Verzoek om handhaving

 • Omschrijving

  Wanneer u vermoedt dat regels van de gemeente niet worden nageleefd, kunt u een verzoek doen tot handhaving. U vraagt dan van de gemeente om hierover een beslissing te nemen. De gemeente kan besluiten om handhavend op te treden, maar kan er ook van afzien of gedogen. Bij gedogen blijft de situatie die eigenlijk niet mag toch in stand. Dit kan alleen als sprake is van een bijzondere omstandigheid. Van belang is verder dat de gemeente een besluit neemt. Hiertegen kunt u bezwaar en beroep instellen. De verdere procedure ziet er dus hetzelfde uit als bij een besluit op een aanvraag van bijvoorbeeld een omgevingsvergunning.

  Wanneer kunt u om handhaving verzoeken?

  Een handhavingsverzoek kan altijd worden ingediend. Het is hierbij wel van belang dat u uitzoekt welke instantie de regels moet handhaven. Het is tenslotte de bedoeling dat u het verzoek bij de juiste overheidsinstantie indient. Wanneer er regels van de gemeente niet worden nageleefd, heeft de gemeente een beginselplicht tot handhaven. De gemeente kan echter niet alles controleren om vervolgens uit zichzelf op te treden. Met een handhavingsverzoek wijst u de gemeente op situaties die mogelijk in strijd zijn met wet- en regelgeving. Het is vervolgens aan de gemeente om nader onderzoek te doen en een beslissing te nemen.

  Bent u belanghebbende of niet?

  U kunt alleen een handhavingsverzoek indienen als u belanghebbende bent. U bent belanghebbende als uw belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken. U bent bijvoorbeeld belanghebbende als uw buurman een bouwwerk opricht waarvoor geen vergunning is afgegeven of als de fabriek in de buurt stankoverlast of geluidsoverlast geeft. Maar u bent bijvoorbeeld geen belanghebbende als u klaagt over iemand die in een dorp verderop een schuurtje bouwt zonder vergunning.

  Wat moet u indienen?

  Meldingen of klachten over uw woon- of leefomgeving doet u bij melding doorgeven. Denk hierbij bijvoorbeeld aan parkeeroverlast, een verzakte stoep, kapotte speeltoestellen, een verkeersonveilige situatie of overhangende takken.

  Wilt u een overtreding van regels melden waar u last van heeft? En bent u belanghebbende? Dan vult u het handhavingsverzoek in.

  Online aanvragen

  Een handhavingsverzoek indienen

  Een organisatie gebruikt e-herkenning. Doet u het verzoek als inwoner? Dan gebruikt u Digid.

 • Hoe lang duurt het?

  Uw verzoek om handhaving wordt binnen 8 weken behandeld.

  Bezwaar maken

  U kunt bezwaar maken tegen de beslissing van de gemeente. Dit moet u binnen 6 weken na het besluit doen. Als u het niet eens bent met de beslissing op het bezwaarschrift, kunt u in beroep gaan bij de rechtbank.

 • Goed om te weten

  Een verzoek om handhaving kunt u alleen doen als u 'belanghebbende' bent. Maken uw buren bijvoorbeeld illegaal gebruik van grond of bouwen ze een schuur zonder vergunning, dan bent u belanghebbende. Gaat het om iemand in een dorp verderop, dan bent u geen belanghebbende.

  Bij de behandeling van uw verzoek kijkt de gemeente naar de belangen van u én de persoon over wie de melding gaat.

  Het is daarbij niet te voorkomen dat bekend wordt dat u het verzoek hebt ingediend. U kunt een verzoek om handhaving dus niet anoniem indienen.

  Schriftelijk of online met het e-formulier een verzoek indienen

  U kunt uw verzoek ook schriftelijk of door het invullen van een e-formulier indienen. Geef daarbij in elk geval de volgende informatie:

  • uw gegevens (naam, adres, woonplaats en contactgegevens)
  • informatie over de mogelijke overtreding:
  • locatie (adres en woonplaats)
  • beschrijving van de mogelijke overtreding
  • welke actie(s) wilt u dat de gemeente onderneemt?
  • welk belang hebt u (waarom bent u belanghebbende)?
  • is er sprake van een noodsituatie? Zo ja, waarom?

  Indien bekend:

  • naam van de persoon die volgens u in overtreding is
  • wetten of regels die overtreden worden
  • eventuele bijlagen van de situatie, bijvoorbeeld een foto
 • Formulieren

 • Wetgeving

Terug

Pagina opties

Openingstijden gemeentehuis

De openingstijden van het gemeentehuis en de balie Publiekszaken zijn als volgt:

Wij werken op afspraak. Kom alleen naar het gemeentehuis als het echt nodig is.

Wist u dat u veel zaken al gemakkelijk vanuit thuis kunt regelen

In het gemeentehuis is het dragen van een mondkapje verplicht.

Heeft u klachten, zoals hoesten, verkoudheid of verhoging? Blijf dan thuis en maak een (nieuwe) afspraak als u klachtenvrij bent.

Gelezen