webinars duurzaamheid

In gesprek met inwoners

Een energieneutraal Deurne in 2050: dát is onze ambitie! Want de uitstoot van Co2 moet echt omlaag om de klimaatverandering te keren. En dat is in het belang van iedereen. In juli 2020 gingen we daarover in gesprek met inwoners tijdens twee webinars (online bijeenkomsten). Op 14 juli over duurzame warmte in huis en op 16 juli over duurzame energie. Op woensdag 14 oktober organiseerden we een vervolg webinar over duurzame energie. In dit webinar lichtten we toe hoe jij als inwoner kunt profiteren van de opwek van zonne- en windenergie, middels financiële participatie en eigendom. Ook haalden we op wat hierin jouw wensen en behoeften zijn, zodat we deze aan het lokale afwegingskader kunnen toevoegen. Deze webinars kunt u terugkijken verderop deze webpagina.

Webinars terugkijken

1. ‘duurzame warmte in huis’ (juli 2020)

In de meeste huishoudens is aardgas nu nog een vanzelfsprekende keuze voor verwarmen en koken. Daar komt de komende 30 jaar verandering in. Niet in één keer, maar geleidelijk en in fases. Per wijk wordt bekeken wat er mogelijk is en welke duurzame alternatieven er zijn voor het aardgas. Iedere gemeente, dus ook Deurne, beschrijft dat in een ‘Transitievisie Warmte’. Die visie is in het voorjaar van 2021 klaar. Tijdens dit webinar legden we uit wat deze ‘warmtetransitie’ inhoudt en kon u vragen stellen en aandachtspunten aan ons meegeven voor deze transitie.

Webinar Duurzame warmte in huis terugkijken

Overzicht van antwoorden op de vragen die gesteld zijn tijdens het webinar over duurzame warmte in huis op 14 juli. 

Zelf suggesties meegeven? Doe dan mee met de online enquête

2. Webinar duurzame warmte in huis deel 2 (jan 2021)

Op dinsdag 26 januari organiseerden we een tweede webinar over duurzame warmte in huis. In de meeste huishoudens is aardgas nu nog een vanzelfsprekende keuze voor verwarmen en koken. Daar komt de komende 30 jaar verandering in. Niet in één keer, maar geleidelijk en in fases. Tijdens dit tweede webinar bespreken we de Transitievisie Warmte. Die is dan voor 90% klaar. Daarin staat welke alternatieven voor aardgas in welke delen van Deurne geschikt zijn. Ook hebben we een aantal gebieden in beeld gebracht waar als eerste gestart wordt met een verdere verkenning. Als het in die gebieden haalbaar blijkt om over te stappen op een alternatief voor aardgas, kan hiermee rond 2030 al gestart worden. 

Webinar Duurzame warmte in huis deel 2 terugkijken

Overzicht van antwoorden op de vragen die gesteld zijn tijdens het webinar over duurzame warmte in huis op 26 januari.

3. Webinar ‘duurzame energie’ (augustus 2020)

We willen meer duurzame energie opwekken. Maar we willen ook ons waardevolle landschap behouden. Daarom gaan we in Deurne zogeheten ‘lokale afwegingskaders’ maken: zie het als een meetlat waarlangs de initiatieven voor duurzame energie, zoals zon– en windenergie, worden gelegd. In het najaar van 2020 is deze notitie klaar. Tijdens dit webinar legden we uit waarom we in Deurne lokale afwegingskaders opstellen, wat deze lokale afwegingskaders inhouden en welke gebieden in de gemeente Deurne een potentieel gebied zijn voor de opwek van duurzame energie. Ook kon u vragen stellen en aandachtspunten aan ons meegeven.

Webinar Duurzame energie (lokale afwegingskaders) terugkijken (augustus 2020)

Overzicht van antwoorden op de vragen die gesteld zijn tijdens het webinar over duurzame warmte in huis op 16 juli.

Zelf suggesties meegeven? Doe dan mee met de online enquête

4. Webinar Duurzame energie/participatie (oktober 2020)

Overzicht van antwoorden op de vragen die gesteld zijn tijdens het webinar over duurzame energie op 14 oktober

Webinar Duurzame energie (participatie) terugkijken (oktober 2020)

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op de webpagina’s over duurzaamheid. Daar vindt u niet alleen informatie over duurzame warmte en energie, maar ook over allerlei andere onderwerpen die met duurzaamheid te maken hebben.

Vragen of opmerkingen? Stel uw vraag dan via duurzaam@deurne.nl 

Op zoek naar advies over het verduurzamen van uw huis? --> Energie loket | Energyport Peelland

Terug

Pagina opties

Verbouwing gemeentehuis

Het gemeentehuis wordt verbouwd. De afdeling Publiekszaken verhuist tijdelijk naar Harmoniestraat 5. Daar kunt u vanaf 30 augustus terecht voor het aanvragen en afhalen van paspoort, rijbewijs, etc. Hier kunnen inwoners ook terecht voor het ophalen van de PMD-zakken.

Zorg in Deurne blijft tijdens de eerste fase van de verbouwing nog in het gemeentehuis, evenals college, directie en griffie. De toegang tot het gemeentehuis is tijdelijk via de zijingang aan de Oude Martinetstraat.

Openingstijden

Gelezen