Biodiversiteit

Variatie in planten en dieren houdt de natuur in evenwicht.

“Bio” betekent leven en “diversiteit” betekent afwisseling, verschillen. Biodiversiteit gaat over alle soorten flora (planten) en fauna (dieren) en de samenhang en balans daartussen. Variatie tussen soorten is erg belangrijk, want stel je eens voor dat er alleen maar muggen zijn. Of dat de hele wereld alleen maar bestaat uit gras.

Zonder biodiversiteit bestaat er geen landbouw, of schoon water. Het klimaat waar wij ons allemaal voor inzetten zou zonder biodiversiteit nog veel slechter af zijn; minder stabiel ook. Dus alle reden om de biodiversiteit een handje te helpen. Er is een speciale website over biodiversiteit waar u hier meer over kunt lezen.

Wat kan ik zelf doen?

Er zijn veel manieren om de biodiversiteit te helpen. Zo kunt u de tuin vol zetten met planten en bloemen. Ook een vogelkast of insectenhotel hebben een positief effect. De vuistregels voor biodiversiteit in de tuin zijn schuilplaats, nestplaats en eten. Als u er voor zorgt dat deze drie onderdelen voorkomen in de tuin of omgeving zult u zien dat de biodiversiteit toeneemt. Meer handige tips vindt u in deze brochure biodiversiteit.

Meer informatie en ondersteuning

Terug

Pagina opties

Verbouwing gemeentehuis

Het gemeentehuis wordt verbouwd. De afdeling Publiekszaken verhuist tijdelijk naar Harmoniestraat 5. Daar kunt u vanaf 30 augustus terecht voor het aanvragen en afhalen van paspoort, rijbewijs, etc. Hier kunnen inwoners ook terecht voor het ophalen van de PMD-zakken.

Zorg in Deurne blijft tijdens de eerste fase van de verbouwing nog in het gemeentehuis, evenals college, directie en griffie. De toegang tot het gemeentehuis is tijdelijk via de zijingang aan de Oude Martinetstraat.

Openingstijden

Gelezen