Verkiezingen Tweede Kamer 15 maart 2017

Processen-verbaal verkiezingsuitslag liggen ter inzage

Van vrijdag 17 tot en met donderdag 23 maart 2017 liggen de volgende stukken ter inzage in het gemeentehuis:

  • de processen-verbaal N10-1 (uitslag van de stemlokalen)
  • het proces-verbaal N11 (totaaluitslag van de gemeente)

U kunt in deze periode tijdens de openingstijden van het gemeentehuis de processen-verbaal inzien. Het maken van foto’s, kopieën of scans van de processen-verbaal is niet toegestaan.

De Kieswet kent voor de processen-verbaal N10 en de opgaven N11 een bijzondere openbaarmakingsregeling. De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) is hierop niet van toepassing. De documenten worden drie maanden na de toelating van de gekozen personen vernietigd. Dat is de reden dat er geen verspreiding mag plaatsvinden en er geen publicatie op kandidaatsniveau is.

Historische verkiezingsuitslagen raadplegen

In de databank verkiezingsuitslagen kunt u op landelijk en lokaal niveau alle historische verkiezingsuitslagen raadplegen.

Uitslag per partij per stembureau

Hieronder kunt u de definitieve uitslag per partij per stembureau bekijken.

Archief Terug

Pagina opties