Willige Laagt

Te koop

Willige Laagt in Liessel is een bedrijventerrein met een mix van grote en kleinere bedrijven die actief zijn in diverse sectoren.

Er heerst een prettige sfeer en de ondernemers hebben nauw contact met elkaar. Ze hebben oog voor hun buren en het bedrijventerrein als geheel. Er is een sterke band met de kern Liessel, inwoners van het dorp verdienen hier hun boterham. Het terrein valt binnen de Brainportregio, waar mensen werken met gouden handen en gouden ‘brains’. De Greenport-regio ligt vlakbij.

Gevolgen uitspraak PAS

De Raad van State heeft op 29 mei 2019 beslist dat de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) niet gebruikt mag worden als basis om toestemming te verlenen voor activiteiten die leiden tot een stikstoftoename in Natura 2000-gebieden. Deze uitspraak heeft gevolgen voor het project Willige Laagt. De omgevingsvergunningaanvraag voor het bouwrijp maken van het nieuwe gedeelte van het bedrijventerrein is opgeschort. Met een nieuwe AERIUS-berekening moet worden aangetoond of er sprake is van stikstofdepositie op het nabijgelegen Natura2000-gebied Deurnese Peel & Mariapeel. Verder is op dit moment niet duidelijk of er omgevingsvergunningen verleend kunnen worden voor het vestigen van nieuwe bedrijven. Ook dat zal met een nieuwe AERIUS-berekening aangetoond moeten worden. Meer informatie over de gevolgen van de PAS-uitspraak voor Deurne leest u op deze pagina van de website.

Meer informatie volgt op korte termijn. Heeft u vragen? Neem gerust contact op met de gemeente.

Terug

Pagina opties

Kom alleen naar het gemeentehuis als dat echt nodig is

Zo houden we het risico op besmetting met het coronavirus zo klein mogelijk. Bel voor het maken van een afspraak met 0493-387711. Samen met u overleggen we dan hoe dringend uw verzoek is.

Heeft u last van verkoudheid, hoesten of koorts? Dan vragen wij u thuis te blijven en een nieuwe afspraak te maken op het moment dat u klachtenvrij bent. Kan de afspraak niet wachten? Neem dan contact met ons op.

Het gemeentehuis is weer geopend volgens de normale openingstijden. 

Actuele informatie over de openingstijden.

Bezoek aan de milieustraat

Er gelden richtlijnen in verband met het coronavirus. Neem deze goed door voordat u de milieustraat bezoekt

Gelezen