WOZ-waarde

 • Omschrijving

  De Belastingsamenwerking Oost Brabant (BSOB) bepaalt namens de gemeente elk jaar de waarde van uw woning, bedrijfspand of grond. Dit is de WOZ-waarde. De BSOB gebruikt de WOZ-waarde om te bepalen hoeveel onroerendezaakbelasting (OZB) u moet betalen. Ook de heffingen van het Rijk en waterschap worden berekend met de WOZ-waarde.

  In de maand februari legt de BSOB meer dan 100.000 aanslagbiljetten op voor de gemeentelijke en waterschapsbelasting.

  Wat is de BSOB?

  BSOB staat voor Belastingsamenwerking Oost-Brabant en voert de heffing en invordering uit op het gebied van gemeentelijke belastingen, de wet WOZ en waterschapsheffingen. Dit doen zij voor de voor de gemeenten Boekel, Deurne, Oss, Uden, Landerd en het waterschap Aa en Maas.

  Voor vragen met betrekking tot concrete belastingaanslagen, WOZ bepaling of inning van gemeentelijke belastingen kunt u direct contact opnemen met BSOB via het telefoonnummer 088-55 10 000, op werkdagen bereikbaar tussen 09.00 en 16.00 uur. Met DIGID kunt u via www.bs-ob.nl ook inloggen in uw dossier. 

 • Hoe werkt het?

  U krijgt elk jaar een aanslag van de Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB) waarop de WOZ-waarde staat. Heeft u DIGID en bent u aangemeld bij Mijn Overheid, dan krijgt u een email dat de aanslag in Mijn Overheid klaarstaat. Met DIGID kunt u via www.bs-ob.nl ook inloggen in uw dossier. Heeft u geen aanslag ontvangen? Neem dan contact op met de BSOB.

  Aanslagbiljet ontvangen?

  • Op het aanslagbiljet dat u van BSOB ontvangt staat de getaxeerde waarde van uw pand vermeld.
  • U kunt controleren of de gemeente de waarde goed heeft bepaald door het taxatieverslag op te vragen bij de BSOB. Als u in de loop van een belastingjaar een woning gaat bewonen (als eigenaar), ontvangt u niet automatisch een taxatieverslag. Heeft u DIGID, dan vindt u het taxatieverslag ook in uw dossier op www.bs-ob.nl
  • Het is belangrijk dat u goed controleert of de waarde correct is vastgesteld omdat de waarde voor verschillende belastingen gebruikt wordt, zoals aanslagen OZB, de watersysteemheffing, het eigenwoningforfait en successierecht bij woningen.
  • Als u de vastgestelde waarde te hoog vindt, kunt u binnen zes weken na dagtekening van de aanslag een bezwaarschrift indienen. Hoe u dat moet doen vindt u op de website van de BSOB
 • Goed om te weten

  • De gemeente verdeelt woningen in groepen. Een groep bestaat uit vergelijkbare woningen. Zij lijken op elkaar door ligging, bouw en de toestand van het onderhoud.
  • Een taxatiebureau of de gemeente bepaalt de waarde.
  • Eén of een aantal woningen wordt beoordeeld. De andere woningen krijgen dezelfde waarde.
  • De WOZ-waarde is de waarde van de onroerende zaak op 1 januari van het jaar vóór het belastingjaar. Deze datum heet de waardepeildatum.
 • Meer informatie

  WOZ-waarden woningen openbaar

  Sinds 1 oktober 2016 zijn de WOZ-waarden van alle woningen openbaar. Op de website www.bs-ob.nl kunt u eenvoudig de WOZ-waarde van uw woning opvragen en vergelijken met andere woningen. Op deze manier krijgt u meer duidelijkheid, inzicht en gevoel bij de waardering van uw woning.

  Welke gegevens kunt u bekijken?

  In het WOZ-waardeloket kunt u de WOZ-waarde bekijken. Andere gegevens die de BSOB heeft gebruikt voor de taxatie, zoals de eigenaar of de verkoopprijs, zijn niet te bekijken. Ook zijn de taxatieverslagen niet openbaar. De WOZ-waarden van niet-woningen (bijvoorbeeld schoolgebouwen en bedrijven) zijn voorlopig nog niet openbaar.

  WOZ-waarden 2017

  In het WOZ-waardeloket zijn de WOZ-waarden van 2017 met waardepeildatum 1 januari 2016 opgenomen. Wanneer in 2018 de WOZ-waarden met waardepeildatum 1 januari 2017 bekend zijn, worden ook deze zichtbaar.

 • Lees ook

Terug

Pagina opties