Privacybeleid Gemeenschappelijke Regeling (GR) Peelgemeenten

Gemeente Deurne werkt voor de uitvoering van de Wmo, Jeugdzorg en Bijzondere Bijstand, Minimabeleid en Schulddienstverlening samen met de gemeenten Asten, Gemert-Bakel, Laarbeek en Someren in de organisatie Gemeenschappelijke Regeling (GR) Peelgemeenten. Voor de taakuitvoering worden door de GR Peelgemeenten persoonsgegevens verwerkt. In het privacybeleid/reglement is opgenomen hoe de GR Peelgemeenten omgaat met uw persoonsgegevens. 

Privacybeleid van de GR Peelgemeenten. 

Contactgegevens Peelgemeenten

E-mail: info@peelgemeenten.nl

Postadres: Postbus 3, 5750 AA Deurne

Terug

Pagina opties

Verbouwing gemeentehuis

Het gemeentehuis wordt verbouwd. De afdeling Publiekszaken verhuist tijdelijk naar Harmoniestraat 5. Daar kunt u vanaf 30 augustus terecht voor het aanvragen en afhalen van paspoort, rijbewijs, etc. Hier kunnen inwoners ook terecht voor het ophalen van de PMD-zakken.

Zorg in Deurne blijft tijdens de eerste fase van de verbouwing nog in het gemeentehuis, evenals college, directie en griffie. De toegang tot het gemeentehuis is tijdelijk via de zijingang aan de Oude Martinetstraat.

Openingstijden

Gelezen