Informatie van de overheid moet zo veel mogelijk openbaar zijn. Dit staat in de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). U hebt bijvoorbeeld recht op informatie over het beleid en de besluiten van de gemeente. Wij informeren u hierover via persberichten, huis-aan-huisbladen of de website.

Als u informatie wilt opvragen die wij (nog) niet openbaar hebben gemaakt, kunt u een Wob-verzoek indienen.

Let op! Als u deze informatie ook wilt hergebruiken, dient u geen Wob-verzoek maar een Who-verzoek in.

Hoe werkt het?

U kunt een Wob-verzoek indienen als:

  • u duidelijk aangeeft waarover u informatie wilt ontvangen
  • de gemeente de informatie ook echt heeft
  • de informatie gaat over het beleid van de gemeente
  • de informatie is vastgelegd, bijvoorbeeld op papier, film, foto, tape of een digitaal bestand

De gemeente kan u de informatie op verschillende manieren geven. Bijvoorbeeld een kopie van een document of een samenvatting daarvan. Ook kan de gemeente u uitnodigen de documenten te komen bekijken.

Indienen Wob-verzoek

U kunt het Wob-verzoek schriftelijk indienen per brief. Het is niet mogelijk om een Wob-verzoek per fax of e-mail in te dienen.

Afwijzen Wob-verzoek

Wij wijzen uw verzoek af wanneer één van de uitzonderingen in de Wob van toepassing is. Bijvoorbeeld wanneer het verstrekken van de informatie de veiligheid van Nederland schaadt of wanneer het gaat om vertrouwelijke persoonsgegevens of bedrijfsgegevens.

Kosten Wob-verzoek

Wij kunnen een vergoeding vragen voor het verstrekken van kopieën, uittreksels of samenvattingen van documenten.

Hoe lang duurt het?

U ontvangt binnen 4 weken bericht over uw verzoek. Wij kunnen deze termijn met 4 weken verlengen.

Bezwaar maken

  • Als wij niet op tijd beslissen, kunt u bezwaar maken
  • Wijzen wij uw verzoek af en bent u het hier niet mee eens? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Heeft u gevonden wat u zocht?