Vergoeding huisvestingsvoorzieningen scholen

 • Omschrijving

  Schoolbesturen in het basis, voortgezet en (voortgezet) speciaal onderwijs kunnen bij de gemeente een verzoek indienen voor de betaling van huisvestingsvoorzieningen. Dit is geregeld in de verordening onderwijshuisvesting van de gemeente. Deze verordening wordt door de meeste gemeenten overgenomen van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), eventueel aangepast aan de lokale situatie. Bij voorzieningen kunt u bijvoorbeeld denken aan groot onderhoud, nieuwbouw en uitbreiding van scholen, maar ook aan eerste inrichting met meubels en lesmateriaal. Voor de gemeente Deurne betreft dit alleen de basisscholen. Het voortgezet (speciaal) onderwijs is zelf verantwoordelijk voor het onderhoud, zij kunnen geen bijdrage aanvragen bij de gemeente. 

 • Hoe werkt het?

  Stuur uw aanvraag in voor 1 februari van het voorafgaande jaar waarin de werkzaamheden moeten plaatsvinden. U ontvangt uiterlijk 31 december van het voorafgaande jaar een definitief besluit van de gemeente. Tussentijds vindt overleg plaats tussen u als aanvrager en de gemeente.

 • Wat heeft u nodig?

  Verklaring over:

  1. Reden.
  2. Bestemming.
  3. Omvang en aard van de huisvesting.
  4. Eventuele schatting van de kosten
    
 • Wat kost het?

  Voor het in behandeling nemen van de aanvraag worden geen kosten in rekening gebracht.

 • Goed om te weten

  Een aanvraag geldt voor het uitvoeren van huisvestingsvoorzieningen in het jaar daarop.

 • Pdf-documenten

 • Lees ook

  Meer informatie over onderwijs in Deurne vindt u op deze website.

Terug

Pagina opties

Kom alleen naar het gemeentehuis als het echt nodig is. Zo helpen we elkaar om het risico op besmetting met het coronavirus terug te dringen. Duurt het nog even voor uw paspoort of rijbewijs verloopt? Dan kunt u op een later moment een afspraak maken.

In het gemeentehuis geldt het advies om een mondkapje te dragen.

Heeft u klachten die passen bij het coronavirus (hoesten, verkoudheid of verhoging)? Dan vragen we u om niet naar het gemeentehuis te komen en een nieuwe afspraak te maken op het moment dat u klachtenvrij bent. Blijf thuis en laat u zich zo snel mogelijk testen op het coronavirus.

Heeft u zorg of ondersteuning nodig?

Neemt u dan contact op met Zorg in Deurne op telefoonnummer 0493-387 387 of kijk op de nieuwe website zorgindeurne.nl.

Voelt u zich eenzaam en heeft u behoefte aan een praatje?

De medewerkers van LEVgroep Deurne staan voor u klaar. Neemt u gerust contact op met telefoonnummer 0493-352500.

Gelezen