Verkiezingen, een ander machtigen

 • Omschrijving

  U kunt iemand anders machtigen om voor u te stemmen.

  Gebruik de achterkant van uw stempas om een kiezer uit Deurne te machtigen om voor u te gaan stemmen.

  Vraag een volmachtbewijs aan bij de gemeente in de volgende gevallen:

  • als u een kiezer uit een andere gemeente wilt machtigen
  • als u zelf niet kunt stemmen omdat u géén geldig legitimatiebewijs heeft.
  • als u een machtiging wilt verlenen aan een kiezer uit Deurne, maar niet kunt wachten tot u de stempas heeft gekregen (bijvoorbeeld omdat u op vakantie gaat). 

  Direct regelen:

  Download formulier volmachtbewijs aanvragen

 • Hoe werkt het?

  Zelf iemand machtigen

  • Dit kan alleen als de andere kiezer in dezelfde gemeente woont
  • U vult de achterkant van uw stempas in.
  • U en de gemachtigde moeten allebei ondertekenen.
  • Geef de gemachtigde een kopie van uw identiteitsbewijs.

  U vraagt een volmacht aan bij de gemeente

  • Dit is verplicht als de gemachtigde kiezer in een andere gemeente woont.
  • Dit kan ook als u een kiezer uit dezelfde gemeente wilt machtigen
  • Gebruik het formulier L8 Verzoek om bij volmacht te stemmen
  • U en de gemachtigde moeten de aanvraag allebei ondertekenen.
  • U stuurt de aanvraag naar uw woongemeente. Dit kan tot uiterlijk 5 dagen voor de verkiezingsdag.
  • De gemeente stuurt u een brief als uw aanvraag is goedgekeurd.
  • De gemeente stuurt het volmachtbewijs naar de gemachtigde kiezer.

  Heeft u geen geldig identiteitsbewijs en wilt u geen nieuwe aanvragen?

  • Dan kunt u ook een volmacht aanvragen bij de gemeente. Dit kan tot uiterlijk 5 dagen voor de verkiezingsdag. 
  • Op deze manier kunt u toch via een volmacht stemmen omdat hier geen legitimatiebewijs voor nodig is.
  • Gebruik het formulier L8 Verzoek om bij volmacht te stemmen.
 • Goed om te weten

  • De gemachtigde stemt op hetzelfde moment met de eigen stempas EN met het volmachtbewijs.
  • De gemachtigde kan naast de eigen stem, maximaal 2 volmachtstemmen uitbrengen.

  U heeft de volmacht van de kiezer gekregen(de stempas is op de achterkant ingevuld als volmacht).  Dan brengt u mee naar het stemlokaal:

  • uw eigen stempas met een geldig identiteitsbewijs;
  • het volmachtbewijs (de stempas van de volmachtgever die aan de achterkant is omgezet in een volmachtbewijs)
  • een kopie van het identiteitsbewijs van de kiezer die u de volmacht heeft verleend;

  De gemeente heeft u het volmachtbewijs toegestuurd? Dan brengt u mee naar het stemlokaal:

  • uw eigen stempas met een geldig identiteitsbewijs;
  • het volmachtbewijs dat is afgegeven door de gemeente (hier heeft u geen kopie van het legitimatiebewijs van de volmachtgever nodig)

  Wanneer u iemand anders machtigt om voor u te stemmen, gelden de volgende regels: 

  • Iemand mag per verkiezing door maximaal 2 personen gemachtigd worden om te stemmen. De persoon die u machtigt mag dus in totaal 3 stemmen uitbrengen: voor zichzelf en voor 2 anderen. 
  • Degene die gemachtigd is, moet deze stem(men) tegelijk met zijn eigen stem uitbrengen. 

  Aan welke kiezers kunt u een volmacht geven?

  • Bij Provinciale Statenverkiezingen: U kunt alleen iemand machtigen uit een gemeente in dezelfde provincie.
  • Bij waterschapsverkiezingen: U kunt alleen iemand machtigen uit hetzelfde waterschap.
  • Bij Tweede Kamerverkiezingen: U kunt iemand machtigen uit elke Nederlandse gemeente.
  • Bij Europese verkiezingen: U kunt iemand machtigen uit elke Nederlandse gemeente.
  • Bij gemeenteraadsverkiezingen: U kunt alleen iemand uit dezelfde gemeente machtigen.
  • Bij een referendum: U kunt iemand machtigen uit elke Nederlandse gemeente.
 • Afspraak maken

 • Pdf-documenten

Terug

Pagina opties