Onderzoek brand Deurnese Peel

De brand in de Deurnese Peel heeft een grote impact, zowel voor het natuurgebied als voor de directe omgeving. Daar moeten we van leren. Daarom komt er onderzoek naar de oorzaak en de bestrijding van de brand, en naar de relatie tussen natuurinrichting en brandveiligheid. Om zo te zorgen voor een verbeterde brandveiligheid in de Deurnese Peel. We hopen daarmee ook tegemoet te komen aan de zorgen die vooral in de direct aangrenzende dorpen leven.

We zijn op zoek naar antwoorden op verschillende vragen, en die zijn verdeeld over drie onderzoeken:

1. Oorzaak en verloop van de brand

De eerste is een technisch onderzoek naar oorzaak en verloop van de brand. Zo’n onderzoek vindt altijd plaats na een brand van deze omvang. Het geeft inzicht in de manier waarop de incidentbestrijding veiliger en effectiever gemaakt kan worden. Daarvoor is de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO) verantwoordelijk.

2. Evaluatie van eerder beleid

Het tweede onderzoek heeft het karakter van een beleidsevaluatie, gericht op het rapport “Door het vuur voor veilige natuur” uit 2015. Dan gaat het specifiek over de werking van het driemanschap (overleg tussen gemeente, VRBZO en Staatsbosbeheer) en van de RIN Deurnese Peel/Mariapeel (Risico Index Natuurgebieden). De gemeente Deurne en de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost hebben om dit onderzoek gevraagd. De provincie heeft hierin de regie.

3. Veiligheid en natuurbeheer

Het derde onderzoek gaat over de relatie tussen veiligheid en natuurbeheer. Hoe wegen we de verschillende belangen? Wat vraagt brandveiligheid van inrichting en beheer van het gebied? Dit onderzoek kent drie opdrachtgevers: gemeente Deurne, provincie Noord-Brabant en de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost, waarvan de gemeente Deurne de hoofdopdrachtgever is.

Stand van zaken

Het eerste en tweede onderzoek lopen inmiddels. Voor het derde onderzoek zijn de concept-onderzoeksvragen voorgelegd aan de dorpsraden van Helenaveen, Griendtsveen, Liessel en Neerkant. De reacties die zij hebben gegeven, zijn verwerkt en worden voorgelegd aan degene die het onderzoek gaat uitvoeren. Dit geldt overigens ook voor de raadsvragen die door diverse fracties zijn gesteld. De beoogde organisatie voor de uitvoering van dit derde onderzoek is de Wageningen University & Research. Met hen zijn verkennende gesprekken gevoerd en voorbereidingen getroffen. Zij brengen op korte termijn een offerte uit en de intentie is om snel met dit onderzoek te starten.

Staatsbosbeheer heeft vrij snel na het ontstaan van de brand aangifte gedaan bij de politie van mogelijke brandstichting. Politie en justitie hebben deze aangifte in behandeling. Dit staat los van de drie onderzoeken die hierboven staan vermeld.

Toelichting op derde onderzoek: veiligheid en natuurbeheer

De drie genoemde opdrachtgevers hebben samen een onderzoeksopdracht en onderzoeksvragen gemaakt. Belangrijk uitgangspunt voor het onderzoek is dat het deskundig, onafhankelijk, objectief en feitelijk is. Bovendien willen we dat in ieder geval inwoners (via de dorpsraden), Staatsbosbeheer en het waterschap in de uitvoering van het onderzoek worden betrokken.

Onderzoeksvragen

De onderzoeksvragen zijn gebaseerd op de vragen die er leven bij verschillende betrokken organisaties en bij inwoners rondom het gebied. Vertegenwoordigers van de dorpsraden is gevraagd of we compleet zijn, of nog relevante thema’s missen. Die worden dan nog toegevoegd.

Uitvoering onderzoek

Voor de uitvoering van het onderzoek zijn contacten gelegd met de Universiteit van Wageningen, waar specialisme aanwezig is over natuurbranden en ecologie. Op basis van de geformuleerde onderzoeksopdracht wordt hen gevraagd een onderzoeks-offerte op te stellen. Na goedkeuring daarvan start het onderzoek.

Tijdspad

Uiterlijk oktober 2020 worden de (eerste) resultaten opgeleverd. Deze snelheid is nodig in het belang van een spoedig herstel van het natuurgebied, en in het belang van mensen die vragen en zorgen hebben.

Terug

Pagina opties

Kom alleen naar het gemeentehuis als dat echt nodig is

Zo houden we het risico op besmetting met het coronavirus zo klein mogelijk. Bel voor het maken van een afspraak met 0493-387711. Samen met u overleggen we dan hoe dringend uw verzoek is.

Heeft u last van verkoudheid, hoesten of koorts? Dan vragen wij u thuis te blijven en een nieuwe afspraak te maken op het moment dat u klachtenvrij bent. Kan de afspraak niet wachten? Neem dan contact met ons op.

Het gemeentehuis is weer geopend volgens de normale openingstijden. 

Actuele informatie over de openingstijden.

Bezoek aan de milieustraat

Er gelden richtlijnen in verband met het coronavirus. Neem deze goed door voordat u de milieustraat bezoekt

Gelezen