodig is. Wist u dat u veel zaken al gemakkelijk vanuit thuis kunt regelen

In het gemeentehuis is het dragen van een mondkapje verplicht.

Heeft u klachten, zoals hoesten, verkoudheid of verhoging? Blijf dan thuis en maak een (nieuwe) afspraak als u klachtenvrij bent.

Gelezen