Onderzoek brand Deurnese Peel

De brand in de Deurnese Peel heeft een grote impact, zowel voor het natuurgebied als voor de omgeving. Naar aanleiding van de brand zijn er drie onderzoeken gestart, met als doel om in beeld te krijgen hoe de brand is ontstaan en hoe deze zich heeft ontwikkeld en vooral ook: wat kunnen we hier van leren om te voorkomen dat zoiets nog een keer kan gebeuren?

We zijn op zoek naar antwoorden op verschillende vragen, en die zijn verdeeld over drie onderzoeken. Onderzoek 1 is afgerond. De twee andere onderzoeken lopen nog. Het is van belang de uitkomsten van de drie onderzoeken in samenhang te bekijken en tot algehele conclusies te komen. Aan de hand daarvan kunnen we de vervolgstappen bepalen. Naar verwachting worden de twee andere onderzoeken eind oktober – gelijktijdig – afgerond en opgeleverd.

1. Ontstaan en verloop van de brand

Het eerste onderzoek is een technisch onderzoek naar het ontstaan en het verloop van de brand. Zo’n onderzoek vindt altijd plaats na een brand van deze omvang. Dit onderzoek is afgerond. De onderzoeksresultaten vindt u hier. Het onderzoek is uitgevoerd door brandweer Nederland en het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV). Het onderzoek wordt uitgevoerd door brandweer Nederland en het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV). Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost heeft hen verzocht dit onderzoek uit te voeren.

2. Evaluatie van eerder beleid

Het tweede onderzoek heeft het karakter van een beleidsevaluatie, gericht op het rapport “Door het vuur voor veilige natuur” uit 2015. Dan gaat het specifiek over de werking van het driemanschap (overleg tussen gemeente, veiligheidsregio en Staatsbosbeheer) en van de RIN Deurnese Peel/Mariapeel (Risico Index Natuurbranden). De gemeente Deurne en de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost hebben om dit onderzoek gevraagd. De provincie heeft hierin de regie.

3. Brandveiligheid en natuurbeheer

Het derde onderzoek gaat over de relatie tussen brandveiligheid en natuurbeheer. Dit onderzoek kent drie opdrachtgevers: gemeente Deurne, provincie Noord-Brabant en de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost, waarvan de gemeente Deurne de hoofdopdrachtgever is. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door de Wageningen University & Research (WUR).

Stand van zaken

Voor de uitvoering van het derde onderzoek heeft de burgemeester van Deurne, namens de gemeente Deurne, provincie Noord-Brabant en veiligheidsregio Brabant-Zuidoost, op vrijdag 17 juli opdracht verleend aan Wageningen University & Research. Deze partij is mede gekozen vanwege haar specialisme op het gebied van natuurbranden en ecologie. De hoofdvraag van het onderzoek luidt: “Hoe beïnvloedt de inrichting en het beheer van het natuurgebied het ontstaan, de ontwikkeling, de bestrijding en het effect van branden?” Dat is verder uitgewerkt in deelvragen, waarbij ook bestaande toekomstplannen voor het gebied worden betrokken. Eerder vonden er al voorbereidingen en verkennende gesprekken plaats met de universiteit en zijn de onderzoeksvragen afgestemd met de dorpsraden van Helenaveen, Griendtsveen, Liessel en Neerkant. Onderaan deze pagina vindt u een samenvatting van de reacties die de dorpsraden hebben gegeven op de onderzoeksopzet en onderzoeksvragen.

Met de onderzoekers is verder afgesproken dat zij hun oor te luisteren leggen bij stakeholders in het gebied, waaronder de betrokken waterschappen, Staatsbosbeheer en de vier dorpsraden.

De kosten zijn geraamd op ruim € 43.000 excl. BTW. De drie opdrachtgevers nemen ieder een derde van de kosten voor hun rekening. De opdrachtgevers hebben met de universiteit afgesproken dat het rapport voor 31 oktober 2020 wordt opgeleverd. Het streven is dat op dat moment ook de andere twee onderzoeken beschikbaar zijn en zo in relatie tot elkaar bekeken kunnen worden. Ook deze onderzoeken zijn inmiddels in uitvoering.

Aangifte mogelijke brandstichting

Staatsbosbeheer heeft vrij snel na het ontstaan van de brand aangifte gedaan bij de politie van mogelijke brandstichting. Politie en justitie hebben deze aangifte in behandeling. Dit staat los van de drie onderzoeken die hierboven staan vermeld.

Terug

Pagina opties