Vragen en contact

Heeft u nog vragen over deze privacyverklaring? Neem dan contact op met onze functionaris gegevensbescherming (FG) via  fg@deurne.nl

Autoriteit Persoonsgegevens

De toezichthouder op vlak van privacy is de Autoriteit Persoonsgegevens. Hier kunt u ook terecht als u een klacht over ons heeft over de verwerking van persoonsgegevens, als wij er samen niet uitkomen.

Terug

Pagina opties

Verbouwing gemeentehuis

Het gemeentehuis wordt verbouwd. De afdeling Publiekszaken verhuist tijdelijk naar Harmoniestraat 5. Daar kunt u vanaf 30 augustus terecht voor het aanvragen en afhalen van paspoort, rijbewijs, etc. Hier kunnen inwoners ook terecht voor het ophalen van de PMD-zakken.

Zorg in Deurne blijft tijdens de eerste fase van de verbouwing nog in het gemeentehuis, evenals college, directie en griffie. De toegang tot het gemeentehuis is tijdelijk via de zijingang aan de Oude Martinetstraat.

Openingstijden

Gelezen