Werkzaamheden Walsberg

 • Omschrijving

  Werkzaamheden in Walsberg

  In de tweede helft van dit jaar en volgend jaar worden er werkzaamheden uitgevoerd in Walsberg. Brabant Water wil het waterleidingnetwerk in Walsberg Oost vervangen en E-Fiber wil, net als in de rest van de gemeente Deurne, een glasvezelnetwerk aanleggen. Daarnaast wil de gemeente de slechte ‘toplaag’ van het asfalt vervangen. Tot slot wil de gemeente de wateroverlast in de wijk aanpakken door bermen te verlagen. Nu blijft er na een flinke bui lange tijd water op de weg en inritten staan, omdat de bermen te hoog liggen. Dit zorgt voor overlast bij bewoners en weggebruikers en leidt tot snelle slijtage van de toplaag van de weg.

  Gebruik van gemeentegrond door bewoners

  Om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren, is aan beide zijden van de weg een strook van 2,5 meter nodig. In deze bermen liggen de waterleidingen en daar komt ook de buis voor het glasvezelnetwerk te liggen. En de gemeente wil dus de bermen verlagen om de wateroverlast aan te pakken.

  Bij de voorbereiding van de werkzaamheden heeft de gemeente gezien dat bewoners gemeentegrond gebruiken die nodig is voor het uitvoeren van de werkzaamheden. De gemeente heeft deze bewoners een brief gestuurd en hen gevraagd om hun medewerking. De gemeente vraagt deze bewoners of zij voor 1 november 2019 de grond aan de gemeente willen opleveren. Op die manier kan Brabant Water de waterleidingen vervangen, kan E-Fiber het glasvezelnetwerk aanleggen en kan de gemeente de bermen verlagen om de wateroverlast aan te pakken.

  De gemeente regelt dat, voor zover mogelijk, de beplanting of bestrating en een eventuele heg, hek of andere erfafscheiding verplaatst of verwijderd wordt. Dit gebeurt in overleg met de bewoners. Zij kunnen er ook voor kiezen om dit werk zelf uit te voeren en de grond leeg aan de gemeente op te leveren.

  Na de oplevering van de gronden en de uitvoering van de werkzaamheden zaait de gemeente de bermen in met gras. De gemeente draagt dan ook zorg voor het beheer en onderhoud van dit deel van de berm. Het is van belang dat de bermen laag blijven om nieuwe wateroverlast te voorkomen. De bermen moeten daarom goed worden bijgehouden. Dit onderhoud gaat de gemeente uitvoeren.

  Gebruik grond in andere delen

  Walsberg is niet de enige wijk in de gemeente Deurne waar bewoners gronden van de gemeente gebruiken. Ook in andere delen van de gemeente is hier sprake van. De gemeente start nu met het maken van afspraken met de bewoners in Walsberg, omdat daar de genoemde werkzaamheden staan te gebeuren. Daarna zal de gemeente ook in andere delen van de gemeente Deurne het gebruik van gronden in beeld brengen en daar waar nodig afspraken maken met de bewoners.

  Kaart

  Onder de knop ‘Pdf-documenten’ hieronder kunt u een kaart van Walsberg Oost bekijken. Op deze kaart kunt u zien waar het waterleidingnetwerk ligt en welke grond in gebruik is. U kunt inzoomen naar uw straat of adres met het +icoon.

 • Pdf-documenten

Terug

Pagina opties