Werkzaamheden Walsberg

 • Omschrijving

  In 2020 worden er werkzaamheden uitgevoerd in Walsberg. Brabant Water vervangt het waterleidingnetwerk in Walsberg Oost en E-Fiber wil, net als in de rest van de gemeente Deurne, een glasvezelnetwerk aanleggen. Daarnaast wil de gemeente de slechte ‘toplaag’ van het asfalt vervangen. Tot slot wil de gemeente de wateroverlast in de wijk aanpakken door bermen te verlagen. Nu blijft er na een flinke bui lange tijd water op de weg en inritten staan, omdat de bermen te hoog liggen. Dit zorgt voor overlast bij bewoners en weggebruikers en leidt tot snelle slijtage van de toplaag van de weg.

  Gebruik van gemeentegrond door bewoners

  Bij de voorbereiding van de werkzaamheden heeft de gemeente gezien dat bewoners gemeentegrond gebruiken die nodig is voor het uitvoeren van de werkzaamheden. De gemeente heeft deze bewoners een brief gestuurd en hen gevraagd om hun medewerking. De gemeente vraagt deze bewoners of zij de grond aan de gemeente willen opleveren. Op die manier kan Brabant Water de waterleidingen vervangen, kan E-Fiber het glasvezelnetwerk aanleggen en kan de gemeente de bermen verlagen om de wateroverlast aan te pakken.

  Daarnaast zijn er ook bewoners die overige grond gebruiken. Dit is grond die niet direct nodig is voor het uitvoeren van de werkzaamheden. Over deze grond wil de gemeente graag afspraken maken met de bewoners. Zij kunnen de grond kopen of huren of teruggeven aan de gemeente.

  Bewoners zijn geïnformeerd

  In juni hebben bewoners een brief ontvangen met informatie over de werkzaamheden die gaan plaatsvinden. In deze brief is de bewoners om hun medewerking gevraagd. Op deze brief zijn veel reacties gekomen. Naar aanleiding van de vele reacties, hebben medewerkers van de gemeente in de zomerperiode veel huisbezoeken afgelegd in de wijk. Dit heeft de gemeente gedaan om de exacte situatie in kaart te brengen.

  Gezien de vele reacties, worden bewoners vanaf nu in fases geïnformeerd over het opleveren van de grond die nodig is voor het uitvoeren van de werkzaamheden en / of het maken van afspraken over het gebruik van de overige grond. De gemeente informeert bewoners per straat of met een aantal straten tegelijk. Voor het einde van het jaar ontvangen bewoners verder bericht van de gemeente.

  Planning

  Deurne Doet 't ruimt in november en december de stroken grond leeg die nodig zijn voor de werkzaamheden. De planning is dat dit voor het einde van het jaar is afgerond. In januari start de vervanging van de waterleiding door Brabant Water. Daarna volgen de aanleg van glasvezel, het onderhoud aan het wegdek en de aanpak van de wateroverlast in uw wijk.

  Na de uitvoering van de werkzaamheden zaait de gemeente de bermen in met gras. De gemeente draagt dan ook zorg voor het beheer en onderhoud van dit deel van de berm. Het is van belang dat de bermen laag blijven om nieuwe wateroverlast te voorkomen. De bermen moeten daarom goed worden bijgehouden.

  Gebruik grond in andere delen

  Walsberg is niet de enige wijk in de gemeente Deurne waar bewoners gronden van de gemeente gebruiken. Ook in andere delen van de gemeente is hier sprake van. De gemeente start nu met het maken van afspraken met de bewoners in Walsberg, omdat daar de genoemde werkzaamheden staan te gebeuren. Daarna zal de gemeente ook in andere delen van de gemeente Deurne het gebruik van gronden in beeld brengen en daar waar nodig afspraken maken met de bewoners.

  Kaart

  Onder de knop ‘Pdf-documenten’ hieronder kunt u een kaart van Walsberg Oost bekijken. Op deze kaart kunt u zien waar het waterleidingnetwerk ligt en welke grond in gebruik is. U kunt inzoomen naar uw straat of adres met het +icoon.

 • Pdf-documenten

Terug

Pagina opties

Kom alleen naar het gemeentehuis als dat echt nodig is

We vragen dit omdat we het risico op besmetting met het coronavirus zo veel mogelijk willen beperken. U kunt alleen nog telefonisch een afspraak maken. Samen met u overleggen we hoe dringend uw verzoek is.

Voor het maken van een afspraak neemt u contact op met 0493-387711.

Heeft u last van verkoudheid, hoesten of koorts? Dan vragen wij u om thuis te blijven en een nieuwe afspraak te maken op het moment dat u klachtenvrij bent. Kan de afspraak niet wachten? Neem dan telefonisch contact met ons op.

De openingstijden zijn aangepast: 

Maandag: 9.00 – 12.30 uur en 17.00 – 19.00 uur

Dinsdag t/m vrijdag: 9.00 – 12.30 uur

De gemeente blijft telefonisch bereikbaar van maandag t/m donderdag van 9.00 tot 17.00 uur en vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur. Zorg in Deurne is ook op vrijdagmiddag bereikbaar, tot 17.00 uur.

Deze maatregel geldt vooralsnog tot en met dinsdag 28 april 2020.

Milieustraat vanaf vrijdag 3 april weer geopend (niet op zaterdag)

Vanaf vrijdag 3 april is de milieustraat weer geopend op woensdag, donderdag en vrijdag van 13.00 tot 17.00 uur (en dus NIET op zaterdag). Er gelden richtlijnen in verband met het coronavirus. Neem deze goed door voordat u de milieustraat bezoekt. Meer informatie over de milieustraat. 

Blijf ook met mooi weer thuis! Alleen samen krijgen we corona onder controle

Gelezen