Werkzaamheden Stationsstraat

Vanaf maandag 9 september 2019 voert aannemer Gebr. Swinkels uit Helmond, in opdracht van de gemeente Deurne, werkzaamheden uit in de Stationsstraat. Het betreft het gedeelte vanaf de Pastoor Jacobsstraat tot aan de spoorwegovergang. Het riool, de trottoirs en het wegdek worden vervangen. Tevens vervangen we de verkeerslichten op de kruising van de Emmalaan. Ook planten we nieuwe bomen en heesters. Tegelijkertijd met het gemeentelijk project voeren Brabant Water en Enexis werkzaamheden aan hun netwerken uit.

Er gelden in Nederland aanvullende maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. De werkzaamheden aan de Stationsstraat gaat vooralsnog door zoals gepland. De aannemer neemt de adviezen van het RIVM voor de medewerkers in acht.

Vervanging riolering

In de straat wordt een nieuw rioolstelsel aangelegd. Het betreft een zogenoemd gescheiden stelsel. Bij een gescheiden stelsel gaan het vuile rioolwater en het schone regenwater door aparte buizen. Het schone regenwater wordt niet meer afgevoerd naar de rioolwaterzuivering. Het zakt vanuit een waterdoorlatende buis langzaam de bodem in. Door de capaciteit van het systeem te vergroten zorgen we ervoor dat het riool als een buffer functioneert. Dit voorkomt bij hevige regenval dat er water op straat komt te staan.

Nieuwe inrichting

Na vervanging van het riool wordt de straat heringericht. Er komen nieuwe tegels in de trottoirs en een nieuwe asfaltweg. De rode fietssuggestiestroken komen terug. De wegbreedte na de herinrichting is smaller dan de huidige breedte. We willen hiermee de snelheid van het verkeer in de straat naar beneden brengen.

Verkeerslichten

De verkeerslichten op de kruising met de Emmalaan worden vervangen. Dit zijn de oudste verkeerslichten in Deurne. Tegelijk krijgt het hele systeem een upgrade. Alle voetgangersoversteken worden voorzien van een verkeerslicht en het systeem detecteert auto’s op een afstand. Is er geen verkeersaanbod uit andere straten, dan springt het verkeerslicht op groen voor naderende voertuigen.

Afkoppelen

Graag willen we bewoners en ondernemers in het projectgebied motiveren om, daar waar mogelijk, mee te doen met het afkoppelen van schoon regenwater. Dit betekent dat we de mogelijkheid bieden om het regenwater op het schoonwatersysteem aan te sluiten. Hiervoor werkt de gemeente samen met de bewoners en ondernemers. We komen bewoners en ondernemers financieel tegemoet door materialen en arbeid te vergoeden.

Nieuw groen

In de eindfase van het project wordt de straat van nieuw groen voorzien. We planten nieuwe bomen. De bomen komen in ruime plantvakken te staan, die we beplanten met bodembedekkende heesters. Deurne Doet ‘t voert de groenwerkzaamheden uit. Bewoners worden hier nauw bij betrokken.

Aanleg glasvezel

De werkzaamheden in de Stationsstraat worden gecombineerd met de aanleg van glasvezel. Hiermee wordt voorkomen dat het nieuwe trottoir na een tijdje alweer open moet. Gelijktijdig met de vervanging van de stoeptegels worden de buizen voor de glasvezelnetwerken van E-Fiber en KPN NetwerkNL in de grond gelegd.

Textielstraat

Behalve in de Stationsstraat voeren we ook werkzaamheden in de Textielstraat uit. We verleggen het fietspad naar het noorden. Deze komt tussen de bomenrijen te liggen. Op de plek waar nu het fietspad ligt, komt een sloot. Deze sloot vormt een extra buffer voor het schoonwaterriool in de Stationsstraat. Mocht het riool vol staan, dan kan het water doormiddel van een overstort naar de sloot stromen.

Verkeersmaatregelen

Tijdens de werkzaamheden is de Stationsstraat afgesloten voor doorgaand verkeer. Het doorgaande verkeer wordt middels omleidingsroutes omgeleid. Bestemmingsverkeer wordt zoveel mogelijk toegelaten. Helaas kunnen we niet voorkomen dat woningen of ondernemers korte tijd niet bereikbaar zijn.

Planning

De planning is dat de werkzaamheden eind mei / begin juni 2020 afgerond worden. Om de bereikbaarheid van aanwonenden en ondernemers zo veel mogelijk te garanderen, is het werk verdeeld in fases. Onvoorziene invloeden zoals het weer kunnen er voor zorgen dat de planning niet wordt gehaald.

Bij wie kan ik vragen stellen?

De werkzaamheden worden uitgevoerd door Gebr. Swinkels B.V. uit Helmond. Zij zijn het eerste aanspreekpunt indien u vragen heeft. U kunt contact opnemen met de uitvoerder van het project, de heer Willy Swinkels. De heer Swinkels is bereikbaar op telefoonnummer 06 - 15 06 70 29. Indien u een e-mail wilt sturen dan kan dat ook. Gebruik hiervoor het e-mailadres info@swinkelsgrondwerken.nl

Namens de gemeente houdt de heer Theo van Gend toezicht op de werkzaamheden. De heer Van Gend is bereikbaar op 06 - 52 30 43 43. Een e-mail sturen kan op info@deurne.nl

Wij vragen u zoveel mogelijk tijdens werkdagen en onder kantooruren uw vragen te stellen.

Overlast

De werkzaamheden duren naar verwachting tot eind mei / begin juni 2020. Wij realiseren ons dat enige hinder onvermijdelijk is. We doen er alles aan om de overlast zoveel mogelijk te beperken. Wij rekenen op uw begrip.

Terug

Pagina opties

Kom alleen naar het gemeentehuis als dat echt nodig is

Zo houden we het risico op besmetting met het coronavirus zo klein mogelijk. Bel voor het maken van een afspraak met 0493-387711. Samen met u overleggen we dan hoe dringend uw verzoek is.

Heeft u last van verkoudheid, hoesten of koorts? Dan vragen wij u thuis te blijven en een nieuwe afspraak te maken op het moment dat u klachtenvrij bent. Kan de afspraak niet wachten? Neem dan contact met ons op.

De openingstijden zijn aangepast. 

U kunt deze vinden op de pagina met de openingstijden.

Milieustraat is weer geopend (niet op zaterdag)

De milieustraat is weer geopend op woensdag, donderdag en vrijdag van 13.00 tot 17.00 uur (en dus NIET op zaterdag). Er gelden richtlijnen in verband met het coronavirus. Neem deze goed door voordat u de milieustraat bezoekt. 

.Meer informatie over de milieustraat. 

Blijf ook met mooi weer thuis! Alleen samen krijgen we corona onder controle

Gelezen