Winterterras aanvragen

 • Omschrijving

  Met het ingaan van de intelligente lockdown op woensdag 14 oktober moeten horecazaken in ons land de deuren sluiten. Op dit moment is nog niet bekend wanneer horecazaken weer open mogen. Ondanks dit gegeven willen wij horecaondernemers in onze gemeente de mogelijkheid bieden om een aanvraag te doen voor een winterterras. Zo kunt u, als de horeca weer open mag, gebruik maken van een winterterras, om uw gasten te beschermen tegen weer en wind.

  Regels

  Hieronder vindt u informatie over de regels voor een winterterras en de aanvraagprocedure. Neemt u de informatie goed door voordat u een aanvraag indient.

  Maximaal aantal personen

  Een winterterras (aan de bovenzijde en aan meer dan één zijde dichtgemaakt) wordt gezien als binnenruimte. Op dit moment is nog niet bekend hoeveel personen er in een horecazaak aanwezig mogen zijn als de horeca weer open mag. Houd u er in elk geval rekening mee dat het om een binnenruimte gaat en daarbij zal gelden dat er een maximaal aantal personen binnen mag zijn.

  Gevelterras of overterras

  Gevelterras

  Bij een terras direct aan de gevel (gevelterras) kan gebruik worden gemaakt van een parasol, zonnescherm of pagodetent. Het gevelterras mag aan maximaal twee zijden worden dichtgemaakt (met schotten) tot maximaal 150 cm hoogte en mag boven de 60 cm transparant zijn. Tussen de parasol/zonnescherm en de afscherming/schotten dient minimaal 50 cm vrije ruimte te zitten voor voldoende ventilatie.

  In plaats van de schotten mogen verticale schermen (tentdoeken) worden gebruikt die tijdelijk aan de parasol/zonneschermen kunnen worden bevestigd. De schotten en verticale schermen dienen haaks aan de gevelzijde geplaatst te worden.

  2. Overterras

  Bij een terras dat niet direct aan de gevel ligt, maar met een looproute er tussen (overterras) kan gebruik worden gemaakt van een parasol, zonnescherm of pagodetent. Een overterras kan aan maximaal drie zijden worden dichtgemaakt (met schotten) tot maximaal 150 cm hoogte en mag boven de 60 cm transparant zijn. Tussen de parasol/zonnescherm en de afscherming/schotten dient minimaal 50 cm vrije ruimte te zitten voor voldoende ventilatie.

  In plaats van schotten kunnen aan twee zijden verticale schermen (tentdoeken) aan de parasol/zonneschermen worden bevestigd.

  Verdere voorwaarden

  • U mag alleen het terras overkappen waarvoor u een terrasvergunning heeft
  • U mag het winterterras laten staat tot uiterlijk 1 april 2021
  • Grenst het terras aan de weg? Zorg dan voor een vrije ruimte van minimaal 50cm tussen de weg en de overkapping

 • Hoe werkt het?

  Aanvraag omgevingsvergunning

  Voor een winterterras is een omgevingsvergunning nodig. De gemeente toetst de vergunningaanvraag in elk geval op de veiligheid van de constructie, brandveiligheid en geluid. U kunt een aanvraag omgevingsvergunning indienen via het Omgevingsloket op www.omgevingsloket.nl. U kiest voor ‘bijbehorend bouwwerk bouwen’.

  U geeft in de aanvraag aan dat het gaat om een tijdelijke omgevingsvergunning als gevolg van de maatregelen rond het coronavirus.

  Bestemmingsplan

  Daarnaast is het van belang dat u controleert of u volgens het bestemmingplan een bouwwerk mag plaatsen voor de gevel. U kunt dit controleren op www.ruimtelijkeplannen.nl. Mag u geen bouwwerk plaatsen voor de gevel, dan kan met de omgevingsvergunning afgeweken worden van het bestemmingsplan. U vraagt dan één omgevingsvergunning aan voor twee activiteiten: omgevingsvergunning bouw voor de overkapping en strijdig gebruik voor het afwijken van het bestemmingsplan.

  Milieumelding

  Tot slot moet u voor een winterterras ook een Melding Activiteitenbesluit doen. Dit wordt ook wel een milieumelding genoemd. Meer informatie vindt u op deze pagina. U heeft geen milieuvergunning nodig, een melding is voldoende.

  U geeft in de melding aan dat het gaat om een tijdelijke uitbreiding/ wijziging van de inrichting als gevolg van de maatregelen rond het coronavirus. Geeft u in de melding de termijn aan.

 • Wat heeft u nodig?

  Voor de aanvraag omgevingsvergunning

  Bij de aanvraag moeten de volgende stukken ingediend worden:

  • Situatietekening (op schaal, bestaande en nieuwe situatie)
  • Tekening met daarop plattegrond, gevels (aanzichten), doorsnede, toe te passen materialen en kleuren, constructieve hoofdopzet, fundering van de overkapping (op schaal, voorzien van maatvoering)
  • Constructieve gegevens (aantonen dat de overkapping veilig is en ook blijft staan bij wind en regen)
  • Motivering waarom de vergunning wordt aangevraagd (waarom is het wenselijk dat wij medewerking verlenen aan uw aanvraag?)
  • Onderbouwing geluid (onderbouwen dat woningen in de omgeving geen overlast ervaren)
  • Gegevens over brandveiligheid (denkt u hierbij aan blusvoorzieningen, vluchtroutes, enz.)

  Voor de milieumelding

  Bij de melding moeten de volgende stukken ingediend worden:

  • Situatietekening (op schaal, bestaande en nieuwe situatie)
  • Tekening met daarop de plattegrond (op schaal, voorzien van maatvoering)
  • Indien u geluid produceert, door versterking van het geluid (meer dan achtergrondmuziek), waarbij mogelijk de geluidsnormen worden overschreden, dan dient u middels een akoestisch rapport te onderbouwen dat u voldoet aan de regels uit het activiteitenbesluit

  Drank- en Horecavergunning

  Het aanvragen en in gebruik hebben van een winterterras heeft geen gevolgen voor uw Drank- en Horecavergunning.

 • Wat kost het?

  Voor de aanvraag van een omgevingsvergunning betaalt u leges. Vanwege de coronacrisis en omdat horecaondernemers flink getroffen worden door de maatregelen van de overheid, is besloten dat er alleen leges voor het bouwen van een bouwwerk worden opgelegd. Dit is in de meeste gevallen een bedrag van € 272,00. U hoeft in dit geval geen leges te betalen voor (eventuele) afwijking van het bestemmingsplan.

  Let op, het aanvragen van een omgevingsvergunning voor een winterterras is op eigen risico. Op het moment dat u door de maatregelen van de overheid geen gebruik kunt maken van het winterterras, worden de leges niet terugbetaald.

 • Hoe lang duurt het?

  Voor een aanvraag omgevingsvergunning geldt een maximale doorlooptijd van 8 weken. De gemeente spant zich in om de vergunning sneller te verlenen. Hiervoor is het wel van belang dat de aanvraag volledig is. Als dit niet het geval is, vragen wij u de ontbrekende gegevens aan te vullen. Het duurt dan langer voordat de vergunning verleend kan worden.

  De dag nadat de vergunning is verleend, treedt het besluit in werking. U mag de overkapping dan plaatsen. Maar let op, gedurende een periode van 6 weken kunnen belanghebbenden bezwaar maken tegen de verleende omgevingsvergunning. Het plaatsen van de overkapping is in die periode voor uw eigen risico. Vanzelfsprekend kunt u het winterterras pas in gebruik nemen op het moment dat de horeca weer open mag.

 • Goed om te weten

  Financiële regelingen voor horeca

  Horecaondernemers hebben voorraden aangelegd die ze niet meer kunnen gebruiken vanwege de tijdelijke sluiting. Ook hebben zij vaak geïnvesteerd om in de winter op een corona-veilige manier open te kunnen blijven, bijvoorbeeld door hun terras te overkappen. Het kabinet geeft een eenmalige subsidie om deze gemaakte kosten te compenseren, van circa 2,75 procent van de omzetderving, gemiddeld € 2.500,00. Ondernemers kunnen de subsidie vanaf medio november aanvragen via de TVL-aanvraag. Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Daar kunt u uw e-mailadres achterlaten. U krijgt dan een e-mail op het moment dat de regeling is opengesteld.

 • Misschien ook interessant voor u

Terug

Pagina opties

Aangepaste openingstijden

Vanaf maandag 4 januari zijn de openingstijden van het gemeentehuis als volgt:


Kom alleen naar het gemeentehuis als het echt nodig is. U kunt alleen per telefoon een afspraak maken. We overleggen dan met u hoe noodzakelijk de afspraak is. Zo helpen we elkaar om het risico op besmetting met het coronavirus terug te dringen.

In het gemeentehuis is het dragen van een mondkapje verplicht.

Heeft u klachten, zoals hoesten, verkoudheid of verhoging? Blijf dan thuis en maak een nieuwe afspraak als u klachtenvrij bent.

Heeft u zorg of ondersteuning nodig?

Neemt u dan contact op met Zorg in Deurne op telefoonnummer 0493-387 387 of kijk op zorgindeurne.nl.

Voelt u zich eenzaam en heeft u behoefte aan een praatje?

De medewerkers van LEVgroep Deurne staan voor u klaar. Neemt u gerust contact op met telefoonnummer 0493-352500.

Gelezen