Verklaring omtrent het gedrag (VOG)

 • Omschrijving

  Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring waaruit blijkt dat uw gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. Een VOG kan worden afgegeven aan natuurlijke personen (mensen) en aan rechtspersonen (bedrijven/organisaties).

  Alle informatie en aanvraagformulieren kunt u vinden op de website van het ministerie van Justitie. Het aanvraagformulier is ook in het Engels beschikbaar.

  Wat is de VOG?

  Heb je een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) nodig voor stage of voor een baan? Dat kan best spannend zijn. Wat is een VOG precies? Hoe kom je eraan? Wie of wat bepaalt eigenlijk of je wel of geen VOG krijgt? Kijk voor al deze vragen op de website Watdevog.nl

  Gratis VOG voor vrijwilligers

  Per 1 november 2018 is de nieuwe regeling Gratis VOG ingegaan. Het uitgangspunt van de nieuwe regeling is dat elke vrijwilliger die met mensen in een afhankelijkheidssituatie werkt een gratis VOG kan aanvragen. Wilt u weten of uw organisatie voor de regeling in aanmerking komt? Kijk hiervoor op www.gratisvog.nl

  VOG voor medewerkers in de kinderopvang

  Heeft u een verklaring omtrent gedrag nodig als gastouder, huisgenoot of gastouderbureau, dan heeft u andere formulieren nodig. Meer informatie

 • Hoe werkt het?

  Een VOG aanvragen bij de gemeente

  • Het formulier downloadt u van de website van het ministerie van Justitie. Meestal ontvangt u het formulier van de organisatie die een VOG van u vraagt.
  • Deel 2 van het formulier vult de organisatie in die de VOG van u vraagt. Bijvoorbeeld een (toekomstige) werkgever.
  • Deel 1 van het formulier vult u zelf in.
  • U maakt een afspraak bij de gemeente om het aanvraagformulier persoonlijk in te leveren.

  Afspraak maken

  • U betaalt de kosten bij het inleveren van de aanvraag.
  • De gemeente stuurt hierna uw aanvraag door naar het het ministerie van Justitie.
  • Daar wordt uw aanvraag behandeld. Het ministerie van Justitie stuurt de verklaring aan u toe.

  Digitale aanvraag door uw werkgever

  • Een werkgever/organisatie die u om een VOG vraagt, kan dit ook digitaal doen met gebruik van eHerkenning . U hoeft dan niet bij de gemeente langs te gaan.
  • De digitale aanvraag is goedkoper dan de aanvraag via de gemeente. De organisatie bereidt de aanvraag voor.
  • Daarna krijgt u een e-mail met een link naar een webapplicatie.
  • Log in met uw DigiD.
  • Nadat u uw gegevens hebt ingevuld kunt u direct betalen via iDEAL.
  • U krijgt schriftelijk bericht of u de VOG krijgt.

  Spoed

  In sommige situaties kan met spoed een VOG NP nodig zijn. In bijzondere gevallen kunt u gebruik maken van een spoedprocedure.

  Spoedprocedure VOG NP

  U kunt gebruik maken van de spoedprocedure voor de VOG NP bij adoptie, bij werk in het buitenland, bij een benoeming tot gedeputeerde of wethouder en bij kandidaatstelling voor een functie als volksvertegenwoordiger. Als uw aanvraag is goedgekeurd door Justis ontvangt u de VOG binnen anderhalve week, mits er geen strafbare feiten in het Justitieel Documentatie Systeem zijn aangetroffen. U kunt van de spoedprocedure gebruik maken door bij uw aanvraag van de VOG bij de gemeente te vermelden dat het om één van deze bijzondere gevallen gaat. De gemeente geeft dit vervolgens door aan Justis.

  Afwijzing aanvraag VOG

  Komt u niet in aanmerking voor een VOG? Dan stuurt het ministerie van Justitie u een 'voornemen tot afwijzen'. Hierin staat waarom uw aanvraag is afgewezen. U kunt hierop reageren door een brief te sturen. Leg in de brief uit waarom u de VOG wel moet krijgen. Krijgt u daarna een definitieve afwijzing? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken tegen dit besluit.

 • Wat heeft u nodig?

  • het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier
  • alle documenten die u moet bijvoegen volgens het aanvraagformulier
  • een geldig identiteitsbewijs (of een kopie als u een Aanvraag VOG RP indient)

  Emigratie, visum of buitenlandse werkvergunning

  Gaat u emigreren of vraagt u een visum of buitenlandse werkvergunning aan? Zorg dan voor een officieel document van de ambassade, het consulaat of de werkgever. In dit document moeten alle gegevens staan die op het aanvraagformulier worden gevraagd.

 • Wat kost het?

  € 41,35

  Vraagt u als organisatie de VOG online aan? Dan betaalt u € 33,85.

 • Hoe lang duurt het?

  • VOG: binnen 4 weken na ontvangst van uw aanvraag krijgt u bericht.
  • VOG RP: binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag krijgt u bericht.
 • Goed om te weten

  VOG aanvragen door een gemachtigde

  • Iemand anders mag de VOG ook voor u aanvragen bij. U moet deze persoon dan wel machtigen. Gebruik hiervoor het machtigingsformulier.

  VOG aanvragen voor een bedrijf, vereniging of stichting

  De aanvraag VOG Rechtspersonen (RP) moet worden ingediend door een vertegenwoordiger van de rechtspersoon. Dit is iemand die bevoegd is op grond van de statuten of een verleende machtiging. De procedure is als volgt:

  • Download het Aanvraagformulier VOG RP op de website van het ministerie van Justitie.
  • Vul alle gegevens in over de organisatie en de natuurlijke personen die daarin belangrijke posities hebben.
  • Stuur het ingevulde formulier met alle gevraagde documenten op naar het ministerie van Justitie.
  • Betaal het bedrag voor het behandelen van de aanvraag. Op het formulier staat het rekeningnummer.
  • U krijgt schriftelijk bericht of u de VOG krijgt.
 • Formulieren

 • Pdf-documenten

Terug

Pagina opties