Werkzaamheden Walsberg

 • Omschrijving

  In 2020 worden er werkzaamheden uitgevoerd in Walsberg. Brabant Water vervangt het waterleidingnetwerk in Walsberg Oost en E-Fiber wil, net als in de rest van de gemeente Deurne, een glasvezelnetwerk aanleggen. Daarnaast wil de gemeente de slechte ‘toplaag’ van het asfalt vervangen. Tot slot wil de gemeente de wateroverlast in de wijk aanpakken door bermen te verlagen. Nu blijft er na een flinke bui lange tijd water op de weg en inritten staan, omdat de bermen te hoog liggen. Dit zorgt voor overlast bij bewoners en weggebruikers en leidt tot snelle slijtage van de toplaag van de weg.

  Gebruik van gemeentegrond door bewoners

  Bij de voorbereiding van de werkzaamheden heeft de gemeente gezien dat bewoners gemeentegrond gebruiken die nodig is voor het uitvoeren van de werkzaamheden. De gemeente heeft deze bewoners gevraagd of zij de grond aan de gemeente willen opleveren. Op die manier kan Brabant Water de waterleidingen vervangen, kan E-Fiber het glasvezelnetwerk aanleggen en kan de gemeente de bermen verlagen om de wateroverlast aan te pakken.

  Daarnaast zijn er ook bewoners die overige grond gebruiken. Dit is grond die niet direct nodig is voor het uitvoeren van de werkzaamheden. Over deze grond wil de gemeente graag afspraken maken met de bewoners. Zij kunnen de grond kopen of huren of teruggeven aan de gemeente.

  Stand van zaken (juni 2020)

  De gemeente heeft in totaal 97 adressen in Walsberg-Oost aangeschreven waar sprake was van het gebruik van gemeentegrond. In 16 gevallen bleek het in gebruik zijnde stuk grond van een marginale afmeting. De bewoners van deze adressen hebben een brief ontvangen dat zij deze grond mogen blijven gebruiken. Verder is de gemeente inmiddels met bijna 70 bewoners er in overleg uitgekomen. Deze bewoners hebben de grond die nodig is voor de werkzaamheden aan de gemeente opgeleverd, de overige grond hebben ze gekocht of gehuurd of teruggegeven aan de gemeente. Met ongeveer 10 bewoners is de gemeente nog in gesprek hierover.
  Er zijn 6 bewoners die zich beroepen op verjaring. Nu het niet lukt om met deze bewoners tot overeenstemming te komen, dagvaardt de gemeente hen. Eén van deze bewoners heeft inmiddels de gemeente gedagvaard.

  Uitvoering van de werkzaamheden

  De bermen die nodig zijn voor het uitvoeren van de werkzaamheden (2 tot 2,5 meter vanuit de weg) zijn vrijwel volledig aan de gemeente opgeleverd en vrijgemaakt van begroeiing. Brabant Water is gestart met de vervanging van het waterleidingwerk en E-Fiber is aan de slag met de aanleg van glasvezel in Walsberg. Als deze werkzaamheden zijn afgerond, volgt het onderhoud aan het wegdek en het aanbrengen van verlagingen in de bermen om de wateroverlast aan te pakken. Ook worden de overige stroken grond, die bewoners aan de gemeente teruggeven, nog leeg geruimd.

  Overige dorpen en wijken

  Niet alleen in Walsberg, maar ook in andere delen van de gemeente Deurne is er sprake van het gebruik van gemeentegrond. De gemeente is gestart in Walsberg, omdat daar de genoemde werkzaamheden op de planning stonden. Op dit moment brengt de gemeente het gebruik van gronden in de andere delen van de gemeente in beeld. Op basis van deze nulmeting, en de ervaringen die we in Walsberg opdoen, bepaalt het college van burgemeester en wethouders de vervolgaanpak.

  Kaart

  Onder de knop ‘Pdf-documenten’ hieronder kunt u een kaart van Walsberg Oost bekijken. Op deze kaart kunt u zien waar het waterleidingnetwerk ligt en welke grond in gebruik is. U kunt inzoomen naar uw straat of adres met het +icoon.

 • Pdf-documenten

Terug

Pagina opties

Kom alleen naar het gemeentehuis als dat echt nodig is

Zo houden we het risico op besmetting met het coronavirus zo klein mogelijk. Bel voor het maken van een afspraak met 0493-387711. Samen met u overleggen we dan hoe dringend uw verzoek is.

Heeft u last van verkoudheid, hoesten of koorts? Dan vragen wij u thuis te blijven en een nieuwe afspraak te maken op het moment dat u klachtenvrij bent. Kan de afspraak niet wachten? Neem dan contact met ons op.

Het gemeentehuis is weer geopend volgens de normale openingstijden. 

Actuele informatie over de openingstijden.

Bezoek aan de milieustraat

Er gelden richtlijnen in verband met het coronavirus. Neem deze goed door voordat u de milieustraat bezoekt

Gelezen