Kalender kiezers Provinciale Staten en Waterschap Aa en Maas

Verkiezingskalender Provinciale Staten en Waterschap Aa en Maas.

4 februari 2019 Datum vaststelling kiesrecht. U ontvangt uw stempas van de gemeente waar u op deze datum staat ingeschreven als inwoner
Uiterlijk 6 maart 2019 De stempassen zijn bij de kiezer bezorgd
Uiterlijk 15 maart 2019
  • Laatste dag voor het indienen van een schriftelijk verzoek van een volmacht
  • Laatste dag indienen schriftelijk verzoek voor een vervangende stempas
  • Laatste dag indienen schriftelijk verzoek voor een kiezerspas 
Uiterlijk 18 maart 2019 De kandidatenlijsten zijn huis-aan-huis bezorgd
Uiterlijk 19 maart 2019, 12.00 uur
  • Laatste dag mondelinge aanvraag van een vervangende stempas
  • Laatste dag mondelinge aanvraag van een kiezerspas
Woensdag 20 maart 2019

VERKIEZINGSDAG. De stemlokalen zijn open tussen 07.30 en 21.00 uur

Terug

Pagina opties