Duurzaam Deurne

Een energieneutraal Deurne in 2050: dát is onze ambitie! Want de uitstoot van Co2 moet echt omlaag om de klimaatverandering te keren. En dat is in het belang van iedereen.

2050 lijkt misschien nog ver weg, maar we moeten nu al stappen zetten om dat doel te halen. Vervanging van fossiele brandstoffen door duurzame energie is de belangrijkste opgave. Tegelijkertijd moeten we er rekening mee houden dat het klimaat verandert. Dat vraagt aanpassingen van ons allemaal, om zo beter om te gaan met natte, droge en warme periodes. Klimaatbestendig, noemen we dat.

Als iedereen meedoet, krijgen we het zeker voor elkaar! Op deze webpagina’s leest u hier van alles over. Wat u zelf kunt bijdragen, waar u hulp kunt krijgen, wie u kan inspireren, en wat we als gemeente allemaal doen en stimuleren.

Wat kan ik doen?

Praktische tips, subsidies en meepraten.

Naar de pagina wat kan ik doen

Klimaat

Hitte, droogte en wateroverlast: hoe maken we Deurne ‘onweerstaanbaar’ en versterken we de biodiversiteit?

Naar de pagina wat kan ik doen

Inspiratie

Creatieve ideeën, praktische voorbeelden.

Naar de pagina wat kan ik doen

Energie

Benutten van nieuwe energiebronnen zoals zon en wind. Andere warmtebronnen in huis (aardgasloos). 

Naar de pagina energie

Partners in duurzaamheid

Overzicht van actieve organisaties en bedrijven.

Naar de pagina wat kan ik doen

Circulaire economie

Hergebruik van grondstoffen. Anders omgaan met afval.

Naar de pagina wat kan ik doen

Terug

Pagina opties