Waar vindt u de gezins- en jongerencoaches?

De gezins- en jongerencoaches zijn aanwezig in wijken en dorpen op plekken waar ouders of jeugdigen al regelmatig komen, zoals het consultatiebureau, peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en scholen.

Terug

Pagina opties