Overzicht wegwerkzaamheden 2019

Ook dit jaar wordt er op verschillende plekken aan de weg gewerkt in de gemeente Deurne. Werkzaamheden worden uitgevoerd omdat bijvoorbeeld het riool of het wegdek wordt vervangen of om situaties veiliger te maken of de doorstroming te verbeteren. Werkzaamheden brengen vaak overlast voor omwonenden en omliggende bedrijven en hinder voor het verkeer met zich mee. Daarom informeren we u vroeg over de belangrijkste werkzaamheden die dit jaar plaatsvinden.

Het onderstaande overzicht bevat de belangrijkste werkzaamheden van dit jaar. Dit zijn de werkzaamheden op de doorgaande routes. Ook op andere plekken kan aan de weg gewerkt worden.

Deurne:

Locatie: Periode: Wat gaan we doen:
Vlierdenseweg (tussen spoor en Sint Jozefstraat) 20 mei - 5 juni 2019 vervangen bestrating
Liesselseweg (nabij spoorwegovergang) 3 juni - 19 juli 2019 vervangen verkeerslichten en asfalteren
Europastraat 7 oktober - 20 december 2019 asfaltonderhoud
Helmondseweg 26 augustus - 6 september 2019 aanpassen fietsoversteek bij Haspelweg - Strausslaan
Stationsstraat (tussen Pastoor Jacobsstraat en spoor) 9 september 2019 - zomer 2020 vervangen riolering, wegdek en trottoirs
Binderendreef (bij spoorwegovergang) zomer 2020 - najaar 2021 bouw van de spoortunnel
Fietspaden Vliersingel, Rijtvenseweg en Landweg half oktober - begin november asfaltonderhoud

Neerkant:

Locatie: Periode: Wat gaan we doen:
Sint Vincentiusstraat begin september - half oktober asfaltonderhoud
Lagebrugweg half oktober - eind oktober asfaltonderhoud
Heitrak 18 november - 20 december 2019 wegwerkzaamheden

Zeilberg:

Locatie: Periode: Wat gaan we doen:
Merlenbergseweg 18 november - 13 december 2019 wegwerkzaamheden

Werkzaamheden vinden ná elkaar plaats

De meeste werkzaamheden hangen met elkaar samen. Zo moeten de werkzaamheden aan de Vlierdenseweg, Liesselseweg en Stationsstraat klaar zijn, voordat de bouw van de spoortunnel bij de Binderendreef begint. Anders zouden meerdere routes over spoorwegovergangen tegelijk afgesloten zijn. Dan blijven er te weinig goede omleidingsroutes over. Vandaar dat de werkzaamheden ná elkaar plaatsvinden en deze goed op elkaar worden afgestemd. De planningen zijn onder voorbehoud.

Op het moment dat het werk bijna van start gaat, worden omwonenden en andere belanghebbenden hierover geïnformeerd.

Alleen de belangrijkste wegwerkzaamheden

Het overzicht bevat de belangrijkste werkzaamheden. Ook op andere plekken kunnen er wegwerkzaamheden plaatsvinden. Meer informatie over andere wegwerkzaamheden volgt op het moment dat ze bijna van start gaan.

Op de hoogte blijven?

Wilt u op de hoogte blijven van de wegwerkzaamheden in Deurne? Volg de gemeente dan op Twitter of Facebook of meldt u zich aan voor onze digitale Nieuwsmail.

Terug

Pagina opties