Watervergunning

 • Omschrijving

  Wilt u een sloot dempen, een steiger of een duiker aanleggen? Een schuur bouwen of beplanting aanbrengen langs een oever of op een dijk? Gaat u grondwater gebruiken of bent u van plan om afvalwater te lozen op oppervlaktewater? Dan heeft u waarschijnlijk een vergunning nodig. In sommige gevallen volstaat een melding.

  Doe de vergunningcheck

  Wilt u weten of u een vergunning moet aanvragen of dat een melding volstaat? Via Omgevingsloket Online (OLO) controleert u zelf of u meldings- of vergunningsplichtig bent. U doet dit door de locatie en de voorgenomen werkzaamheden op te geven. Daarna kunt u de check doorlopen. Wij raden aan altijd eerst een vergunningcheck te doen.

  Wanneer uit de vergunningcheck blijkt dat een vergunning nodig is, wordt aanbevolen om contact op te nemen met de gemeente. U kunt een afspraak maken voor een vooroverleg. U krijgt dan informatie over:

  • de gegevens die bij een aanvraag gevoegd moeten worden om uw aanvraag in behandeling te nemen;
  • de beperkingen/voorwaarden die van toepassing zijn voor uw locatie en voorgenomen werkzaamheden; 
  • de wijze waarop uw aanvraag getoetst wordt.

  Dit vooroverleg vervangt de vergunning- of meldingsplicht niet.

 • Wat heeft u nodig?

  • Als u als particulier een watervergunning aanvraagt, hebt u uw DigiD nodig.
  • Als u voor uw bedrijf een watervergunning aanvraagt, hebt u eHerkenning nodig.
 • Wat kost het?

  De tarieven vindt u in de Legesverordening van de gemeente Deurne. Deze verordening kunt u vinden op www.overheid.nl

 • Hoe lang duurt het?

  • Binnen 8 weken ontvangt u bericht of u de vergunning krijgt. Van wie u dit bericht krijgt, hangt af van uw aanvraag. Dit kan de gemeente zijn, maar bijvoorbeeld ook het waterschap of de provincie.
  • Deze beslistermijn kan met 6 weken worden verlengd. Als er dan nog geen besluit is genomen, krijgt u automatisch de vergunning.
  • Voor ingewikkelde aanvragen geldt een beslistermijn van 26 weken. Ook deze termijn kan met 6 weken worden verlengd. Als er dan nog geen besluit is genomen, krijgt u niet automatisch de vergunning.
  • Als u het niet eens bent met de beslissing, kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.
 • Goed om te weten

  U hebt bijvoorbeeld een watervergunning nodig voor:

  • de aanleg van een steiger;
  • het verwijderen van grondwater;
  • het lozen van afvalwater of -stoffen op oppervlaktewater;
  • het dichtmaken van water, zoals het dempen van een sloot;
  • de aanleg van een waterbergingsgebied voor het tijdelijk opvangen van (regen)water;
  • het bouwen op, aan of in de buurt van een dijk, gemaal of waterbergingsgebied;
  • het organiseren van een evenement op het water.
 • Lees ook

Terug

Pagina opties

Kom alleen naar het gemeentehuis als het echt nodig is. Zo helpen we elkaar om het risico op besmetting met het coronavirus terug te dringen. Duurt het nog even voor uw paspoort of rijbewijs verloopt? Dan kunt u op een later moment een afspraak maken.

In het gemeentehuis geldt het advies om een mondkapje te dragen.

Heeft u klachten die passen bij het coronavirus (hoesten, verkoudheid of verhoging)? Dan vragen we u om niet naar het gemeentehuis te komen en een nieuwe afspraak te maken op het moment dat u klachtenvrij bent. Blijf thuis en laat u zich zo snel mogelijk testen op het coronavirus.

Heeft u zorg of ondersteuning nodig?

Neemt u dan contact op met Zorg in Deurne op telefoonnummer 0493-387 387 of kijk op de nieuwe website zorgindeurne.nl.

Voelt u zich eenzaam en heeft u behoefte aan een praatje?

De medewerkers van LEVgroep Deurne staan voor u klaar. Neemt u gerust contact op met telefoonnummer 0493-352500.

Gelezen