Rioolvervanging Amstel - Hagelkruisweg

In 2019 gaat de Amstel-Hagelkruisweg op de schop. Het riool en het wegdek worden vervangen en er worden nieuwe bomen en groen geplant.

Aanpak van wateroverlast

In de straat wordt een nieuw gescheiden rioolstelsel aangelegd. Dit wordt gedaan om de wateroverlast bij hevige buien aan te pakken. Ook was het riool zo oud dat het aan vervanging toe is. Bij een gescheiden stelsel gaan het vuile rioolwater uit de huizen en het schone regenwater door aparte buizen. Het schone regenwater wordt niet meer afgevoerd naar de rioolwaterzuivering, maar zakt langzaam de bodem in.

Voorbereidende werkzaamheden zijn gestart

Eind november zijn de voorbereidende werkzaamheden gestart. Het gaat onder andere om het verwijderen van boomstronken. De straat blijft toegankelijk voor het verkeer.

Start van het werk

De uitvoering van de rioolvervanging start op 7 januari 2019 (behoudens weersomstandigheden). We starten met de rioolvervanging bij de Oude Liesselseweg waar we vervolgens de Amstel gefaseerd afsluiten voor verkeer. Gedurende de uitvoering wordt het doorgaand verkeer omgeleid. De werkzaamheden bestaan uit het vervangen van de bestaande riolering, het aanleggen van een regenwaterriool en het vervangen van het wegdek.

Wat gaan we wanneer doen?

Om de bereikbaarheid van aanwonenden en ondernemers te garanderen hebben we het werk verdeeld in fases. Hieronder ziet u een overzicht van de fases met een globale indicatie* van de periode van uitvoering:

Fase Gedeelte Periode
1 Oude Liesselseweg, tot Amstel januari - februari
2 Amstel, van kruising Toon Kortoomslaan tot Zaan februari - maart
3 Amstel, van Zaan tot Beerse maart - april - mei
4 Amstel, van Beerse tot Donge mei - juni
5 Hagelkruisweg, van Donge tot Maassingel juni - juli - augustus (incl. bouwvakvakantie)
6 Hagelkruisweg, van Maassingel tot huisnummer 55 augustus - september - oktober
7 Hagelkruisweg, van huisnummer 55 tot en met kruising Zeilbergsestraat oktober - november
8 Asfalteren Amstel en Hagelkruisweg november - december

Op de plattegrond onderaan deze pagina ziet u de fasering op een kaart.

Bij deze verschillende fases horen natuurlijk omleidingsroutes voor doorgaand- en bestemmingsverkeer.

Nieuwe bomen en nieuw groen

Tijdens de voorbereiding van het project zijn de bomen in de Amstel en de Hagelkruisweg gerooid. Na de uitvoering worden er 46 veldesdoorns terug geplant. In de groenvakken komt ook nieuw groen. Hierover wordt later in het project met de bewoners afgestemd.

Bij wie kan ik vragen stellen?

De werkzaamheden worden uitgevoerd door BLM Wegenbouw BV uit Helmond. Zij zijn het eerste aanspreekpunt bij vragen of klachten. Wij vragen u zoveel mogelijk tijdens werkdagen onder kantooruren uw vragen te stellen.

Uiteraard mag bij dringende zaken altijd (24/7) contact worden opgenomen. De hieronder genoemde personen zijn hiervoor bereikbaar:

Uitvoerder BLM Wegenbouw Jos van der Sluizen tel. 06 - 51 39 53 03
Toezichthouder gemeente Deurne Patrick Moors tel. 06 - 50 62 52 13

De werkzaamheden duren tot het najaar van 2019. Wij realiseren ons dat er tijdens de uitvoeringsperiode overlast zal ontstaan. Wij doen er alles aan waar mogelijk hinder te beperken. Wij rekenen op uw begrip.
 

Terug

Pagina opties