Planning van de verbouwing van het Huis voor de Samenleving, de planning is onder voorbehoud.

Tijdlijn

 1. Afgerond: Programma van eisen -

  Plan van aanpak is vastgesteld. Instellen ontwerpteam. Inventarisatie van wensen en ideeën. Bepalen duurzame maatregelen.

 2. Afgerond: Het ontwerp -

  Tijdens de definitiefase is in samenspraak met alle stakeholders een Functioneel Programma opgesteld met hierin alle wensen, eisen en ideeën. Op basis van het Ambitiedocument, het financieel kader en het Functioneel Programma heeft het ontwerpteam een schetsontwerp opgesteld. Dit is later uitgewerkt naar een voorlopig en uiteindelijk een definitief ontwerp.

 3. Afgerond: Definitief ontwerp -

  Het definitieve ontwerp is vastgesteld en geeft een goed beeld van de uiteindelijke verschijningsvorm, de losse en vaste inrichting, het materiaalgebruik, de afwerking en detaillering, de constructieve opbouw (met name entree) en de aard en capaciteit van de diverse installaties. Aan het eind van de voorbereiding is het gebouw technisch uitgewerkt in zogenaamde bestekken en bestektekeningen.

 4. Afgerond: Voorbereiding -

  Vergunningen aangevraagd en verleend.

 5. Afgerond: Aanbesteding BEW -

  Met het doorlopen van een aanbesteding heeft de gemeente een bouwkundig aannemer, elektrotechnisch installateur en een werktuigbouwkundig installateur de opdracht gegund. Deze drie aannemers zijn Bots Bouwgroep uit Deurne, Valkenaars Elektrotechniek uit Budel en Immens Installatietechniek uit Sint Michielsgestel.

 6. Afgerond: Verhuizing tijdelijke locatie -

  Wegens de verbouwing is de publieksbalie van het gemeentehuis tijdelijk verplaatst naar de Harmoniestraat 5. Het gemeentehuis blijft tijdens de verbouwing open. Voor alle vragen rondom zorg is Zorg in Deurne bereikbaar via de Oude Martinetstraat 2 (zij-ingang gemeentehuis)

 7. Afgerond: Aanbesteding interieur -

  Onder interieur zijn de volgende inkooppakketten gegund: vast interieur, vloer begane grond, vloerbedekkingen, wanden en deuren, schilderwerken, planten, bureaus en kasten, losse meubels, decoratieve verlichting en doek plafond centrale hal. Hierbij heeft de gemeente zoveel mogelijk lokale ondernemers een kans geven.

 8. Afgerond: Start verbouwing fase 1 -

  Na het creëren van een veilige bouwomgeving voor de bouwmedewerkers, de nabije omgeving en de gebruikers van het gemeentehuis is de sloop gestart en is de bouwkundige verbouwing begonnen.

 9. Nog te doen: Start boorwerkzaamheden Warmte Koud Opslag installatie -

  Eén van de verduurzamingsmaatregelen voor het huis voor de samenleving is de realisatie van de Warmte Koud Opslag installatie. Maandag 9 mei starten de boorwerkzaamheden. Download de visual voor meer informatie over de Koud Warmte Opslag installatie.

 10. Nog te doen: Realisatie interieur - 2022

   
 11. Nog te doen: Ingebruikname fase 1 - 2022

   
 12. Nog te doen: Start verbouwing fase 2 - 2022

   
 13. Nog te doen: Ingebruikname fase 2- 2023

   
 14. Nog te doen: Start verbouwing fase 3 - 2023

   
 15. Nog te doen: Ontmantelen tijdelijke locatie – 2023

   
 16. Nog te doen: Opening en open dag – 2023

   
 17. Nog te doen: Oplevering en einde project - 2023