Verplichte verbetering woning

 • Omschrijving

  Alle bouwwerken moeten voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit. Voldoet uw bouwwerk niet meer aan deze eisen? Dan kan de gemeente u als eigenaar verplichten dit te verbeteren. U krijgt hiervan bericht van de gemeente in de vorm van een aanschrijving. In deze aanschrijving staat onder andere binnen welke termijn u dit moet doen en wat de gevolgen voor u zijn als u niet meewerkt.

  Wilt u meer weten over de aanschrijving door de gemeente? Kijk dan bij onderstaande link.

  Aanschrijving door de gemeente

 • Hoe werkt het?

  U krijgt bericht van de gemeente als u iets moet verbeteren aan uw woning. Hierin staat ook binnen welke termijn u dit moet doen.

 • Goed om te weten

  De eisen in het Bouwbesluit waaraan uw bouwwerk moet voldoen gaan over:

  • veiligheid
  • gezondheid
  • bruikbaarheid
  • energiezuinigheid en milieu
  • installaties
  • brandveiligheid (brandveilig bouwen én brandveilig gebruik)
  • bouw- en sloopwerkzaamheden
  • bouw- en sloopafval
Terug

Pagina opties

Kom alleen naar het gemeentehuis als het echt nodig is. Zo helpen we elkaar om het risico op besmetting met het coronavirus terug te dringen. Duurt het nog even voor uw paspoort of rijbewijs verloopt? Dan kunt u op een later moment een afspraak maken.

In het gemeentehuis geldt het advies om een mondkapje te dragen.

Heeft u klachten die passen bij het coronavirus (hoesten, verkoudheid of verhoging)? Dan vragen we u om niet naar het gemeentehuis te komen en een nieuwe afspraak te maken op het moment dat u klachtenvrij bent. Blijf thuis en laat u zich zo snel mogelijk testen op het coronavirus.

Heeft u zorg of ondersteuning nodig?

Neemt u dan contact op met Zorg in Deurne op telefoonnummer 0493-387 387 of kijk op de nieuwe website zorgindeurne.nl.

Voelt u zich eenzaam en heeft u behoefte aan een praatje?

De medewerkers van LEVgroep Deurne staan voor u klaar. Neemt u gerust contact op met telefoonnummer 0493-352500.

Gelezen