Rioolvervanging Amstel - Hagelkruisweg

De werkzaamheden aan de Amstel-Hagelkruisweg zijn afgerond. Het riool en het wegdek zijn vervangen en tegelijkertijd heeft Brabant Water de waterleidingen vernieuwd.

Aanpak van wateroverlast

In de straat is een nieuw gescheiden rioolstelsel aangelegd. Dit is gedaan om de wateroverlast bij hevige buien aan te pakken. Ook was het riool zo oud dat het aan vervanging toe was. Bij een gescheiden stelsel gaan het vuile rioolwater uit de huizen en het schone regenwater door aparte buizen. Het schone regenwater wordt niet meer afgevoerd naar de rioolwaterzuivering, maar zakt langzaam de bodem in.

Aanplant bomen en groen

Wat nog moet gebeuren, is de aanplant van bomen en groen. Er komen 46 veldesdoorns. In de groenvakken komt ook nieuw groen. Dit werk wordt uitgevoerd door Deurne Doet ‘t. Hiervoor hoeft de weg niet meer te worden afgesloten.

Informatie

Onderaan deze pagina vindt u diverse documenten met meer informatie over het project en de werkzaamheden. 

Bij wie kan ik vragen stellen?

De werkzaamheden worden uitgevoerd door BLM Wegenbouw BV uit Helmond. Zij zijn het eerste aanspreekpunt bij vragen of klachten. Wij vragen u zoveel mogelijk tijdens werkdagen onder kantooruren uw vragen te stellen. U kunt ook hieronder kijken bij veel gestelde vragen.

Uiteraard mag bij dringende zaken altijd (24/7) contact worden opgenomen. De hieronder genoemde personen zijn hiervoor bereikbaar:

Uitvoerder BLM Wegenbouw Jos van der Sluizen tel. 06 - 51 39 53 03
Toezichthouder gemeente Deurne Mark Rakels tel. 06 - 23 01 22 48

De werkzaamheden duren tot het najaar van 2019. Wij realiseren ons dat er tijdens de uitvoeringsperiode overlast zal ontstaan. Wij doen er alles aan waar mogelijk hinder te beperken. Wij rekenen op uw begrip.
 

Terug

Pagina opties