Klimaatverandering

Wat is er aan de hand en waarom vraagt dat maatregelen?

Het klimaat verandert

In juni 2016 grote wateroverlast. In 2018 een lange en droge zomer. In 2019 een hittegolf en gebrek aan water om te sproeien. En ook 2020 lijkt qua droogte de recordboeken in te gaan. Iedereen heeft de afgelopen jaren meegemaakt wat een veranderend klimaat betekent. De kans op hitte, droogte en wateroverlast neemt de komende jaren alleen maar toe. Dit heeft effect op onze leefomgeving, onze gezondheid en onze economie. Als het vaker en harder gaat regenen, neemt de wateroverlast toe. Bij de extreme buien kunnen ook de sloten van het waterschap niet al het regenwater afvoeren. En buiten hun oevers treden.
De toenemende hitte heeft verder effect op de bedrijventerreinen met grote dakoppervlakken. Hier is bovendien weinig groen om voor schaduw en verdamping te zorgen. Gebouwen worden zo warm dat ze ’s nachts onvoldoende afkoelen en warmte blijven afgeven. Hierdoor komt de nachttemperatuur niet onder 20 graden en ontstaat hittestress.

In 2019 heeft de gemeente Deurne een ‘klimaatstresstest’ uitgevoerd. In een klimaatstresstest wordt de ontwikkeling van het klimaat nagebootst met rekenmodellen, satellietbeelden en andere gegevens. Deze informatie maakt zichtbaar wat er gebeurt als het harder gaat regenen, waar het in de zomer extra heet wordt en wat er gebeurt met het grondwater in droge periodes. Daaruit komt naar voren op welke plekken we kwetsbaar zijn en welke maatregelen nodig zijn. Zoals het verbeteren van de waterafvoer, aanleg van meer groen en het zorgen voor schaduwrijke plekken in de woonkernen. De grootste knelpunten liggen in de kern Deurne. Hier blijkt de gevoeligheid voor extreme buien het grootst.

Terug

Pagina opties

Verbouwing gemeentehuis

Het gemeentehuis wordt verbouwd. De afdeling Publiekszaken verhuist tijdelijk naar Harmoniestraat 5. Daar kunt u vanaf 30 augustus terecht voor het aanvragen en afhalen van paspoort, rijbewijs, etc. Hier kunnen inwoners ook terecht voor het ophalen van de PMD-zakken.

Zorg in Deurne blijft tijdens de eerste fase van de verbouwing nog in het gemeentehuis, evenals college, directie en griffie. De toegang tot het gemeentehuis is tijdelijk via de zijingang aan de Oude Martinetstraat.

Openingstijden

Gelezen