Vooroverleg omgevingsvergunning

 • Omschrijving

  Het aanvragen van een omgevingsvergunning kost tijd en geld. U kunt eerst een vooroverleg bij de gemeente aanvragen, bijvoorbeeld als u uitgebreide bouw- of verbouwplannen heeft. Na een vooroverleg weet u welke vergunningen u nodig heeft en of uw aanvraag kans van slagen heeft.

  Vooroverleg aanvragen

  U vraagt een vooroverleg aan met het aanvraagformulier, kijk hiervoor bij 'pdf-documenten' op deze pagina.

  Zorg dat u de volgende bestanden meestuurt:

  • een duidelijke situatietekening (plattegrond) van de huidige en de gewenste situatie (schaal 1:100);
  • (globale) bouwtekening van de huidige en de gewenste situatie (schaal 1:100);
  • foto's van de bestaande situatie en omliggende bebouwing;
  • bouwhistorisch onderzoeksrapport (voor een monument);
  • andere informatie die belangrijk is om de aanvraag goed te kunnen beoordelen.

  Principe-uitspraak

  Wij bekijken welke vergunning(en) u nodig heeft en of uw aanvraag kans van slagen heeft. Eventueel kunt u het plan nog iets aanpassen. We bekijken ook of de stukken compleet zijn. Zo kunt u een inschatting maken of u door wilt gaan met de verdere voorbereidingen van uw plannen.

  Het resultaat van het vooroverleg is een 'principe-uitspraak', een voorlopig oordeel. U kunt er geen rechten aan ontlenen.

  Kleinere bouwplannen

  Bij kleinere bouwplannen is het niet altijd nodig om een vooroverleg aan te vragen. Lees meer bij 'Hoe werkt het'.

 • Hoe werkt het?

  Vooroverleg of direct vergunning aanvragen?

  Heeft u een wat kleiner (ver)bouwplan, dan is het niet altijd nodig om een vooroverleg aan te vragen. Als u een bouwplan hebt en twijfelt aan de criteria, kunt u een vooroverleg aanvragen. De proceduretijd wordt wel langer omdat de behandeltijd van het vooroverleg bij de tijd komt die de behandeling van de vergunning vraagt. 

  Afwegingen die een rol kunnen spelen bij de keuze tussen vooroverleg of direct vergunning aanvragen:

  • De gemeente is gebonden aan strakke beslistermijnen. Als u een (bouw)plan tijdens de procedure wijzigt, is er soms te weinig tijd om het nieuwe bouwplan goed te beoordelen. De vergunning kan dan 'noodgedwongen' geweigerd worden.
  • Alle stukken moeten compleet zijn. Dat zijn tenminste plattegronden, bouwtekeningen en foto’s van de bestaande situatie. U maakt misschien kosten terwijl u niet weet of uw plan kans van slagen heeft.
  • U weet nog niet of het mogelijk is om van het bestemmingsplan af te wijken.

  Twijfelt u? Doorloop dan eerst het stappenplan. Heeft u nog vragen, neem dan contact op met het Klantcontactcentrum, telefoon 0493-38 77 11.

  Stappenplan bouw en verbouw

  Wilt u (ver)bouwen? Ga eerst na of u voor uw bouwplan een omgevingsvergunning nodig heeft (vergunning check). Voer uw locatie en bouwplannen in op Omgevingsloket online en u ziet direct of u een vergunning nodig heeft.

  In de folders over Vergunningvrij bouwen op de website van de Rijksoverheid vindt u meer informatie over het bouwen of verbouwen zonder vergunning. Heeft u geen omgevingsvergunning nodig? Dan kunt u meteen aan de slag.

  Resultaat van het vooroverleg

  Het vooroverleg heeft geen juridische status. U krijgt de uitspraak op schrift, maar u kunt er geen rechten aan ontlenen. Dit heet een principe-uitspraak. De beslissing op een vergunning hangt namelijk vaak van meer factoren af dan de factoren die we in het vooroverleg kunnen beoordelen.

 • Wat kost het?

  Het tarief voor een vooroverleg bedraagt 20% van de leges zoals deze bij een daadwerkelijke aanvraag om een omgevingsvergunning voor het project worden vastgesteld, met een minimum van € 200,00.

  Bij de activiteit bouw wordt uitgegaan van de bij het vooroverleg aangegeven en op redelijkheid getoetste, opgegeven bouwkosten. Worden er geen bouwkosten opgegeven? Dan worden de bouwkosten bepaald op grond van de ROEB-lijst.

  Tarieven vindt u in de Legesverordening Deurne 2021

 • Goed om te weten

  Buren en bezwaren

  Uw (ver)bouwplannen kunnen ook gevolgen hebben voor uw buren. Wij adviseren u om de plannen tijdig met uw buren te bespreken. Zij kunnen verrast worden door uw ingediende aanvraag. Uit ervaring weten wij dat afstemming helpt om irritatie en bezwaren te voorkomen.

  Wet openbaarheid bestuur (WOB)

  Uw verzoek om vooroverleg (inclusief de tekeningen) en onze reactie(s) kunnen openbaar zijn volgens de Wet openbaarheid van bestuur (WOB). Dit hangt van de stukken en omstandigheden af.

 • Pdf-documenten

 • Misschien ook interessant voor u

Terug

Pagina opties

Openingstijden gemeentehuis

De openingstijden van het gemeentehuis en de balie Publiekszaken zijn als volgt:

Wij werken op afspraak. Kom alleen naar het gemeentehuis als het echt nodig is.

Wist u dat u veel zaken al gemakkelijk vanuit thuis kunt regelen

In het gemeentehuis is het dragen van een mondkapje verplicht.

Heeft u klachten, zoals hoesten, verkoudheid of verhoging? Blijf dan thuis en maak een (nieuwe) afspraak als u klachtenvrij bent.

Gelezen