Privacy

De gemeente Deurne gaat netjes met uw persoonsgegevens om. We houden ons aan de privacywetgeving. Bijvoorbeeld de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) en de regelgeving over de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA).

Terug

Pagina opties