Wegwerkzaamheden Europastraat

Vanaf maandag 7 oktober voert aannemer Horster Wegenbouw Combinatie B.V., in opdracht van de gemeente Deurne, werkzaamheden uit in de Europastraat. Het betreft het gedeelte vanaf de rotonde Molenstraat - Hogeweg tot aan de Veldstraat. De trottoirs en het wegdek worden (gedeeltelijk) vervangen. Ook wordt het aanwezige groen aangepakt.

Asfalteren

De bovenste oude asfaltlaag wordt verwijderd en er wordt een nieuwe laag aangebracht. Aan beide zijden van de asfaltweg komen rode fietssuggestiestroken. De trottoirs worden gedeeltelijk vernieuwd en er komt belijning in de parkeervakken. De kruising met de Molenlaan wordt aangepast zodat het zicht op de Europastraat verbetert. De rotonde met de aansluitingen met de Molenstraat en Hogeweg wordt ook voorzien van een nieuwe asfalt bovenlaag. De voetgangersoversteekplaatsen krijgen zebrapaden en de vluchtheuvels worden vernieuwd.

Groen

In de eindfase van het project wordt het groen in de straat aangepakt. We planten nieuwe bomen in ruime plantvakken. Deze vakken worden beplant met bodembedekkende heesters. Enkele bestaande plantvakken worden vergroot en schuttingen vergroend. De bestaande beplanting wordt versterkt. Deurne Doet ‘t voert de groenwerkzaamheden uit.

Verkeersmaatregelen

Tijdens de werkzaamheden is de Europastraat afgesloten voor doorgaand verkeer. Het doorgaande verkeer wordt met gele borden omgeleid. Bestemmingsverkeer wordt zoveel mogelijk toegelaten. Helaas kunnen we niet voorkomen dat woningen of ondernemers enige tijd minder goed bereikbaar zijn.

Fasering

Om de bereikbaarheid van aanwonenden en ondernemers zo veel mogelijk te garanderen, is het werk verdeeld in fases. In de tabel hieronder vindt u een indicatie van de periode van uitvoering per fase.

Fase: Periode:
1 7 oktober - 15 november
2 18 november - 6 december
3 25 november - 20 december

Een kaartje met de verschillende fases vind u onder aan deze pagina onder het kopje Pdf-bestanden. Onvoorziene invloeden zoals het weer kunnen er voor zorgen dat de planning niet wordt gehaald. De planning wordt dan aangepast. Aan deze planning kunnen geen rechten worden ontleend.

Werkzaamheden rotonde Europastraat - Molenstraat - Hogeweg

Vanaf maandag 25 november werkt de aannemer aan de rotonde op het kruispunt Europastraat - Molenstraat - Hogeweg. Het asfalteren van de rotonde is gereed. Er moet nog verkeerstekens, zebrapaden en rood asfalt voor de fietsers (thermoplast) aangebracht worden. Dit werk kan nu niet uitgevoerd worden door de natte weersomstandigheden. Als het wegdek nat is, kan de aannemer de kwaliteit van deze verkeerstekens en thermoplast niet garanderen. Hierdoor duren de werkzaamheden langer en blijft de rotonde afgesloten tot en met vrijdag 20 december. Op die dag worden de werkzaamheden aan de rotonde én de rest van de Europastraat opgeleverd en gaan weer open voor het verkeer.

Bij wie kan ik vragen stellen?

De werkzaamheden worden uitgevoerd door Horster Wegenbouw Combinatie B.V. uit Horst. Zij zijn het eerste aanspreekpunt indien u vragen heeft. Gebruik hiervoor het e-mailadres info@horsterwegenbouw.nl. Namens de gemeente houdt de heer Theo van Gend toezicht op de werkzaamheden. Een e-mail sturen kan op info@deurne.nl

Overlast

De werkzaamheden duren naar verwachting tot half december 2019. Wij realiseren ons dat enige hinder onvermijdelijk is. We doen er alles aan om de overlast zoveel mogelijk te beperken. Wij rekenen op uw begrip.

Terug

Pagina opties