Overzicht wegwerkzaamheden 2020

Hieronder ziet u een overzicht van de belangrijkste wegwerkzaamheden van dit jaar. Het gaat om de werkzaamheden aan doorgaande wegen, die impact hebben voor het verkeer en de bereikbaarheid van dorpen of wijken.

Deurne:

Locatie: Periode: Wat gaan we doen:
Stationsstraat (tussen Pastoor Jacobsstraat en spoor) 9 september 2019 - 15 mei 2020 vervanging riolering, wegdek, trottoirs, kabels en leidingen, aanleg waterberging, aanplant bomen en groen
Schommerveld en Griegstraat 3e of 4e kwartaal asfaltonderhoud
Binderendreef (bij spoorwegovergang) start aanleg voorjaar 2022 bouw van de spoortunnel

Liessel

Locatie: Periode: Wat gaan we doen:
Mgr. Berkvensstraat begin 2021 herinrichting en wegonderhoud
Tramweg, Blokhuisweg, Slootweg en Rodegraafweg 3e of 4e kwartaal asfaltonderhoud

Neerkant

Locatie: Periode: Wat gaan we doen:
Dorpsstraat (tussen Buizerdweg en Hazenpad) 9 maart - 3 juli rioolvervanging
Vuurlinie 2 juni - 3 juli asfaltonderhoud
Limburgseweg 6 - 17 juli asfaltonderhoud

De genoemde periodes kunnen nog wijzigen door weersomstandigheden of andere factoren. Ook kunnen er gedurende het jaar andere werkzaamheden bij komen, bijvoorbeeld wanneer er onderhoud aan het asfalt nodig is. Daarnaast kunnen er werkzaamheden aan kabels en leidingen plaatsvinden door nutsbedrijven. Het gaat dan echter niet om grotere werkzaamheden over een langere periode.

Hinder zo veel mogelijk beperken

Het is onvermijdelijk dat wegwerkzaamheden hinder opleveren voor omwonenden, aanliggende winkels en bedrijven en de weggebruiker. Woningen, winkels en bedrijven zijn tijdelijk minder goed bereikbaar en de weggebruiker moet gebruik maken van een omleidingsroute. In overleg met de aannemers proberen we de hinder zo veel mogelijk te voorkomen en beperken. Dit doen we door het werk op te delen in fases, zodat niet de hele straat in één keer is afgesloten, het zo duidelijk mogelijk aangeven van de omleidingsroutes en goede communicatie.

Op de hoogte blijven?

Wilt u op de hoogte blijven van de wegwerkzaamheden in Deurne? Volg de gemeente dan op Twitter of Facebook of meldt u zich aan voor onze digitale Nieuwsmail.

Terug

Pagina opties

Storing in onze telefooncentrale

Er is een storing in onze telefooncentrale. Hierdoor zijn we niet goed bereikbaar aan de telefoon. Krijgt u ons niet te pakken? Dan willen we u vragen om het later nog eens te proberen. Onze excuses voor het ongemak.

Aangepaste openingstijden gemeentehuis

Het gemeentehuis is geopend op de volgende tijden:


Kom alleen naar het gemeentehuis als het echt nodig is. Zo helpen we elkaar om het risico op besmetting met het coronavirus terug te dringen. Duurt het nog even voor uw paspoort of rijbewijs verloopt? Dan kunt u op een later moment een afspraak maken.

In het gemeentehuis geldt het advies om een mondkapje te dragen. Vanaf dinsdag 1 december is dit verplicht.

Heeft u klachten die passen bij het coronavirus (hoesten, verkoudheid of verhoging)? Dan vragen we u om niet naar het gemeentehuis te komen en een nieuwe afspraak te maken op het moment dat u klachtenvrij bent. Blijf thuis en laat u zich zo snel mogelijk testen op het coronavirus.

Heeft u zorg of ondersteuning nodig?

Neemt u dan contact op met Zorg in Deurne op telefoonnummer 0493-387 387 of kijk op de nieuwe website zorgindeurne.nl.

Voelt u zich eenzaam en heeft u behoefte aan een praatje?

De medewerkers van LEVgroep Deurne staan voor u klaar. Neemt u gerust contact op met telefoonnummer 0493-352500.

Gelezen