Trouwen

 • Omschrijving

  Deze dag is één van de mooiste dagen in uw leven. Wilt u trouwen in de gemeente Deurne? Lees bij 'Hoe werkt het' wat u moet doen om het huwelijk te regelen bij de gemeente.

 • Hoe werkt het?

  Reserveer bij de gemeente eerst een datum en locatie. Lees hier meer informatie over het reserveren.

  Als u van de gemeente een brief ter bevestiging van de reservering heeft ontvangen, dan kunt u hier uw huwelijk melden. Dit is verplicht.

  • Beide partners moeten een formulier invullen. Stuur de formulieren op dezelfde dag naar de gemeente.
  • U heeft DigiD nodig. Nog geen DigiD? vraag het aan op www.digid.nl
  • In de melding worden bijlagen gevraagd. Zorg dat u die bij de hand heeft. Dit zijn:
   • een digitaal afschrift van uw identiteitsbewijs (paspoort/id-kaart)
   • een digitaal afschrift van een identiteitsbewijs van de getuigen (paspoort/id-kaart)

  Online melden van een huwelijk

  U kunt ook kiezen om de melding persoonlijk te doen. Hiervoor maakt u een afspraak.

   Een afspraak maken

  • Doe de melding bij voorkeur uiterlijk acht weken voor de gereserveerde datum. Het mag ook eerder.
  • De uiterlijke meldingsdatum is 14 dagen voor de geplande ceremonie.
  • De melding blijft 1 jaar geldig (vanaf de ontvangstdatum bij de gemeente).
  • In de melding geeft u ook getuigen door (minimaal 2 en maximaal 4).
  • De gemeente verwerkt uw melding. Wij nemen contact met u op als er meer gegevens of documenten nodig zijn.

  Heeft u vragen?

  U kunt ons altijd bellen: 0493-38 77 11. Gebruik het kenmerk van de bevestigingsbrief. Dan kunnen wij u beter helpen.

 • Wat heeft u nodig?

  • Een geldig legitimatiebewijs waaruit uw nationaliteit blijkt (als u persoonlijk de melding doet)
  • Een kopie van een geldig legitimatiebewijs van de getuigen met volledige voornamen (paspoort of nederlandse identiteitskaart).

  Soms moet u (buitenlandse) documenten inleveren

  Als uw persoonsgegevens niet volledig in de Basisregistratie personen zijn geregistreerd dan moet u documenten inleveren voordat u een melding kunt doen. Dit kan zijn als:

  • u in het buitenland bent geboren en u heeft nooit een afschrift van uw geboorteakte ingeleverd;
  • u tijdens uw meerderjarige leeftijd in het buitenland heeft gewoond;
  • u in het buitenland gehuwd bent geweest, en u heeft hierover geen documenten ingeleverd;
  • u geen Nederlandse nationaliteit heeft
  • u geen burger uit een EU/EER land bent met een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd.

  U kunt uw gegevens zelf controleren via www.mijnoverheid.nl.

  Is één van deze situaties op u of uw partner van toepassing of twijfelt u?  Neem dan contact op met uw woongemeente, voordat u een melding doet.

  Het opvragen van buitenlandse documenten kan enkele maanden duren. Deze documenten moeten vaak ook gelegaliseerd en vertaald worden. Meer informatie hierover vindt u op www.rijksoverheid.nl.

 • Wat kost het?

  De kosten van een huwelijk/partnerschap heeft u voor een groot deel zelf in de hand.

  Op de pagina Alle kosten rondom het huwelijk of partnerschap staat een overzicht van de kosten die de gemeente in rekening brengt voor het voltrekken van een huwelijk/partnerschap en een aantal andere producten.

 • Goed om te weten

  Wilt u de achternaam van uw partner gaan gebruiken?

  Zowel de man als de vrouw mogen na het huwelijk de achternaam van de partner gebruiken. Uw eigen geslachtsnaam verandert niet, alleen de naam waarmee u wordt aangeschreven. U moet hiervoor een schriftelijke aanvraag indienen.

  Meer informatie over gebruik achternaam veranderen

  Voorwaarden om te kunnen trouwen

  • U bent beiden 18 jaar of ouder
  • U bent beiden niet al getrouwd en u heeft geen geregistreerd partnerschap met iemand anders
  • U mag niet gedwongen worden om te trouwen
  • Staat u onder curatele? Dan heeft u toestemming nodig van de curator of Kantonrechter

  Omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk

  Als u een geregistreerd partnerschap heeft, dan kunt u dit omzetten in een huwelijk. Neem voor informatie contact op met een medewerker van het Klantcontactcentrum. Telefoon: 0493-38 77 11. 

  Woonplaats buiten Nederland?

  Woont u beiden niet in Nederland en bezit u en/of uw partner de Nederlandse nationaliteit, dan kunt u alleen in de gemeente ’s-Gravenhage (Den Haag) melding doen van uw voorgenomen huwelijk/partnerschap.

  Huwelijksvormen

  Na uw huwelijk of partnerschap regelt de wet automatisch een aantal zaken voor u. Wilt u dit anders regelen dan moet u dat enige tijd vóór de huwelijkssluiting regelen bij de notaris. Op de website http://www.zozijnwenietgetrouwd.nl  vindt u uitgebreide informatie over de verschillende samenlevingsvormen.

 • Formulieren

  let op: bij het digitale formulier 'huwelijk_partnerschap aanvraag keuzelocatie' hoort een bijlage 'verklaring locatiebeheerder'. Deze bijlage kunt u downloaden bij de pdf-documenten.

 • Pdf-documenten

 • Lees ook

Terug

Pagina opties