Trouwen

 • Omschrijving

  Deze dag is één van de mooiste dagen in uw leven. Wilt u trouwen in de gemeente Deurne? Lees bij 'Hoe werkt het' wat u moet doen om het huwelijk te regelen bij de gemeente.

  Automatisch gemeenschap van goederen verandert per 1 januari 2018

  Vanaf 1 januari 2018 gelden er nieuwe regels. Dan geldt automatisch een beperkte gemeenschap van goederen. Erfenissen en schenkingen vallen dan niet in de gemeenschap. Dat geldt ook voor de bezittingen en schulden die alleen van u waren. Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid of KNB

 • Hoe werkt het?

  Stap 1: Maak een reservering voor uw huwelijk

  Heeft u nog geen datum en locatie gereserveerd voor het huwelijk? Doe dit eerst voordat u hier de verplichte melding gaat invullen. 

  Lees hier hoe u een reservering maakt voor uw huwelijk

  Stap 2: De melding voor het sluiten van een huwelijk

  Nadat de gemeente de reservering met een brief heeft bevestigd, moet u een melding voor het huwelijk doen. Dit is verplicht.

  • U kunt online met Digid of persoonlijk een melding doen.
  • Doe de melding bij voorkeur uiterlijk acht weken voor de gereserveerde datum. Het mag ook eerder.
  • De uiterlijke meldingsdatum is 14 dagen voor de geplande ceremonie.
  • De melding blijft 1 jaar geldig (vanaf de ontvangstdatum bij de gemeente).
  • In de melding geeft u ook getuigen door (minimaal 2 en maximaal 4).
  • De gemeente verwerkt uw melding. Wij nemen contact met u op als er meer gegevens of documenten nodig zijn.

  Voordat u de melding gaat invullen!

  • Beide partners moeten een melding naar de gemeente sturen.
  • In de melding wordt gevraagd om bijlagen mee te sturen. Zorg dat u die bij de hand heeft:
   • een digitaal afschrift van uw identiteitsbewijs (paspoort/id-kaart)
   • een digitaal afschrift van een identiteitsbewijs van de getuigen (paspoort/id-kaart)

  Online melden van een huwelijk

  • U heeft DigiD nodig. Nog geen DigiD? vraag het aan op www.digid.nl

  U kunt ook kiezen om de melding persoonlijk te doen. Hiervoor maakt u een afspraak.

   Een afspraak maken

  Heeft u vragen?

  U kunt ons altijd bellen: 0493-38 77 11. Gebruik het kenmerk van de bevestigingsbrief. Dan kunnen wij u beter helpen.

 • Wat heeft u nodig?

  • Een geldig legitimatiebewijs waaruit uw nationaliteit blijkt (als u persoonlijk de melding doet)
  • Een kopie van een geldig legitimatiebewijs van de getuigen met volledige voornamen (paspoort of nederlandse identiteitskaart).

  Soms moet u (buitenlandse) documenten inleveren

  Als uw persoonsgegevens niet volledig in de Basisregistratie personen zijn geregistreerd dan moet u documenten inleveren voordat u een melding kunt doen. Dit kan zijn als:

  • u in het buitenland bent geboren en u heeft nooit een afschrift van uw geboorteakte ingeleverd;
  • u tijdens uw meerderjarige leeftijd in het buitenland heeft gewoond;
  • u in het buitenland gehuwd bent geweest, en u heeft hierover geen documenten ingeleverd;
  • u geen Nederlandse nationaliteit heeft
  • u geen burger uit een EU/EER land bent met een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd.

  U kunt uw gegevens zelf controleren via www.mijnoverheid.nl.

  Is één van deze situaties op u of uw partner van toepassing of twijfelt u?  Neem dan contact op met uw woongemeente, voordat u een melding doet.

  Het opvragen van buitenlandse documenten kan enkele maanden duren. Deze documenten moeten vaak ook gelegaliseerd en vertaald worden. Meer informatie hierover vindt u op www.rijksoverheid.nl.

 • Wat kost het?

  De kosten van een huwelijk/partnerschap heeft u voor een groot deel zelf in de hand.

  Op de pagina Alle kosten rondom het huwelijk of partnerschap staat een overzicht van de kosten die de gemeente in rekening brengt voor het voltrekken van een huwelijk/partnerschap en een aantal andere producten.

 • Goed om te weten

  Wilt u de achternaam van uw partner gaan gebruiken?

  Zowel de man als de vrouw mogen na het huwelijk de achternaam van de partner gebruiken. Uw eigen geslachtsnaam verandert niet, alleen de naam waarmee u wordt aangeschreven. U moet hiervoor een schriftelijke aanvraag indienen.

  Meer informatie over gebruik achternaam veranderen

  Voorwaarden om te kunnen trouwen

  • U bent beiden 18 jaar of ouder
  • U bent beiden niet al getrouwd en u heeft geen geregistreerd partnerschap met iemand anders
  • U mag niet gedwongen worden om te trouwen
  • Staat u onder curatele? Dan heeft u toestemming nodig van de curator of Kantonrechter

  Omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk

  Als u een geregistreerd partnerschap heeft, dan kunt u dit omzetten in een huwelijk. Neem voor informatie contact op met een medewerker van het Klantcontactcentrum. Telefoon: 0493-38 77 11. 

  Woonplaats buiten Nederland?

  Woont u beiden niet in Nederland en bezit u en/of uw partner de Nederlandse nationaliteit, dan kunt u alleen in de gemeente ’s-Gravenhage (Den Haag) melding doen van uw voorgenomen huwelijk/partnerschap.

  Huwelijksvormen

  Na uw huwelijk deelt u voor de wet gezamenlijk alle eigendommen. Wilt u dit anders regelen dan moet u dat enige tijd vóór de huwelijkssluiting regelen bij de notaris. Op de website http://www.zozijnwenietgetrouwd.nl  vindt u uitgebreide informatie over de verschillende samenlevingsvormen.

 • Formulieren

  let op: bij het digitale formulier 'huwelijk_partnerschap aanvraag keuzelocatie' hoort een bijlage 'verklaring locatiebeheerder'. Deze bijlage kunt u downloaden bij de pdf-documenten.

 • Pdf-documenten

 • Lees ook

Terug

Pagina opties