Onderzoek brand Deurnese Peel

De brand in de Deurnese Peel van het voorjaar 2020 had een grote impact. 710 Hectare natuurgebied is verbrand, woningen moesten worden ontruimd en bewoners en ondernemers hadden wekenlang last van de rook. De brand leidde tot veel vragen en reacties. Naar aanleiding van de brand zijn er drie onderzoeken gestart.

Op donderdag 19 november zijn de resultaten van de onderzoeken gepresenteerd. U kunt de presentatie terugkijken op ons YouTube-kanaal.

Drie onderzoeken

De volgende drie onderzoeken zijn uitgevoerd:

1. Ontstaan en verloop van de brand

Dit is een technisch onderzoek naar het ontstaan en verloop van de brand. Een dergelijk onderzoek vindt altijd plaats na een brand van deze omvang. Het onderzoek is uitgevoerd door brandweer Nederland en het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV). Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost heeft hen verzocht dit onderzoek uit te voeren. Lees hier de onderzoeksrapportage Natuurbrandonderzoek Deurnese Peel.

2. Evaluatie van eerder beleid

Het tweede onderzoek is uitgevoerd door een onafhankelijke onderzoekscommissie, in opdracht van de Commissaris van de Koning van Noord-Brabant. De onderzoekscommissie onderzocht de (bestuurlijke) samenwerking om een onbeheersbare natuurbrand te voorkomen. Het ging om de samenwerking in de periode voor de brand. Lees hier de onderzoeksrapportage De Peel in de brand, onderzoek aanpak brandpreventie in de Deurnese Peel.

3. Brandveiligheid en natuurbeheer

Het derde onderzoek gaat over de relatie tussen brandveiligheid en natuurbeheer. Dit onderzoek kent drie opdrachtgevers: gemeente Deurne, provincie Noord-Brabant en Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost, waarvan de gemeente Deurne de hoofdopdrachtgever is. Dit onderzoek is uitgevoerd door de Wageningen University en Research (WUR). Lees hier de onderzoeksrapportage Relatie tussen natuurbeheer en brandveiligheid in de Deurnese Peel.

Bekijk hier de infographic met de bevindingen uit de drie onderzoeken in één oogopslag.

Aanbevelingen

Uit de drie onderzoeken komen aanbevelingen naar voren over onder andere het beheer van het gebied, de bestrijding van natuurbranden, de samenwerking tussen de betrokken partijen om onbeheersbare branden te voorkomen en het zorgen voor regels met het oog op brandveiligheid in natuurgebieden. Lees meer over deze aanbevelingen in het persbericht van de commissies onderzoek Peelbrand.

Aan de slag

Op 19 november hebben de onderzoekers hun onderzoeksrapporten aangeboden aan burgemeester Hilko Mak van Deurne, directeur Petra de Kam van veiligheidsregio Brabant-Zuidoost, gedeputeerde Elies Lemkes-Straver en Commissaris van de Koning Ina Adema van provincie Noord-Brabant. De bestuurders laten in een eerste reactie weten: “Dat er geen branden meer ontstaan in de Deurnese Peel kunnen we niet garanderen. Maar we willen wel voorkomen dat een brand van deze omvang nog een keer plaatsvindt. Daarom hebben we onafhankelijke partijen gevraagd om onderzoek te doen en in beeld te brengen wat we kunnen doen om dat te voorkomen. Bewoners en ondernemers van het gebied hebben daar ook om gevraagd. Uit de onderzoeken komen duidelijke aanbevelingen naar voren. Daar gaan we mee aan de slag. Waar dat kan pakken we acties direct op. Andere zaken vragen om meer uitwerking en afstemming, maar ook die laten we zeker niet liggen. We bespreken de uitkomsten van de onderzoeken met de bewoners en ondernemers in het gebied en we betrekken hen bij het vervolg. Voor het komende voorjaar willen we de eerste acties in gang hebben gezet. De meeste aanbevelingen zijn ook van toepassing op andere natuurgebieden. Laat dit dan ook goede leerstof zijn voor brandveilige natuurgebieden in Brabant en de rest van Nederland.”

Woord van dank

De opdrachtgevers gemeente Deurne, provincie Noord-Brabant en veiligheidsregio Brabant-Zuidoost bedanken de onderzoekers voor hun inspanningen en de heldere aanbevelingen waar zij mee komen. Ook bedanken zij alle personen en partijen die een bijdrage aan de onderzoeken hebben geleverd, waaronder de dorpsraden, bewoners, ZLTO Deurne, Werkgroep Behoud de Peel en internationale natuurbranddeskundigen. Hun bijdragen zijn zeer waardevol gebleken voor de diverse onderzoeken.

Heeft u vragen?

Kijk dan op de pagina vragen en antwoorden onderzoeken brand Deurnese Peel. Wordt uw vraag daar niet beantwoord of heeft u een aanvullende vraag? Dan kunt u deze stellen via dit vragenformulier.

Terug

Pagina opties

Verbouwing gemeentehuis

Het gemeentehuis wordt verbouwd. De afdeling Publiekszaken verhuist tijdelijk naar Harmoniestraat 5. Daar kunt u vanaf 30 augustus terecht voor het aanvragen en afhalen van paspoort, rijbewijs, etc. Hier kunnen inwoners ook terecht voor het ophalen van de PMD-zakken.

Zorg in Deurne blijft tijdens de eerste fase van de verbouwing nog in het gemeentehuis, evenals college, directie en griffie. De toegang tot het gemeentehuis is tijdelijk via de zijingang aan de Oude Martinetstraat.

Openingstijden

Gelezen