Vuur stoken

 • Omschrijving

  U mag niet zomaar vuur stoken in de open lucht. Bijvoorbeeld voor een paasvuur, vreugdevuur of als u hout of groenafval verbrandt. Als u dit toch wilt doen dan vraagt u een ontheffing aan bij de gemeente.

  Let op

  U hoeft geen ontheffing te vragen als u vuur maakt met kaarsen, fakkels, vuurkorven, terrashaarden of als u een vuur stookt om te koken, bakken en braden, zoals bij een barbecue.

  Wilt u snoeiafval verbranden op uw terrein?

  Er geldt een algemene ontheffing zonder meldingsplicht van het stookverbod onder bepaalde voorwaarden. Deze voorwaarden hebben betrekking op de periode, situering van de stookplaats, externe omstandigheden, stookproces en op toezicht en handhaving. Zie voorwaarden.

  Uitzonderingen zijn:

  • het stoken van kamp- en vreugdevuren, waarvoor wel een meldingsplicht geldt;
  • het stoken als bestrijding van besmettelijke plantenziektes, waarvoor wel een individuele ontheffing nodig is.
 • Hoe werkt het?

  In het buitengebied mag snoeihout gestookt worden als u voldoet aan de  regels die staan onder het kopje Hoe werkt het?

  Regels voor het stoken van kampvuren (scouting) en vreugdevuren (Sint-Maarten, kerstbomen)

  Als u een kampvuur of een vreugdevuur wilt houden dan moet u dit melden bij de gemeente. U moet dit minimaal 3 werkdagen van te voren doen.  U kunt dit doen door een email te sturen aan info@deurne.nl. U moet hierbij de volgende gegevens noemen: stooklocatie, stookdatum en het tijdstip en de verantwoordelijke voor de organisatie van het vuur.

  Regels voor het stoken van snoeihout als bestrijding van besmettelijke plantenziektes.

  Als u snoeihout wil stoken omdat u last heeft van besmettelijke plantenziektes dan moet u het een ontheffing aanvragen. De volgende stappen moeten dan ondernomen worden:
  B1. U moet een aanvraag voor een ontheffing indienen voor het stoken van snoeihout.
  U moet in deze aanvraag de volgende gegevens zetten: 
  Naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres.
  U moet zeggen dat u hout wilt verbranden omdat u last heeft van een besmettelijke plantenziekte. U moet hierbij melden om welke plantenziekte het gaat. Daarnaast moet u een schatting geven om hoeveel hout het gaat (in m3).
  B2. U moet de ondertekende aanvraag – in tweevoud – schriftelijk in leveren bij het Klantcontactcentrum van het gemeentehuis (Markt 3, Deurne). Of deze  per post/fax versturen. Dit kan ter attentie van de afdeling Klantcontactcentrum, team KCC 2e lijn van de gemeente (postbus 3, 5750 AA Deurne).
  B3. Het Klantcontactcentrum neemt binnen 1 week na ontvangst van de aanvraag een besluit op het verzoek. Voor de ontheffing gelden dezelfde  voorschriften die gelden voor het stoken van snoeiafval.
  B4. Het Klantcontactcentrum verzendt de verleende ontheffing naar de aanvrager en publiceert deze in het Weekblad voor Deurne en op de gemeentelijke website. Er is bezwaar mogelijk op grond van de Algemene wet bestuursrecht. De bezwaartermijn is zes weken en start de dag na de dag van verzending van de ontheffing aan de aanvrager.
  B5. Het Klantcontactcentrum verzendt een kopie van de verleende ontheffingen aan de afdeling Handhaving.
  B6. De aanvrager kan na besluit van de gemeente direct gebruik maken van zijn ontheffing.
   

 • Hoe lang duurt het?

  U ontvangt binnen 8 weken bericht of u de ontheffing krijgt.

  Bezwaar maken

  Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

 • Goed om te weten

  Woont u in het buitengebied? Dan mag u snoeihout stoken als u zich houdt aan onderstaande regels:

  • Het stoken mag alleen plaatsvinden in de maanden november en maart.
  • Onder bepaalde voorwaarden is het ook toegestaan om in april en december snoeihout te stoken, deze voorwaarden vindt u onder het kopje aanvullende informatie.
  • Er mag alleen droog snoeihout gestookt worden.
  • Het verbranden van andere materialen is niet toegestaan.
  • Het stoken mag niet plaatsvinden op zon- en/of feestdagen.
  • Het stoken mag alleen plaatsvinden van 09.00 tot 17.00 uur.
  • Als er een algemeen stookverbod geldt (bijvoorbeeld vanwege ernstige droogte) mag er niet worden gestookt.
  • Er mag maximaal 20 m3 snoeihout gestookt worden.
  • Het snoeiafval moet van uw eigen terrein zijn. U mag geen snoeiafval verbranden dat ergens anders vandaan komt.
  • Het verbranden van hout mag alleen op een onbrandbare ondergrond.
  • De verbrandingsresten moeten binnen 4 dagen na de verbranding verwijderd worden.
  • Bij het vuur dient de hele tijd toezicht gehouden te worden door minimaal 1 meerderjarige persoon. Deze persoon moet een schop en voldoende blusmiddelen hebben om zo nodig het vuur te doven of te temperen.

  Omstandigheden:

  • Er mag niet gestookt worden bij regen, mist en harde wind
  • Verkeer en gebouwen mogen geen last krijgen van de rook. Ook omwonenden mogen geen hinder ondervinden van de rook. Als dit wel gebeurt dan moet het stoken direct gestopt worden.
  • Toezicht en handhaving:
  • Aanwijzingen van de brandweer, politie of gemeentelijk toezichthouder moeten onmiddellijk worden opgevolgd.

  De uitgebreide regels die gelden voor het stoken van snoeihout vindt u onder het kopje aanvullende informatie.

  Regels voor het stoken van kampvuren (scouting) en vreugdevuren (Sint-Maarten, kerstbomen)

  Als u een kampvuur of een vreugdevuur wilt houden dan moet u dit melden bij de gemeente. U moet dit minimaal 3 werkdagen van te voren doen.  U kunt dit doen door een email te sturen aan info@deurne.nl. U moet hierbij de volgende gegevens noemen: stooklocatie, stookdatum en het tijdstip en de verantwoordelijke voor de organisatie van het vuur.

  Voor kampvuren en vreugdevuren gelden de volgende regels:

  • Er mag alleen droog snoeihout gestookt worden.
  • Het verbranden van andere materialen is niet toegestaan.
  • Als er een algemeen stookverbod geldt (bijvoorbeeld vanwege ernstige droogte) mag er niet worden gestookt.
  • Het verbranden van hout mag alleen op een onbrandbare ondergrond.
  • De verbrandingsresten moeten binnen 4 dagen na de verbranding verwijderd worden.
  • Bij het vuur dient de hele tijd toezicht gehouden te worden door minimaal 1 meerderjarige persoon. Deze persoon moet een schop en voldoende blusmiddelen hebben om zo nodig het vuur te doven of te temperen.
  • Omstandigheden:
  • Er mag niet gestook worden bij regen, mist en harde wind
  • Verkeer en gebouwen mogen geen last krijgen van de rook. Ook omwonenden mogen geen hinder ondervinden van de rook. Als dit wel gebeurt dan moet het stoken direct gestopt worden.
  • Toezicht en handhaving:
  • Aanwijzingen van de brandweer, politie of gemeentelijk toezichthouder moeten onmiddellijk worden opgevolgd.

  De uitgebreide regels die gelden voor kampvuren en vreugdevuren vindt u onder het kopje aanvullende informatie.

  Regels voor het stoken van snoeihout als bestrijding van besmettelijke plantenziektes.

  Als u snoeihout wil stoken omdat u last heeft van besmettelijke plantenziektes dan moet u het een ontheffing aanvragen. De volgende stappen moeten dan ondernomen worden:
  B1. U moet een aanvraag voor een ontheffing indienen voor het stoken van snoeihout.
  U moet in deze aanvraag de volgende gegevens zetten: 
  Naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres.
  U moet zeggen dat u hout wilt verbranden omdat u last heeft van een besmettelijke plantenziekte. U moet hierbij melden om welke plantenziekte het gaat. Daarnaast moet u een schatting geven om hoeveel hout het gaat (in m3).
  B2. U moet de ondertekende aanvraag – in tweevoud – schriftelijk in leveren bij het Klantcontactcentrum van het gemeentehuis (Markt 3, Deurne). Of deze  per post/fax versturen. Dit kan ter attentie van de afdeling Klantcontactcentrum, team KCC 2e lijn van de gemeente (postbus 3, 5750 AA Deurne).
  B3. Het Klantcontactcentrum neemt binnen 1 week na ontvangst van de aanvraag een besluit op het verzoek. Voor de ontheffing gelden dezelfde  voorschriften die gelden voor het stoken van snoeiafval.
  B4. Het Klantcontactcentrum verzendt de verleende ontheffing naar de aanvrager en publiceert deze in het Weekblad voor Deurne en op de gemeentelijke website. Er is bezwaar mogelijk op grond van de Algemene wet bestuursrecht. De bezwaartermijn is zes weken en start de dag na de dag van verzending van de ontheffing aan de aanvrager.
  B5. Het Klantcontactcentrum verzendt een kopie van de verleende ontheffingen aan de afdeling Handhaving.
  B6. De aanvrager kan na besluit van de gemeente direct gebruik maken van zijn ontheffing.

  Als u een ontheffing ontvangt voor het stoken van snoeihout vanwege besmettelijke plantenziektes dan gelden de volgende voorwaarden:

  • Er mag alleen droog snoeihout gestookt worden.
  • Het verbranden van andere materialen is niet toegestaan.
  • Als er een algemeen stookverbod geldt (bijvoorbeeld vanwege ernstige droogte) mag er niet worden gestookt.
  • Het verbranden van hout mag alleen op een onbrandbare ondergrond.
  • De verbrandingsresten moeten binnen 4 dagen na de verbranding verwijderd worden.
  • Bij het vuur dient de hele tijd toezicht gehouden te worden door minimaal 1 meerderjarige persoon. Deze persoon moet een schop en voldoende blusmiddelen hebben om zo nodig het vuur te doven of te temperen.

  Omstandigheden:

  • Er mag niet gestookt regen, mist en harde wind
  • Verkeer en gebouwen mogen geen last krijgen van de rook. Ook omwonenden mogen geen hinder ondervinden van de rook. Als dit wel gebeurt dan moet het stoken direct gestopt worden.

  Toezicht en handhaving:

  • Aanwijzingen van de brandweer, politie of gemeentelijk toezichthouder moeten onmiddellijk worden opgevolgd.
  • Als de brandweer, politie of gemeentelijk toezichthouder daarom verzoekt dan moet u de ontheffing laten zien.
  • Het is een overtreding als u zonder ontheffing snoeihout stookt. Dit is een economisch delict waartegen strafrechtelijk wordt opgetreden.

  De uitgebreide regels die gelden voor het stoken van snoeihout vanwege besmettelijke plantenziektes vindt u onder het kopje aanvullende informatie.

 • Meer informatie

  Voorwaarden waaronder snoeiafval gestookt mag worden zonder meldingsplicht:
  2. De algemene ontheffing geldt alléén voor droog snoeihout (definitie: hout dat men van bomen of struiken haalt om het natuurlijke proces om welke reden dan ook te bevorderen, waaronder ook verstaan fruitsnoeihout, aardappel- en aspergeloof en dat de gelegenheid heeft gehad te drogen) niet afkomstig van derden. Het is niet toegestaan andere materialen en/of stoffen dan snoeihout op te stoken. Het is ook niet toegestaan bij het aanmaken van het vuur gebruik te maken van brandbare vloeistoffen, zoals benzine, spiritus of petroleum. De brandstapel mag slechts worden aangemaakt met behulp van papier en/of stro.
  3. Stookperiode:
  a. Het stoken mag alleen plaatsvinden in de maanden november en maart, doch indien er in deze maanden meer dan 20 regendagen per maand zijn geweest (www.knmi.nl/voorl/weer) worden ook de eerste twee weken van december respectievelijk de gehele maand april bij de stookperiode betrokken.
  b. Het stoken mag niet plaatsvinden op zon- en/of feestdagen.
  c. Het stoken mag alleen plaatsvinden van 09.00 tot 17.00 uur.
  d. Indien er een algemeen stookverbod is uitgevaardigd (bijvoorbeeld vanwege ernstige droogte) mag er onder geen beding gestookt worden.
  4. Situering stookplaats:
  a. Er moet een afstand van minimaal 30 meter worden aangehouden van de brandstapel ten opzichte van bebouwing, brandbare objecten en de openbare weg en 100 meter ten aanzien van kwetsbare, brandgevaarlijke vegetatietypen zoals bijvoorbeeld bos- en heide- en veengronden en gebouwen voorzien van een rieten kap die niet geïmpregneerd is.
  b. Ten opzichte van het oppervlaktewater moet een afstand van 10 meter worden aangehouden, zodat afspoeling onmogelijk wordt gemaakt.
  5. Externe omstandigheden:
  a. Er mag niet gestookt worden bij regen, mist, draaiwind en/of een windkracht groter dan 4 volgens de schaal van Beaufort (maximaal 7,9 m/s).
       b. De verbranding mag uitsluitend plaatsvinden indien de windrichting zodanig is dat het verkeer op de openbare weg niet kan worden gehinderd door rookontwikkeling en niet in de richting van gebouwen.
  6. Stookproces:
      a. Om bodemverontreiniging te voorkomen is artikel 13 van de Wet bodembescherming hier onverkort van kracht.
      b. Per brandstapel mag maximaal 20 m³ snoeihout opgestookt worden.
      c. Het grondoppervlak van de brandstapel dient maximaal 36 m² te zijn.
      d. Het verbranden van snoeihout dient plaats te vinden op een onbrandbare ondergrond.
      e. De verbrandingsresten moeten binnen 4 dagen na de verbranding worden verwijderd en op een verantwoorde wijze worden afgevoerd.
      f. Er dient zodanig gestookt te worden dat er geen vliegvuur of hinder ten gevolge van rook kan ontstaan. Bij hinder aan derden dient het stoken direct te worden beëindigd.
     g. Bij het vuur dient voortdurend toezicht te worden gehouden door tenminste 1 meerderjarige persoon. Deze persoon moet beschikken over een schop en voldoende blusmiddelen om zo nodig het vuur te doven of te temperen.
     h. Het terrein mag niet worden verlaten voordat het vuur geheel gedoofd is.
  7. Toezicht en handhaving:
      a. De aanwijzingen, gegeven door brandweer, politie of gemeentelijk toezichthouder dienen stipt en onmiddellijk te worden opgevolgd.

  Uitzondering: het stoken van kampvuren (scouting) en vreugdevuren (Sint-Maarten, kerstbomen)
  In geval van kampvuren en vreugdevuren geldt aanvullend dat:
  A1. in voorschrift 2 “niet afkomstig van derden” vervalt;
  A2. de voorschriften 3a, 3b, 3c en 6b niet van toepassing zijn;
  A3. de dag en de tijd van het stoken minimaal 3 werkdagen van te voren (vormvrij) worden gemeld aan de gemeente onder vermelding van stooklocatie, stookdatum en –tijd en verantwoordelijke voor de organisatie van het vuur (E: info@deurne.nl).

  Uitzondering: het stoken van snoeihout als bestrijding van besmettelijke plantenziektes.
  In geval stoken als bestrijding van besmettelijke plantenziektes geldt de volgende procedure voor het verlenen van een ontheffing:
  B1. De aanvrager dient in de (vormvrije) aanvraag naast het opnemen van zijn NAWTE-gegevens aan te tonen dat het gaat om besmet hout (bacterievuur, iepziekte, e.d.) en de geschatte hoeveelheid in m3 daarvan.
  B2. De aanvrager dient de ondertekende aanvraag – in tweevoud – schriftelijk in te leveren bij het Klantcontactcentrum van het gemeentehuis (Markt 3, Deurne) dan wel per post/fax versturen ter attentie van de afdeling Klantcontactcentrum, team KCC 2e lijn van de gemeente (postbus 3, 5750 AA Deurne).
  B3. Het Klantcontactcentrum neemt binnen 1 week na ontvangst van de aanvraag een besluit op het verzoek. Aan de ontheffing – in de vorm van de door het hoofd van het team KCC 2e lijn van de afdeling Klantcontactcentrum voor akkoord ondertekende aanvraag worden in ieder geval de voorschriften uit het algemene ontheffingenbesluit verbonden. Aanvullend geldt dat:
  a. de voorschriften 1 en 3a niet van toepassing zijn;
  b. op verzoek van een toezichthoudende ambtenaar (gemeente, politie of brandweer) de aanvrager de gemeentelijke ontheffing voor het stoken van snoeihout dient te tonen;
  c. overtreding van het zonder ontheffing stoken van snoeihout een economisch delict is waartegen strafrechtelijk wordt opgetreden.
  B4. Het Klantcontactcentrum verzendt de verleende ontheffing naar de aanvrager en publiceert deze in het Weekblad voor Deurne en op de gemeentelijke website. Er is bezwaar mogelijk op grond van de Algemene wet bestuursrecht. De bezwaartermijn is zes weken en start de dag na de dag van verzending van de ontheffing aan de aanvrager.
  B5. Het Klantcontactcentrum verzendt een kopie van de verleende ontheffingen aan de afdeling Handhaving.
  B6. De aanvrager kan na besluit van de gemeente direct gebruik maken van zijn ontheffing.

  Opmerking:
  Voor zover het verbranden van snoeihout niet onder de algemene ontheffing (inclusief de voorwaarden en uitzonderingen) valt, of indien er sprake is van het verbranden van afvalstoffen, blijft er hiervoor de reguliere ontheffing op grond van artikel 10.63, lid 2 van de Wet milieubeheer nodig. Deze ontheffing moet worden aangevraagd bij het college van B&W.

 • Lokale regelgeving

 • Wetgeving

Terug

Pagina opties

Openingstijden gemeentehuis

De openingstijden van het gemeentehuis en de balie Publiekszaken zijn als volgt:

Wij werken op afspraak. Kom alleen naar het gemeentehuis als het echt nodig is.

Wist u dat u veel zaken al gemakkelijk vanuit thuis kunt regelen

In het gemeentehuis is het dragen van een mondkapje verplicht.

Heeft u klachten, zoals hoesten, verkoudheid of verhoging? Blijf dan thuis en maak een (nieuwe) afspraak als u klachtenvrij bent.

Gelezen