Rioolvervanging Amstel - Hagelkruisweg

In 2019 gaat de Amstel-Hagelkruisweg op de schop. Het riool en het wegdek worden vervangen en er worden nieuwe bomen en groen geplant. Tegelijkertijd vernieuwt Brabant Water de waterleidingen.

Aanpak van wateroverlast

In de straat wordt een nieuw gescheiden rioolstelsel aangelegd. Dit wordt gedaan om de wateroverlast bij hevige buien aan te pakken. Ook was het riool zo oud dat het aan vervanging toe is. Bij een gescheiden stelsel gaan het vuile rioolwater uit de huizen en het schone regenwater door aparte buizen. Het schone regenwater wordt niet meer afgevoerd naar de rioolwaterzuivering, maar zakt langzaam de bodem in.

Doorgaand verkeer wordt omgeleid

De uitvoering van de rioolvervanging is gestart op maandag 7 januari. Gedurende de uitvoering wordt het doorgaand verkeer omgeleid. De werkzaamheden bestaan uit het vervangen van de bestaande riolering, het aanleggen van een regenwaterriool en het vervangen van het wegdek.

Wat gaan we wanneer doen?

Om de bereikbaarheid van aanwonenden en ondernemers te garanderen hebben we het werk verdeeld in fases. Hieronder ziet u een overzicht van de fases met een globale indicatie* van de periode van uitvoering:

Fase Gedeelte Periode
1 Oude Liesselseweg, tot Amstel januari - half april
2 Amstel, van kruising Toon Kortoomslaan tot Zaan januari - eind april
3 Amstel, van Zaan tot Beerse maart - april - mei
4 Amstel, van Beerse tot Donge half april - half juli
5 Hagelkruisweg, van Donge tot Maassingel half april - half juli
6 Hagelkruisweg, van Maassingel tot huisnummer 55 half augustus - oktober
7 Hagelkruisweg, van huisnummer 55 tot en met kruising Zeilbergsestraat half september - november
8 Asfalteren Amstel en Hagelkruisweg november - december

Op de plattegrond onderaan deze pagina ziet u de fasering op een kaart.

Bij deze verschillende fases horen natuurlijk omleidingsroutes voor doorgaand- en bestemmingsverkeer.

Kruispunt Hagelkruisweg – Zeilbergsestraat

Inmiddels is het werk aanbeland bij de kruising met de Zeilbergsestraat. Dit heeft gevolgen voor het verkeer.

In de week van 23 en 30 september is de kruising Zeilbergsestraat – Hagelkruisweg – Blasiusstraat gedeeltelijk afgesloten. Het verkeer kan om en om passeren. Dit wordt geregeld met een verkeerslicht. Wegens onvoorziene omstandigheden tijdens de aanleg van de nieuwe riolering en nieuwe waterleiding lopen wij helaas een week vertraging op. Dit houdt in dat de kruising in de week van 7 oktober ook nog gedeeltelijk afgesloten is.

Voor het uitvoeren van de werkzaamheden is het noodzakelijk om vanaf maandag 14 oktober de kruising twee weken lang helemaal af te sluiten. Deze afsluiting duurt maximaal twee weken. Het verkeer wordt omgeleid met gele borden. De gemeente verzoekt iedereen om deze borden te volgen en daarmee overlast in de omliggende woonstraten te voorkomen. Verder doet de gemeente een dringend beroep op iedereen: houd je aan de snelheid en de andere verkeersregels! Omwonenden hebben aangegeven dat er verkeer op hoge snelheid door de omliggende straten rijdt. De gemeente heeft daarom aan de politie gevraagd om te controleren.

Nieuwe bomen en nieuw groen

Tijdens de voorbereiding van het project zijn de bomen in de Amstel en de Hagelkruisweg gerooid. Na de uitvoering worden er 46 veldesdoorns terug geplant. In de groenvakken komt ook nieuw groen. Hierover wordt later in het project met de bewoners afgestemd.

Informatie

Onderaan deze pagina vindt u diverse documenten met meer informatie over het project en de werkzaamheden. 

Bij wie kan ik vragen stellen?

De werkzaamheden worden uitgevoerd door BLM Wegenbouw BV uit Helmond. Zij zijn het eerste aanspreekpunt bij vragen of klachten. Wij vragen u zoveel mogelijk tijdens werkdagen onder kantooruren uw vragen te stellen. U kunt ook hieronder kijken bij veel gestelde vragen.

Uiteraard mag bij dringende zaken altijd (24/7) contact worden opgenomen. De hieronder genoemde personen zijn hiervoor bereikbaar:

Uitvoerder BLM Wegenbouw Jos van der Sluizen tel. 06 - 51 39 53 03
Toezichthouder gemeente Deurne Mark Rakels tel. 06 - 23 01 22 48

De werkzaamheden duren tot het najaar van 2019. Wij realiseren ons dat er tijdens de uitvoeringsperiode overlast zal ontstaan. Wij doen er alles aan waar mogelijk hinder te beperken. Wij rekenen op uw begrip.
 

Terug

Pagina opties