Circulaire economie

In een volledig circulaire economie bestaat geen afval en worden grondstoffen steeds opnieuw gebruikt. Het afval is de nieuwe grondstof. Hoe krijgen we dat voor elkaar? Het vraagt inzet van de overheid, van bedrijven én van consumenten. Dus ook van u!

Minder restafval

De vraag naar grondstoffen in de wereld is te groot. Daarom streven we naar meer hergebruik. Afvalbeheer speelt daarin een grote rol: preventie, hergebruik en recycling. Als je grondstoffen steeds opnieuw gebruikt, ontstaat er immers nauwelijks tot geen afval. In onderstaande illustratie willen we van links naar rechts bewegen en dat zegt eigenlijk alles:

Van afval naar grondstof  door circulaire economie waarbij het restafval weer gebruikt wordt als grondstof.

In Deurne doen we het goed wat betreft gescheiden inzameling van afval. Door afvalscheiding houden we per persoon minder dan 100 kg restafval per jaar over. Het diftarsysteem (gescheiden inzamelen en betalen naar gelang het aanbod) werkt goed. Dat komt door voorlichting, prijsprikkels, minder vaak ophalen van restafval en juist zorgen voor een goede service rondom de inzameling van niet-restafval. Zoals het huis aan huis inzamelen van PMD (plastic en metalen verpakkingen en drankenkartons). Op die manier zorgen we voor voldoende alternatieven voor de container met restafval.

Maar het kan nog beter. In 2025 willen we uitkomen op maximaal 30 kg per persoon. En die ruimte is er: vooral bij het inzamelen van GFT en PMD zijn nog grote verbeteringen mogelijk. Hoe we dat voor elkaar krijgen? Daar praten we graag met u over verder tijdens de bewonersavond afval. Deze wordt op korte termijn gepland, houdt de website in de gaten! Kijk ook eens op de website van Blink.

Denkt u mee over afval scheiden?

We nodigen u graag uit om een online vragenlijst in te vullen over het scheiden van afval. Vul hier de online vragenlijst in. U kunt de vragenlijst invullen tot en met zondag 20 september.

In oktober organiseert de gemeente een (online) inwonersbijeenkomst over afval scheiden. Ook dan kunt u over dit onderwerp meedenken. Meer informatie leest u in de online vragenlijst.

De reacties op de vragenlijst en die tijdens de inwonersbijeenkomst worden gegeven, worden verwerkt in het nieuwe afvalbeleid van de gemeente Deurne. In dit beleid wordt bekeken hoe de doelstelling voor 2025 behaald kan worden. U kunt daar dus over meedenken.

Wat kunnen ondernemers doen?

Het bedrijfsleven speelt een belangrijke rol in de circulaire economie. Bijvoorbeeld door het verduurzamen van het eigen bedrijf. Maar vooral ook door de ontwikkeling van duurzame producten. En door je als bedrijf te specialiseren in het verduurzamen en aardgasloos maken van vastgoed. Ook zien we dat er steeds meer wordt nagedacht over het gebruiken van restmaterialen en restwarmte van andere bedrijven.

Meer weten over duurzaam ondernemen? Kijk dan eens op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Inclusief een handige subsidiewijzer.

En u, wat kunt u doen?

Een goed werkende circulaire economie is niet alleen afhankelijk van de overheid en het bedrijfsleven. Ook u, als consument, kunt een belangrijk steentje bijdragen: bijvoorbeeld door te kiezen voor duurzame producten. En door spullen langer te gebruiken, te repareren of naar de kringloopwinkel te brengen. Ongetwijfeld heeft u verschillende producten die u maar weinig gebruikt, zoals boormachines, een kettingzaag voor de jaarlijkse snoeibeurt of zelfs een auto. Waarom dan niet samen met de buren zoiets aanschaffen, of gebruik maken van een deelauto? Hierdoor zijn er per saldo minder producten en dus minder grondstoffen nodig.
Maar ook minder eten verspillen en kiezen voor duurzame vervoersmiddelen helpt natuurlijk.

Meer weten over duurzaam consumeren? Kijk dan eens op de website van Milieu Centraal. Daar vindt u veel praktische tips.

Terug

Pagina opties

Verbouwing gemeentehuis

Het gemeentehuis wordt verbouwd. De afdeling Publiekszaken is tijdelijk verhuisd naar Harmoniestraat 5. Daar kunt u terecht voor het aanvragen en afhalen van paspoort, rijbewijs, enzovoorts. Maak hiervoor wel eerst een afspraak. U kunt hier ook terecht voor het ophalen van PMD-zakken.

Zorg in Deurne blijft tijdens de eerste fase van de verbouwing nog in het gemeentehuis, evenals het college, de directie en de griffie. De toegang tot het gemeentehuis is tijdelijk via de zijingang aan de Oude Martinetstraat 2.

Openingstijden

Mondkapje verplicht

Bezoekt u het gemeentehuis of Zorg in Deurne? Dan is het dragen van een mondkapje weer verplicht.

Gelezen