Projecten

Reconstructie N270/Langstraat

Provincie Noord Brabant bereidt in samenwerking met de gemeente Deurne de reconstructie van de N270/Langstraat tussen Walsberg en de Limburgse grens voor. Op dit gedeelte van de N270 worden alle erfaansluitingen vanaf Walsberg tot de Nachtegaalweg afgesloten van de hoofdrijbaan. Er worden parallelwegen aangelegd. Tussen de Oude Graaf en de Riet en bij de Nachtegaalweg worden nieuwe kruispunten aangelegd. Dit worden twee nieuwe kruisingen met verkeerslichten. Het doel hiervan is om de verkeersveiligheid op de N270 flink te verbeteren. Meer informatie over dit project vindt u op www.brabant.nl/N270.

Extra goederentreinen door Deurne

Door aanleg van een derde spoor in Duitsland komt er meer goederenvervoer over het spoor Deurne.

Naar de pagina Derde Spoor

Deurne Koerst op eigen kracht

Deurne KOEK is een visie en werkwijze die inspeelt op veranderingen in onze samenleving. 

Naar de pagina Deurne koerst op eigen kracht

Azc Deurne

In de raadsvergadering van dinsdag 19 juli heeft de gemeenteraad unaniem besloten om het eerder genomen raadsbesluit tot vestiging van het asielzoekerscentrum (azc) in Willibrordhaeghe, in te trekken. Daarmee zijn de plannen voor het azc definitief van de baan. Lees verder.

Stiller Spoor

Inwoners die vlakbij of aan het spoor wonen hebben geluidsoverlast van passerende treinen. 

Naar de pagina stiller spoor

Spoorzone

De herindeling van de Spoorzone in Deurne is een groot project zowel op regionaal als op provinciaal niveau

Naar de pagina Spoorzone

Terug

Pagina opties