Aanleg van glasvezel

In augustus 2019 is de aanleg van glasvezel in de gemeente Deurne gestart. Aannemer Spitters legt in een groot deel van de kern Deurne voor zowel E-Fiber als voor KPN NetwerkNL een glasvezelnetwerk aan. In de rest van de gemeente Deurne legt Spitters het glasvezelnetwerk van E-Fiber aan.

Gezamenlijke aanleg glasvezelnetwerken

De aanleg in de kern van Deurne wordt gebundeld om zoveel mogelijk overlast te voorkomen. Tijdens deze aanleg worden er gratis gelijktijdig twee glasvezelaansluitingen in de woningen gemonteerd.

Huisaansluitingen

Om de huisaansluiting te kunnen monteren, is een huisbezoek van de aannemer (schouwer) noodzakelijk. Tijdens dit bezoek wordt er met de bewoners besproken waar de huisaansluitingen worden geplaatst. Meestal is dit in de meterkast. De installatie van beide huisaansluitingen is gratis, ook als er niet direct gebruik gemaakt wordt van glasvezel. Een aansluiting verplicht tot niets. Het is echter wel verstandig om alvast een huisaansluiting te laten plaatsen. Wanneer de aannemer op een later moment, na de aanlegperiode, terug moet komen, brengt dit kosten met zich mee.

Planning

Meer informatie over de aanleg van de glasvezelnetwerken vindt u op de website van E-Fiber. Op de website van E-Fiber vindt u de planning en de indeling van de gebieden. Een deel van de gebieden betreft combigebieden. Hier legt Spitters als onafhankelijke aannemer zowel het glasvezelnetwerk van E-Fiber als het glasvezelnetwerk van KPN NetwerkNL aan.

Spitters informeert, namens E-Fiber en KPN NetwerkNL, de inwoners over de start van de werkzaamheden in hun straat.

Vragen over de werkzaamheden

Heeft u vragen over de aanlegwerkzaamheden? Dan kunt u terecht bij Spitters, via deurne@spitters.nl of telefonisch via telefoonnummer 0493 72 49 09.

Vragen over de providerdiensten

Meer informatie over de diensten op het nieuwe glasvezelnetwerk van E-Fiber is te vinden op de website van E-Fiber, e-mail info@e-fiber.nl of telefoonnummer 030 – 2251901.

Meer informatie over het glasvezelnetwerk van KPN NetwerkNL is te vinden op www.kpnnetwerk.nl of telefoonnummer 088-0063744.

Terug

Pagina opties

Verbouwing gemeentehuis

Het gemeentehuis wordt verbouwd. De afdeling Publiekszaken verhuist tijdelijk naar Harmoniestraat 5. Daar kunt u vanaf 30 augustus terecht voor het aanvragen en afhalen van paspoort, rijbewijs, etc. Hier kunnen inwoners ook terecht voor het ophalen van de PMD-zakken.

Zorg in Deurne blijft tijdens de eerste fase van de verbouwing nog in het gemeentehuis, evenals college, directie en griffie. De toegang tot het gemeentehuis is tijdelijk via de zijingang aan de Oude Martinetstraat.

Openingstijden

Gelezen