Verkiezingen, een ander machtigen

 • Omschrijving

  U kunt iemand anders machtigen om voor u te stemmen.

  Gebruik de achterkant van uw stempas om een kiezer uit Deurne te machtigen om voor u te gaan stemmen.

  Of vraag een volmachtbewijs aan bij de gemeente. Doe dit in de volgende gevallen:

  • als u een kiezer uit een andere gemeente wilt machtigen
  • als u zelf niet kunt stemmen omdat u géén geldig legitimatiebewijs heeft.
  • als u een machtiging wilt verlenen aan een kiezer uit Deurne, maar niet kunt wachten tot u de stempas heeft gekregen (bijvoorbeeld omdat u op vakantie gaat).

  Uw aanvraag moet uiterlijk vrijdag 12 maart, 17:00 uur bij de gemeente ontvangen zijn.

  Direct regelen:

  Volmachtbewijs aanvragen

  Let op: bij de digitale aanvraag moet u twee formulieren meesturen (model G1 en model G2) U vindt de formulieren bij de pdf-documenten.

  U heeft DigiD nodig. Nog geen DigiD? Vraag het aan op www.digid.nl

  Openingstijden en corona

 • Hoe werkt het?

  Zelf iemand machtigen op de achterkant van uw stempas of stempluspas

  • Dit kan alleen als de andere kiezer in dezelfde gemeente woont
  • U vult de achterkant van uw stempas in.
  • U en de gemachtigde moeten allebei ondertekenen.
  • Geef de gemachtigde een kopie van uw identiteitsbewijs.

  U vraagt een volmachtbewijs aan bij de gemeente

  • De gemeente moet uw aanvraag uiterlijk vrijdag 12 maart, voor 17:00 uur ontvangen.
  • Dit is nodig als u een kiezer uit een andere gemeente wilt machtigen, maar mag ook als u in dezelfde gemeente woont. 
  • U kunt de aanvraag digitaal doen. Let op: stuur de modellen G1 en G2 als bijlage mee in het digitale formulier (zie pdf-documenten)
  • U kunt het aanvraagformulier Model L8 gebruiken (zie pdf-documenten). Stuur dit formulier per post naar de gemeente.
  • U en de gemachtigde ondertekenen allebei het formulier.
  • U ontvangt bericht als de volmacht is verleend. De gemachtigde ontvangt een volmachtbewijs.

  Heeft u geen geldig identiteitsbewijs en wilt u geen nieuwe aanvragen?

  • Vraag in dat geval schriftelijk een volmachtbewijs aan via de gemeente.
  • Alleen met dit volmachtbewijs kan de gemachtigde zonder een kopie van uw legitimatiebewijs voor u stemmen (bij een volmacht via de achterkant van uw stempas kan dat niet)
  • Op deze manier kunt u toch via een volmachtbewijs stemmen zonder legitimatiebewijs.
 • Goed om te weten

  Wanneer u iemand anders machtigt om voor u te stemmen, gelden de volgende regels: 

  • Iemand mag door maximaal 3 personen gemachtigd worden om te stemmen.
  • De persoon die u machtigt mag dus in totaal 4 stemmen uitbrengen: voor zichzelf en voor 3 anderen. 
  • Degene die gemachtigd is, moet deze stem(men) tegelijk met zijn eigen stem uitbrengen. 

  U heeft een volmacht van de kiezer ontvangen (de stempas is op de achterkant ingevuld als volmacht).  Dan brengt u mee naar het stemlokaal:

  • uw eigen stempas met een geldig identiteitsbewijs;
  • het volmachtbewijs (de stempas van de volmachtgever die aan de achterkant is omgezet in een volmachtbewijs)
  • een kopie van het identiteitsbewijs van de kiezer die u de volmacht heeft verleend;

  U heeft een volmachtbewijs van de gemeente ontvangen. Dan brengt u mee naar het stemlokaal:

  • uw eigen stempas met een geldig identiteitsbewijs;
  • het volmachtbewijs dat is afgegeven door de gemeente (hier heeft u geen kopie van het legitimatiebewijs van de volmachtgever nodig)

  Aan welke kiezers kunt u een volmacht geven?

  • Bij Provinciale Statenverkiezingen: U kunt alleen iemand machtigen uit een gemeente in dezelfde provincie.
  • Bij waterschapsverkiezingen: U kunt alleen iemand machtigen uit hetzelfde waterschap.
  • Bij Tweede Kamerverkiezingen: U kunt iemand machtigen uit elke Nederlandse gemeente.
  • Bij Europese verkiezingen: U kunt iemand machtigen uit elke Nederlandse gemeente.
  • Bij gemeenteraadsverkiezingen: U kunt alleen iemand uit dezelfde gemeente machtigen.
  • Bij een referendum: U kunt iemand machtigen uit elke Nederlandse gemeente.
 • Afspraak maken

 • Pdf-documenten

 • Wetgeving

Terug

Pagina opties

Aangepaste openingstijden

De openingstijden van het gemeentehuis zijn als volgt:


Kom alleen naar het gemeentehuis als het echt nodig is. U kunt alleen per telefoon een afspraak maken. We overleggen dan met u hoe noodzakelijk afspraak is. Zo helpen we elkaar om het risico op besmetting met het coronavirus terug te dringen.

In het gemeentehuis is het dragen van een mondkapje verplicht.

Heeft u klachten, zoals hoesten, verkoudheid of verhoging? Blijf dan thuis en maak een nieuwe afspraak als u klachtenvrij bent.

Heeft u zorg of ondersteuning nodig?

Neemt u dan contact op met Zorg in Deurne op telefoonnummer 0493-387 387 of kijk op zorgindeurne.nl.

Voelt u zich eenzaam en heeft u behoefte aan een praatje?

De medewerkers van LEVgroep Deurne staan voor u klaar. Neemt u gerust contact op met telefoonnummer 0493-352500.

Gelezen