Afkoppelen hemelwater

Hemelwater kan beter niet het riool instromen. U kunt daar gemakkelijk zelf wat aan doen.

Het regenwater van woningen en bedrijven wordt via de regenpijpen vaak nog afgevoerd naar de riolering. In veel gevallen komt dit regenwater zo - samen met het afvalwater – terecht in de rioolwaterzuivering. Dat is natuurlijk zonde in deze tijden van een dalend grondwaterpeil. De oplossing is simpel: afkoppelen! Dat houdt in dat het regenwater niet meer naar het riool stroomt, maar gewoon de grond in gaat.

Ongeveer 70% van alle verharding (daken en bestrating) ligt op particulier terrein. U kunt dus zelf meehelpen om het regenwater niet nodeloos te laten afvoeren. Een subsidie voor het afkoppelen van hemelwater maakt dat nog wat aantrekkelijker. Deze subsidie kunt u bovendien aanvullen met een bijdrage van het waterschap.

Vraag hieronder de subsidie afkoppelen hemelwater aan.

Terug

Pagina opties

Verbouwing gemeentehuis

Het gemeentehuis wordt verbouwd. De afdeling Publiekszaken verhuist tijdelijk naar Harmoniestraat 5. Daar kunt u vanaf 30 augustus terecht voor het aanvragen en afhalen van paspoort, rijbewijs, etc. Hier kunnen inwoners ook terecht voor het ophalen van de PMD-zakken.

Zorg in Deurne blijft tijdens de eerste fase van de verbouwing nog in het gemeentehuis, evenals college, directie en griffie. De toegang tot het gemeentehuis is tijdelijk via de zijingang aan de Oude Martinetstraat.

Openingstijden

Gelezen